A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2011. március 24., csütörtök

A megyét és a városunkat érintően a helyzet változatlan ( - a közösségi étkeztetés továbbra is rendezetlen és kényszeredetten átmeneti)

Holnap, azaz március 25-én rendkívüli ülést tart Pest Megye Közgyűlése.
Az ülés tárgya a megye fizetésképtelensége okán hetek óta húzódó étkeztetési ügy, a Pest Megye Önkormányzata és a HunGast Kft. között fennálló szerződés kölcsönös megegyezésen alapuló megszűntetése.  Vagyis a megye kifarolása a felhalmozott fizetési kötelezettség alól, hogy a helyzet fizetéses rendezése helyett, (amire egyébként képtelenek) egy elhúzódó, vitás és peres állapotot állítsanak elő.

A megyei önkormányzat rendkívüli ülésére hivatalos Ócsa város alpolgármestere, a helyi iskola egyik tanára, Horváth Tamás is, aki nem ma kezdte a pályát. Horvát képviselő jól tudja, hogy a Fideszes többségű megyei önkormányzat az utóbbi évek rossz döntései okán rohamléptekkel futott neki a lejtmenetnek.  Tudja, hiszen aktív részvevője, cselekvő alanya, szavazója volt a döntéseknek, ami okán most ott tart az általa képviselt megye, hogy emberek, dolgozók sorsát megrontva, továbbá károsan kihatva a gyerekek étkeztetési ellátására rendkívüli tanácskozást tartva kell megszabadulni a jussát követelő, egyébként partközeli cégtől.  Erre irányul a közös megegyezéssel való szerződésbontás, amit Horváth Tamás és földije Szűcs Lajos, valamint a fideszes többség nagy valószínűséggel meg fog szavazni. Ez persze nem kerül jelentős költségbe, hiszen a megye ettől még nem, lesz fizetőképes. Majd egy másik napirendi pontban új balekokat keresve hirdetik meg az étkeztetést.  Addig azonban a fideszes többségű megyei településéken a pártkapcsolatait kihasználva lobbiznak mentségre, ami abból áll, hogy a kettős képviselőket, mint például, amilyen a Horváth, és a helyi testület párton belüli képviselőit meggyüzve nyerjék meg a helyi önkormányzatokon belül a többséget annak céljából, hogy a kimaradt étkezést ottani forrásbevonással oldják meg és biztosítsák. Leegyszerűsítve az a Szűcs-féle megyei menekülés, hogy az amit ők nem tudnak finanszírozni, azt összetartás okán, és hogy az elnök, meg a párt ne bukjon bele, vállalják át a végsőkig. Vagyis biztosítsuk itt is helyi forrásból az étkeztetést, szerződjünk és lássuk el a megye oktatási intézményét, hogy elcsendesedjen a helyzet, hogy ne legyen nagyobb gond, és foglalkozás az ügyből.  Ezért számtalan hely, település és város kénytelen a költségvetése terhére „átmenetileg” besegíteni, még akkor is, ha ez nem helyi, hanem megyei feladat. A rendkívüli helyzet okán erről a cselekvésről maga az önkormányzat szűk vezetése dönt, a testület bevonása nélkül.  Gondolom, a folyamat elhúzódása, folytán, majd gondoskodnak a testület bevonásáról és utólagos felhatalmazással a helyi közpénz elköltéséről olyan fura mód, mint amikor a gombhoz varrják a nadrágot.
Ez azonban a kínos és káros jövő. Ma még csak a nyilatkozatháború és a napi közlemények sora olvasható.
Közismert, a Pest megyei önkormányzat anyagi helyzete és fizetőképessége az elmúlt időszak híreiből (lásd pl. itt a honlapunkon) mindenki számára világossá vált. A helyzet rendkívül elkeserítő, jelen állás szerint könnyen elképzelhető, hogy a megyei fenntartású intézmények dolgozói áprilisban már nem kapnak fizetést.

Mint ismert, a megyei önkormányzattal szerződött szolgáltató 2011. március 3. napjától függesztette fel a közétkeztetési szolgáltatásokat. A felfüggesztés nem volt teljes körű. 18 intézményt, a 3738 tanulóból 2872 főt érintett. 866 tanuló, valamint a szociális otthonokban ellátottak számára a szolgáltató továbbra is biztosítja az ellátást. Az önkormányzat által meghozott döntésekkel az érintett oktatási intézmények hozzájutottak a közétkeztetés megszervezéséhez szükséges anyagi forrásokhoz, valamint az önálló intézkedéshez szükséges felhatalmazáshoz.
Az önkormányzat által fenntartott intézményrendszerben ellátott diákok és gondozottak közétkeztetésének biztosítása egyértelműen közérdeknek minősíthető feladat, része a területi ellátási kötelezettségnek, s mint ilyen nem képezheti mérlegelés tárgyát. Azaz, az önkormányzatnak minden körülmény között gondoskodnia kell az előírások szerinti étkeztetésről.
Az önkormányzat rendelkezésre álló források elegendőek ahhoz, hogy a folyó ellátást az önkormányzat megrendelje, illetve kifizesse az áruk és szolgáltatások ellenértékét.
A pillanatnyi kiadások értéke elmarad attól az összegtől, amellyel az önkormányzat tartozik a HunGast Kft felé; de elmarad attól az összegtől is, amelynek azonnali megfizetését a szolgáltató a közétkeztetés folytatása feltételének szabta. Például, mint arról a két fél egyaránt beszámolt, 2011 március 5. napján az önkormányzat rendelkezésére álló 10 M Ft összegű részlet kifizetésének ajánlatát a HunGast Kft. visszautasította.

Már rég kiürült

Az adott körülmények között az önkormányzatnak nem volt más választása: saját szervezésben kellett, hogy megoldja a közétkeztetést. Erre fordította minden szabad forrását, ezen kívül kezdeményezte a fennálló szerződés elfogadott megegyezésen alapuló megszüntetését.
A helyiségek, az eszközök és a konyhai dolgozók átvétele az önkormányzat számára elsődleges. Annál inkább, mert ahol megtörtént a konyhák és étkezők megnyitása (a HunGast Kft felhatalmazásával és alkalmazottainak közreműködésével), ott jelentős mértékben javult az ellátás minősége.

A felek egyetértenek abban, hogy a fennálló szerződés kölcsönös megegyezésen történő megszüntetésében érdekeltek. A HunGast Kft. kifejezte szándékát, hogy támogatja az átadás/átvétel gyors rendezését – meghatározta azokat a pontokat, amelyekben a lehető leghamarabb várja a megegyezést. Például: a felhalmozott hátralék megfizetése; a továbbfoglalkoztatásban részt venni nem kívánó munkavállalók végkielégítésnek kérdése; az eszközök, beruházások elszámolása, átvétele; a kártérítés, stb.


Még hisznek a mesékben

A cég ügyvezetője szerint a HunGast Kft. értetlenül áll a Pest megyei fenntartású közintézményekben folyó étkeztetés jelenlegi gyakorlata előtt, hiszen ha a megyeháza netán tud fizetni az ételt jelenleg szállító külső vállalkozóknak, akkor törleszthetné a 800 millió forintra duzzadt adósságát a szerződéses partnerének is.

A 800 millió forintot elérő kintlévősége miatt a HunGast közös megegyezéssel történő szerződésbontást javasolt a megyei önkormányzatnak, szigorú feltételekkel; ilyen a tetemes tartozás kifizetése, illetve kártérítés. A javaslatról pénteki rendkívüli közgyűlésén dönt az önkormányzat.
Kérfalusi Attila, a HunGast Kft. ügyvezetője szerdán azt közölte, hogy az elmúlt napokban sem történt előrelépés a 800 milliós tartozás törlesztésében, miközben - információi szerint - az önkormányzat maradéktalanul kifizeti az érintett intézményekbe jelenleg ételt szállító vállalkozókat. Hozzátette: eddig is erejükön felül segítettek a helyzet rendezésében, hiszen munkatársai egy ideje ingyen dolgoznak, de pénz nélkül legfeljebb március végéig gyakorolhatnak bármiféle gesztust.
   
"Félő, hogy a megegyezés és az elszámolás hiányában a HunGast Kft.-nek be kell zárnia a konyhákat, ami együtt jár az eszközök leszerelésével és értékesítésével is" - mondta Kérfalusi Attila.
   
Ambrus Andrásnak, a megyeháza szóvivőjének arra a korábbi felvetésére, miszerint a végső megegyezés érdekében a HunGastnak ki kellene nyitnia a 18 középiskola március 3-án bezárt konyháit és étkezőit is, az ügyvezető leszögezte: pénz nélkül nem adják birtokba ezeket a helyiségeket.

Pest Megye Közgyűlése összehívása és döntése megkerülhetetlen. A 2011. március 25-i rendkívüli ülés napirendjén szereplő előterjesztés tartalmazza a megállapodás meghatározott pontjait, illetve felhatalmazza elnökét, hogy lefolytassa a tárgyalásokat valamennyi addig nem tisztázott részletkérdésben. Erről a menetrendről az önkormányzat részletes tájékoztatást adott a HunGast Kft számára.

Már unja
Március 3.-ától a megyei önkormányzat több iskolájában  képtelen volt szinte máig az ellátás átmeneti megoldására is. Dabas városában is csak március  22.-étől, vagyis közel húsz nap múlván tudták úgy orvosolni a helyzetet, hogy a Táncsics Mihály Gimnáziumban a HunGast rendelkezésre bocsátotta az étkezőt és az 5-6.-osok a helyi Zóna Kft. által üzemeltetett központi konyhán kapnak meleg ételt, a többi évfolyam pedig az iskola menzáján ebédel. A kiszállított, egyszer használatos edényben tálalt ebédet a monorierdői Csiló és Társa Kft szállítja az iskolába.  Ez már az olvasottak alapján is érezhetően többe van a városnak, mint az alaphelyzetű megyének volt.

Ez nem megyei

Ócsa városában is hasonló a helyzet. A gimnazisták nem tudnak az iskolában a helyükön ebédelni, így kénytelenek az általános iskolába átmenni, ha étkezni kívánnak. Ez persze időkiesés, ami azzal jár, hogy a hosszú szünetben nem biztos hogy lefutják a távot, utána pedig vagy esznek, vagy utaznak dilemma áll fenn több gyerek vonatkozásában. A Bolyaisok ebédjét szintén egy helyi étterem biztosítja a Halászyn keresztül.   

Szűcs Lajostól eget rengető, vagy meglepő gondolat, vagy új kezdeményezés nem várható a mostani rendkívüli ülés alkalmával sem. Pénzt nem fog pótolni és a HunGastnak sem fog fizettetni. Horváth Tamás, mint hú obsitos elnöke mögé sorolva fog igazodni és nem a  városa alpolgármesterként elvárható döntést fogja hozni. A három helyen is lavírozó, ügyködő közszereplő nem képes Ócsa város jobb sorsára játszani. 
Így a helyzet a megyét és a városunkat érintően változatlan. 

*

1 megjegyzés:

 1. A Tamást nem érdekli a gyerekek ebédje.
  A város dolgai helyett a sajátjával elfoglalva.
  A sajátja pedig az amit a zsebibe töm.
  Szóval ezzel foglalkozik, nem pedig azzal, hogy romokban hever minden ahova belép.
  Telhetetlen álláshalmozó, aki feji a várost a megyét és minket. Ezért tartunk ott, ahol.

  VálaszTörlés