A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. június 9., szombat

Mindenért fizethetsz, ha kell ( - megalkották a közösségelleni rendeletet)

Döntött a testület (átgondolatlanul) Ócsán is.  A közösségellenes magatartások bírságolásáról a Fővárosi Közgyűlés hozott határozatot. Ezt adoptálták városunkban is.
Lehet, hogy még drágábban fizetünk majd az itteni létünkért.

A rendelet szerint bírságolhatók egyebek mellett azok, akik jogtalanul helyeznek ki utcai reklámfelületet, utcanévtáblát, ismertetőtáblát, vagy beszennyezik azokat, nem gondoskodnak az ingatlanjaik előtti terület gondozásáról, síkosság- és gyommentesítéséről, nem szállítják el időben az építési törmeléket, nem az erre kijelölt vagy nem erre a célra szolgáló helyen raknak ki hirdetményt, vagy szóróanyagot, plakátot.
A szabályszegőkre 50 ezer forintig terjedő helyszíni pénzbírságot, illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhatnak ki.

Ócsán Horváth Tamás és Bukodi Károly levezetésével, a testület közreműködésével alkották meg az ebbéli helyi szabályozást 04. 12.-én, amiből már szemelvényeztünk a helyi búcsú abnormális viselkedési formái és zabolázatlan, kultúrátlan népszokásai kapcsán. Akkor is mint úgy általában nehezményeztük, hogy a meglévő jogszabályok és rendeletek, valamint a közterület-felügyelet felállítása ellenére semmiféle ellenőrzés, (kontroll,) szankcionálás, vagy javulás tapasztalható lenne. Nem is egy lakókörnyezetbe, a házak közé való dolog ez!  A jegyző lelke rajta. Legalábbis, amíg nincs nagyobb felháborodás. Viszont azt már nagyobb hiba lenne kivárni, minthogy a jelenlegi tétlen és elnéző hozzáállással kiprovokálják a helybéliek tiltakozását.
A búcsú napján a közterület-felügyelőt csak a szolgálati gépkocsijában látták le- fől furikázni, de hogy kiszállt volna, gyalogosan portyázott volna, esetleg a búcsú útszakaszán körülnézett volna, azt már senki nem igazolta. A társ, meg aznap úgy felszívódott, mintha szolgálaton kívül lett volna. Az iskolabeli szülői véleménynyilvánításhoz bezzeg behívták mindkettőt urnát rendet felügyelni. A búcsúhoz azonban már nem asszisztáltak. Hacsak nem valami házőrző, házi rendészként. Vélhetőleg nem a köz lenne az utolsó. Olykor úgy tűnik nincs rájuk szükség.


Közterület-felügyelő, rendezvényszervező sehol, mobil WC-re utaló jelzés nincs, - marad az önmutogatós odahugyozás

Szükség. A szükség csak a búcsúimádó, italozó látogatókra jön rá, ahhoz pedig nem kell felügyelet. Ezt tanúsítják, és támasztják alá azok a képes beszámolók amiket különböző emberek az esemény közfelháborodást és a rendeletalkotók szerinti "tiltott, közösségellenes" cselekedeteket, megnyilvánulásokat, magatartásokat ábrázolják. (Az alpolgármester elmondása szerint a heti katasztrófavédelmi összejövetelen természetesen ez nem kerül szóba. Egészen addig, amíg egyszer tragédia nem lesz. Akkor viszont a jegyzőt is kérdezni fogják.) Azért mégis csak szükséges lenne több illemhelyet és tájékoztatást, meg rendfenetartót, vagy legalább rendezőt alkalmazni egy ekkora tömegrendezvényhez. Vajon hány főre számítanak egy ilyen eseménykor, mennyiben jelölik meg a látogatók számát? Hány négyzetméteren belül, milyen közel állítják fel egymáshoz a rendezvényesek a több személy befogadására alkalmas mechanikus és gépi eszközeiket?  Ki kéri be ezek dokumentációit, ki ellenőrzi érvényességüket? Hol és kivel egyeztetik mindezt, kinek jelentik be a rendezvényt? Ki az engedélyező? Ilyenkor jó lenne látható helyre kirakni a főszervező, a rendező, illetve a lebonyolításért felelős személy nevét, elérhetőségét. Talán ebben a városi jegyzőnek is van némi beleszólása, szerepe, s felelőssége. Miért nincs ehhez az eseményhez rendőr, vagy megfelelő rendvédelmi biztosítás? Szerencsétlenség, baleset, vagy katasztrófa esetére létezik-e vészhelyzeti terv, leírás, riasztási lista, értesítési sorrend? Ki felel mindezért városi szinten? Nem a polgármester a helyi katasztrófavédelmi felelős? Ki válaszolja meg ezeket, vagy csak szabadjára engedik az illuminált  kontrollálatlan tömeget, és ezért a magából kivetkőzött viselkedés ? Az ócsai búcsú nem egy prérin levő összejövetel, ahol mindenki nomád mód úgy viselkedik ahogy akar. Az ócsai búcsú egy lakóövezetbe, - egy építésügyi hatóság, a főépítész és a testület által behatárolt, besorolt lakóövezeti területre - van behozva. Ez erősen megkérdőjelezi a helyszíni létjogosultságot, de kimondottan korlátozza az ott megengedhető, megtehető, megejthető bevégezhető dolgokat. Vonatkozik ez a hétvégi zajkeltésre, a zajkibocsájtásra, a hang és egyéb forgalmi terhelésektől kiindulva az elérhető tűzcsapi vételezésen át sok mindenre. Számos rendezetlen viszony és kérdés terheli a búcsú jelen körülmények közötti megtarthatóságát. A tavalyi balhé, és a idei évben tapasztalt visszásságok, és a felmerül újabb problémák okán az önkormányzat hivatalában valakiknek erősen el kell gondolkodni a jövőt illetően. A törvénnyel, a lakossággal a viszonyt valakinek sürgősen rendezni kell. Az idei búcsún átéltek, a megtapasztaltak, kimondottan kirívóan közösségellenes magatartásnak minősíthetők, ami ellen a rendeletben foglaltak szerint fel kell lépni, és el kell járni.


Helyszínen 50 ezer,  feljelentés után akár 150 ezer lehet az tiltott, közösségellenes viselkedés - húggyantás

Nem csak a búcsú kapcsán állítják többen, hogy nem a rendeleteket kell olyan formában szigorítani, hogy az alapján már bárkit bármiért meg lehessen büntetni, mert ez csak a visszaélések, a korrupció melegágyát szolgálja, hanem úgy kell eljárni, hogy az adott szabályszegéseket ne kövessék el, és ha igen, akkor azok ne maradjanak következmények nélkül. Mert hiába bármiféle rendelet, ha a szolgálatos nem foglalkozik vele, a közterületis szolgálatban sem tartatja be, az önkormányzat hivatala pedig nem kéri számon. Itt senki nem felel semmiért.

A nagy ötletek,  a rendelet itt születnek, a pénzünket is itt osztják szét - a város ügyes-bajos dolgait hol intézik?

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete 
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Általános szabályok
1. Általános rendelkezés
1.§
(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősít.

2.Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt kiszabható jogkövetkezmények
2.§
(1)Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Szemét és hányás a talajon, fekália a falon - kidobott pénz volt a ráfordítás, mert nem vigyáznak rá

A helyi önkormányzati rendelet a búcsú napján már életben volt. Ez a nap lehetett volna a főpróbája is a  rendeletbeli elképzelésnek, de ezzel már senki nem törődött. Pedig a bemutatott csupasz farkas viselkedésforma tiltott, kirívóan közösségellenes. Csak az a baj, hogy amikor ezeket tetten érhetik, akkor éppen nincsenek szolgálatban, szabadnaposak, vagy éppen másutt, mást figyelnek az illetékeset, így marad az elriasztó látvány és annak hozadéka a bűz, a trágya és a változatlan, neveletlen viselkedésforma. Ezért az eredménytelenségük és ezért van az, hogy itt lassan mindent elborít a mocsok, felemészt a kosz. Pedig a városüzemeltetés vezetője is rendesen kiveszi a bérét a közösből a jó munkáért. Azonban itt is a viszonzás hiányzik csupán. Ahogy képes a testületi ülést zavartalanul végigtraccsolni és ledegradálni, úgy a városi feladatokra is fittyet hány.  Úgy látszik ez is egy elfogadott viselkedési forma, helyi vezetői szinten és amíg rajta keresztül közel 100 milliós hitelt vesz fel a város, addig ez már nem érdekli a városháziakat.
A polgármester a múltkori panaszáradat esetén a Magyari Tibor vállára tette a kezét és azt mondta neki, "gyere, hagyjad" - ekként mentette ki és mentette egyben fel a munkája felelősségvállalása alól. Lassan már ott tartunk, hogy a hiányosságokra, a hibákra sem lehet felhívni a figyelmet, mert inkább elvonulnak előle, minthogy azokat megoldják.  Így nem csoda, ha felmerül bennünk a kérdés: ha ők így viselkednek, akkor mit várhatunk el az utca emberétől? Azt hiszem a felvételek és a városban tapasztaltak önmagukért beszélve kellőképpen megadják erre a választ. Körbe lehet nézni. Kit érdekel?

Némelyek szerint a városházán nem törődnek, nem foglalkoznak ezzel a jelenséggel. 
(Különben nem ez a látvány tárulna elénk.)

"Kisrakás"  emberi bélsár az Óvoda bejárata előtt - a törlésre használt barnacsíkos fecnit a szél már befújta az udvarba

A MÁV aluljárójának megtekintésekor is elfogadhatatlan közállapotokat örökített meg a kamera. Az idegen tulajdonú létesítményt közel 4 millió forintból, a helyiek közpénzéből újíttatta fel a MÁV-nak a fideszes képviselő-testületi többség. A felújítása előtt és azóta jelezzük aggályainkat, mindhiába. Aztán már szót ejtettünk arról is, hogy az aluljáró védelmével, tisztaságával, állagmegóvásával nem hiszem, hogy érdemben foglalkozna valaki. Hónapokkal ezelőtti képek az elhanyagoltságról és a nemtörődömségről árulkodtak.

Kár, hogy nem csak a részegek, a resti italozói hánynak bele - senkit nem érdekel, nem felügyelik, nem takarítják, nem óvják

Drága mulatság ez nekünk.  Négymillióból ennél sokkal jobb illemhelyet kilehetett volna hozni, de egy állandó WC-nénire is telt volna.  Sajnálatos, hogy erre nem figyelnek oda, hogy máris hagyják tönkretenni. Számít?
A helyzet azóta nem, hogy stagnált, hanem tovább romlott. Ezért  valóban kár volt milliókat ráerőltetni, pénzünket kikölteni, mert az jobb célokra, akár a felszíni átjáró kialakítására is fordítható lett volna. Ezért méltánytalan újabb sarc-szedő rendeletet alkotni, mert az közöst felügyelni, az közforgalmú helyeket takarítani, a környékbeli nyílt szini italozást beszüntetni enélkül is lehet. Ahogy a rendelet megalkotása ellenére is lehet tovább piszkítani, szabálytalanul közterületet foglalni, járdán parkolni és legatyásítani a várost. Mert nincs ez másként addig, amíg a vezetőink nem érnek fel a szemléletváltásig.

Mocsok, és okádék, nem csoda, ha nem használják - a Lada Niva ide nem tud lejönni, de amúgy sem tudnak vele mit kezdeni, ezért inkább hagyják

Most lám, itt az aluljáró, ott a búcsú-, amott meg az Óvoda előtti rész. Hogy máshonnan ne is hozzunk példát. Mindez gazdátlanul összeszemetelve, leokádva, hasmenéssel összekenve magára hagyva köszönti meg az élő  városi polgárt. Az ebbéli közterületis, MÁV-os, és hasonlatos miliős adóráfordításokat máris kidobott, elfecsérelt pénzként értékelik. Az érintettek a köszönetet majd a választások alkalmával az urnákba dobják. Legalábbis azok, akinek ez hasznot hozott, vagy kár okozott. Ki, ki másként. Talán a vágányok melletti konténerboltos szeszárust fizető italozók, akiktől a látvány hozadéka  nyomként megjelenik, visszaválasztják magukhoz a mentort. Azonban a többség talán észhez tér és szebb és jobb jövőt képezve választ majd.
 
Se nem takarítják, se nem vigyáznak rá - a fenti resti részeges ivói WC-ként használják, zavartalanul

Úgy látszik Ócsa Város Önkormányzatának jelenlegi Képviselőtestülete a gyakorlati kérdéssekkel, a város emberének tényleges dolgaival nem foglalkozik, csupán elméleti síkon és egyéni érdekek mentén dirigál, vezényel. Legalábbis ez látszik a választásokat követő közelmúlt történéseiben. Ócsa nem hogy tisztulna és előrébb haladna, inkább visszafejlődik, lepusztul és koszba, mocsokba temetkezik, ha továbbra így folytatja.

Ez már nem vicc, ez az ócsai valóság - és még le sem kell menni hozzá, hogy más is lássa

 Jó lenne, ha ennek a zabolátlanságnak az árát nem a többségében normálisan élő, kulturáltan viselkedő ócsai emberrel fizettetné meg a városvezetés.  Jó lenne, ha összekapnák magukat az illetékesek, kitakarítanának és rendbe raknák a várost. Jó lenne végre rendezni a választókkal érintett közös dolgaikat.

Ócsán mindenért fizethetsz ha kell, ha nem.
A vázoltak szerint már eddig is túl drágán fizettünk az eddigiekért.

*

22 megjegyzés:

 1. Csak ennyire igényesen továbbra is Karcsi.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tudom most le fogtok ugatni - leszarom -, de ezeket a cselekedeteket nem a városvezetés csinálja hanem az ÓCSAI POLGÁROK SZEMÉLYESEN! Ha valakinek nem volt gyerekszobája - már pedig,ezek szerint, nem volt - azt felsőbb hatalom nem fékezheti meg. Próbáljátok innen megközelíteni!

   Törlés
 2. Polgármester úr szavai szerint lejárató kampány folyik ellene.
  A fenti képeket elnézve mindenki eldöntheti kell e neki ehhez külső segítség.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem se kell hozzá. Mindent magától végez be. Az első ilyen eset az volt, amikor összeadta magát a Tamással. Aztán amikor a laptopos üzletet közösen véghezvitték, majd a kommunális adót ránk erőltették. Aztán már észre sem vette, hogy a lejtőn van. Azóta számos alantas dologhoz tevékenyen hozzájárult. Hagyott elpusztítani az ó-faluban egy korabeli parasztházat, ami köztudatba a Lakatosház néven marad fenn. Becsapta az alsópakonyiakat az ivóvíz ellátással, mert amikor szüksége volt a szavazatukra akkor megígérte, majd visszavonta a megoldást. Aztán elárulta a város népét azzal, hogy a semmiért ránk zúdítja az elszegényedett családokat és annak minden terhét, és gettó szintjére húzza le Ócsát. Erre még ki akarta árulni az iskolát a reformátusoknak, amivel rendesen megosztotta a lakosságot. Közben az adósságállomány szép csendben növekszik, a város szennyesedik, a környezet lassan lepusztul, majd a elszigetelődik. Ócsára Bukodi Károly ciklusa alatt úgy fognak emlékezni, mint a legnagyobb kárt okozó csapás időszakára. A város és a lakosság ezt az időszakot és annak kihatásait még hosszú-hosszú évekig fogja megsínyleni. Ennek kimutatható jelei napi szinten láthatók a település hétköznapjaiban, érezhető nyomai felfedezhetők az emberek lelkivilágában, a bizonyítékai pedig a fo-lak blogon fellelhetők. Ez nem lejáratás, hanem dokumentálás. A lejárató akciót a önmaguk szervezik a rosszabbnál rosszabb hozzáállásukkal, a felelőtlen magatartásukkal, a hanyag és lelkiismeretlen ügykezelésükkel, a prédává tett, kiárult várossal. Folyamatosan lejáratják magukat. Egyetlen ésszerű, megfontolt jó cselekedetük nem volt az elmúlt két évben.
   Legyen veletek áldás és békesség.

   Törlés
 3. Szépen néz ki ez az aluljáró a mi pénzünkből.
  Köszönjük!

  VálaszTörlés
 4. Azt is rakjuk hozzá, hogy évek óta nem képesek megoldani a buszok szabályos parkolását, míg a lakosokat molesztálják a közterülethasználattal, pedig csak védekezni akarnak.
  De az is ide tartozik, hogy a vasúti átjáró kiépítésével sem gondolkodik egyik nagyfejű sem. Minden van pénzük költeni, csak arra nem fordítanak figyelmet amire kéne. Az aluljáróra elszórt millióknak láthatólag több értelme lett volna, ha egy gyalogrészt kibetonoztat a Bukodi a felszínen az autóút mellett. Az legalább ért volna v.mit. No meg biztonságos lenne az átjáró.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Abban nincs ráció, nincs pénz. ha csupán az emberek érdekét szolgálja valami beruházás, az nem biztos, hogy jó a városatyáknak. Ne feledje senki hogy hazánkban kimagasló a korrupció aránya. Ez alól Ócsa sem kivétel. Az elért beruházások és eredmények magukért beszélnek. A fideszes városvezetés kiállította a saját vizsgadolgozatát.

   Törlés
 5. Ez az, amikor a hülyeség és a szakértelem hiánya párosul.
  És, még pénzt is kapnak ezért.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Buksi: havi 630 000 Ft
   évi 7 560 000 Ft
   teljes ciklus 30 240 000 Ft azaz HARMINCMILLIÓKETTŐSZÁZNEGYVENEZER jó magyr forint

   Vén Szatír: havi 424 000 Ft
   évi 5 088 000 Ft
   teljes ciklus 20 352 000 Ft azaz HÚSZMILLIÓHÁROMSZÁZÖTVENKETTŐEZER jó magyar forint
   Ehhez még egy kis zsebpénzt ( 7 200 000 HÉTMILLIÓKETTŐSZÁZEZER ) is kap a Pest Megyi Közgyűléstől. A napi alkohol és nikotin szükségletét fedezi a Bőlyaiból kapott havi kb. 110 000 Ft. Némi apró (több helyről) FB tagként is üti a markát. A többiről (még) nem tudunk.

   Törlés
  2. A gimiből többet markol.

   Törlés
  3. Ez most bruttó, vagy nettó? Egyébként "mindenkinek áll a zászló"! Valamiért, valahogyan, valakik jóvoltából /választók/ ott vannak, ahol. Lehet ezt irígyelni, hőbörögni miatta, azonban egy dolog tény: ők tettek azért, hogy ez legyen! Nektek is "áll a zászló"!

   Törlés
  4. Tudod, aki ennyit keres a választók megtiszteléséből, ráadásul úgy, hogy magának a maximálisan kivehetőt szavazza meg, az elégedjen meg vele, és ne a mások által befizetett adójából, a sok egyéb másra fordítható pénzből nyúljon le hozzá még kiegészítést, mert akkor jogosan mondják azt, hogy telhetetlen, kapzsi, önző, rossz vezető.
   A másik pedig az, ha már annyit keres, amit a többségi bejáró dolgozó tisztességes munkával nem ér el, akkor legalább figyeljen oda a városra, a képeken látható förmedvényekre, a munkájára és minden egyéb itt olvasható kifogásra. Mert ez a dolga! Ezért kapja a pénzt, és nem azért, hogy maga is toljon erre egy rakásnyit. Mert nekik is áll a zászló, hogy nem szavazom be többet a "jóba".

   Törlés
 6. Tökéletesen egyetértek, azonban fordított előjellel!

  VálaszTörlés
 7. Ja kérem, a szakértelmet és a tudást meg kell fizetni.

  VálaszTörlés
 8. Ennyi pénzért akár ők maguk is kitakaríthatják az aluljárót.

  VálaszTörlés
 9. Kint a tábla, hogy kamerával megfigyelt terület.
  Képzeljétek el, akkor hogy nézne ki, ha nem figyelnék.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ugyan már, kamu az egész. Csak elszámolták rá a pénzt. Hatástalan itt a közrend védelme. Fejétől bűzlik hal.

   Törlés
 10. Icsó Zsuzsanna 4.440 ezerét egy évben egyszer felnyalhatná a szaros aluljárót, meg a fél várost, ha már az olcsó munkásaival nem végezteti el.

  VálaszTörlés
 11. Na akkor Bukodi és Horváth urak!
  48 órát kapnak a közpénzből felújított aluljáró rendbetételére.
  Óra indult!

  VálaszTörlés
 12. Így legalább lesz újra munkája a haveri körnek, amikor ismét átfestetik a falakat. Olyan ez, mint a ringlispíl. Minden ki be van fizetve egy menetre. Ezért koszolják össze. Különben nem lenne meló.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Talán neked nem jutott?Egyébként a vállalkozó pont nem haverja egyiknek sem.Buta vagy és tudatlan csak háborogsz mert azt hiszed menő vagy.de nem.

   Törlés
 13. A Bukodi Károly polgármesterurnak..nem az aluljárora.meg más egyéb dolgokra kéne költeni,hanem sok gyerek éhezik Ócsán,meg nagy a szegénység,de hát még a szociális segélyt se akarják kifizetni mondván nincs pénze az önkormányzatnak!!!!! Ez undoritó!!! LE KELLENE VÁLTANI A BUKODIT A PICSÁBA..MERT AMIÓTA Ö A POLGÁRMESTER MÉG SZARABB MINDEN...DE A FELESÉGÉNEK UJJ KOCSI.MEG STB!!!

  VálaszTörlés