A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. június 6., szerda

Búcsúzóul egy kis szórakoztató jogsérelem ( - feljegyzés az előjárónak)

Hazánk egyes részein népi hagyomány a pünkösdzáró búcsú. Ócsán is él még a szokás.
Minden év nyárelőjén, felbolydul a kisváros. Nagy csinnadrattával, dübörgéssel, csörgéssel pótós nehézgépjárművek, kamion lepik el a lakóövezetté sorolt volt piaci területet.  Ezzel jelezve az érkezést.

Önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozás megszegése
13.§
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el annak a járműnek a vezetője, aki 7,5 t, azaz hét és fél tonnánál nagyobb össztömegű járművel Ócsa Város közigazgatási területén, súlykorlátozással érintett önkormányzati útra engedély nélkül – Ócsa Város Önkormányzatának a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 26/2010. (XII.24.) számú önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése kivételével – behajt.

A meghatározott nap előtt már lassan egy héttel megkezdődik a bevándorlás. Az első betelepülők, feltehetőleg az előző este összepakolt más település búcsújából közvetlenül ide érkezvén parkolnak be a lakóházak közé. Igaz, a nehézgépjárművek behajtását a KRESZ és az önkormányzati rendelet is tiltja, de hát a helyi népszokás ezt feloldja. Így számukra nincs előírás, vagy vonatkozó rendelet, mert a búcsú mindet felülír. Ezért nem számít a behajtási engedély, a lakóövezeti besorolás, a túlzott zajterhelés, és az ott élők nyugalma. A városvezetők szerint a népnek cirkusz kell a mindennapok nyűgeinek elfedéséhez és a keletkező feszültségek levezetéséhez.
Holott a feszültséget pont az önkormányzati engedélyező kelti azáltal, hogy a nem ide illő rendezvényt ráerőszakolja a lakóövezeti besorolással bíró területre. Ezzel számos itt élő jogát sértve, nyugalmát, pihenését felzavarva jár el.  Erről  tavaly is blogoltunk.  A hét közben munkában fáradt ember otthonában megpihenni szeretne. A volt piac területére telepített búcsú ebben sérti az ott élőket. Panaszosok elmondása szerint a hivatali válaszok többségében csak mellébeszélés volt. A búcsú zajongásainak esetében például, hogy az magánterületen van, és az önkormányzatnak nem sok köze van hozzá, állítja a felelősség alól kibúvó tisztségviselő. Mások tudomása szerint azonban a volt piaci területet az önkormányzat használja, akár tulajdonosa annak, akár csak a haszonélvezője.  Mindez nem szórakozás.

Az ócsai búcsú  területe az önkormányzati besorolás szerint a tervezett házakkal - nem ezt a célt szolgálja

 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelet ÓCSA VÁROS MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
8 § 
(4) értelmében övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységek nem végezhetők.

Két dolog azonban biztos: 
1. A búcsú, és bármilyen más tömegrendezvény, nem létesülhet (nem jöhet létre) a városvezetés, vagyis az önkormányzat tudta és a hivatal engedélye nélkül ott, azon a területen.
2. Az önkormányzati dolgozók, a városüzemeltetés, a közterület-felügyelő és még sokan mások bábáskodnak a terület körül, a ha az érdekük éppen úgy tartja. 

Egy ekkora rendezvényhez három eldugott helyre telepített mobil-WC nem elég - következményei lesznek

A búcsú pont egy ilyen esemény. Mobil WC-t, lomos konténert telepítenek, kaszálnak ha kell és kitárják a kapukat az érkezők előtt. Teszik mindezt nem magánemberként és civil tulajdonosi jó szándékból. Sokkal inkább városi közreműködéssel, önkormányzati hivatali jelleggel. Tehát nem egy magán területen tartott családi buliról beszélünk, hanem egy össznépi városi rendezvényről. Ez az évente ismétlődő ócsai búcsú.

Zörgés, csörgés, kamionokkal és nehéz-pótkocsikkal búcsúzóul - szemét közt települve

"Nem kapirgáljátok? Ott a régi piac területe. Elköltöztettétek, azóta sem tudtok mit kezdeni vele, nem hogy hasznosítani. Csak a gond van vele. A vállalkozótok lelépett. Cirkusz van, meg búcsú esetleg beesik egy Ócsa-parádé." - olvasható írás az Interneten, Ócsa ebbéli kulturális eseményéről.

Maradványok - zaj, kosz, hulladéknyomok
Az itt élő, kulturáltabb körülményekre vágyó ember, meg szív, mint a borz, mert a városvezetés szarik az egészre. A közterületis az ilyen jeles események alkalmával egész nap a családot hurcolja fel és alá a torkos Nivával, mert ügyebár az adóbefizetők általi üzemanyag járandóság ingyen van nekik.

Mást nem is nagyon tesznek. Fő a jókedv, a szórakozás. No meg az a bizonyos anyagi, ami a háttérben ilyenkor gazdát cserél.
A mulatság ugyanis senkinek nem jár ingyen. 

Páros kukkolós pisálás - higiénia és kultúra nélkül, csak úgy parasztosan
Ingyen csak a járulékos szemét, a zajterhelés és az ott élők kirekesztése van. Az összes többit amúgy is a parádés ócsai fizeti. Köztük kéretlenül többed magunk is.

A tömeg emberének a kultúrától függetlenül szükségletei vannak. Ha a búcsú ezeket a szükségleteket nem elégíti ki, akkor az utca embere kifordul önmagából és természetesen közegéhez az utcába fordul.

Ez azonban sem az eljáró hivatalnokokat, sem a közrendért felelősöket nem érdekli. Ahogy az sem, hogy a mások orra alá szennyező parasztlegények a nemi szerveiket mutogatják a kisgyermekes érkezőknek, miközben a savanyú sörtől dagadó prosztatájuk sújtotta hólyagjukat szórakozás közben nagy nyilvánosság előtt kiürítik.


 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete  
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt kiszabható jogkövetkezmények
2.§
(1)Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Egyéni behugyozás, diszkrét faroklengetéssel - ócska korcs módjára a hugyos

Végtermék
És még ők, vagyis ezek vannak megsértődve ha a szomszédos 3 gyerekes anyuka leparasztozza az ócsai búcsúból érkezőket.  És hogy senki ne higgye azt, hogy elszigetelt egyedi esetekről van szó. Tanúskodnak a képek, de azért elmondom, hogy alig  két óra alatt, több mint tizenöt súlyos, megbotránkoztató, közrendvédelmi és szeméremsértő, vagy magánterület sérelmére elkövetett esetet rögzítettek az itt élők. És ebbe nem tartozik még bele a közterületen lezajló rendzavarások sokasága.
Természetesen most nem volt itt a helyi seriff a kék villogós autójával, és a magát nagyra tartó közterület-felügyelő sem.
Biztos kifogyott a nyál a Lada Nivából, vagy befejezte a családi portyázást és elfáradt az eseményeket ekként követni. Így csak a Székesi, a Vadvirág és a Nefelejcs utca lakói élhették át azt a primitív, magából kivetkező, kulturálatlan viselkedést, amit a városvezetés hivatali hatalmával visszaélve  búcsú néven évről évre erre a lakóközösségre zúdít. 

Nem engedhető meg, hogy a közterületeken tartott rendezvények zaja sértse az egészséges környezethez való jogot. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa egyszer már elemezte, megelőzhetők-e a fesztiválok és más rendezvények zavaró hatásai. A hangos koncertek miatt eddig is  rengeteg panasz érkezett az ombudsmanhoz. Ne keljen Ócsáról is hozzáfordulni pusztán azért, mert az önkormányzat nem megfelelő helyre helyezi a nyilvános és nagy tömegeket vonzó zajos koszos, (szaros) rendezvényeit.
Fülöp Sándor jövő nemzedéki ombudsman szerint az egészséges környezethez való jog védelme, vagyis a túlzott mértékű zajjal szembeni fellépés az önkormányzatok felelőssége. Ennek érvényesítésére a helyi rendeletekben garanciákat kell kidolgozni, amelyek biztosítják a zavaró hatások minimumra csökkentését, illetve kizárását. Azonban a rendeletet nem elég megalkotni, azt be is kell tartani és a végrehajtás meg kell valósítani. Ha ezt a felelősséggel bíró, eljárni köteles nem teszi meg, a panaszost kártérítés illeti.
Az ombudsman közleménye szerint a vizsgálat előzménye, hogy a közterületi rendezvényekkel, fesztiválokkal kapcsolatban 2008. és 2011. között az ombudsmanhoz számos panasz érkezett.


Ócsa város hivatala nem egy esetben volt kénytelen kártérítést fizetni már közel hasonló jogsértő cselekedetei okán. A közpénzek ebbéli, bírságként való felhasználása és kifizetése azonban nem ad megfelelő visszataszító erőt a hivatal számára, mert személyi vonzata, egyéni felelőssége nincs az ebbéli kifizetésnek. Ezért nem is foglalkozik mindezzel senki.

Lószar az egész - senki nem törődik vele
  Nesze neked városi szórakozás.  Trágyadomb a lakókörnyezeteben. A polgármester erre nem kíváncsi. A közterület-felügyelő meg finnyás az ilyenre, pedig neki akár ötvenezret is érhet, ha alkalmazzák a rendeletet, amit a lakossággal szemben nemrég alkottak. De hát így mire való az egész, ha csak nem arra, hogy egyeseket sakkban, vagy megfélemlítésben tartsanak, mint az tartozást halmozókat a nyilvános listázással, vagy a jegyzői 200 ezres bírságfenyítéssel.

Lovaglás 500,- Ft  - a pénz gazdát cserél és eltávozik
.. a lószar meg hátra marad - kinek címezzem?

 Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
6.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki

d) almos trágyát ingatlanán szabadon, fedetlenül tárol,

...  állat által okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik.


 Ma még azt sem  tudni, hogy a búcsúként szolgáló területet a Fecó boltos, Tamás Péter vállalkozó, vagy a városüzemeltetés, netán a szervezésben részt vállaló önkormányzat fogja-e majd megtisztítani.
Az viszont biztos, hogy Bukodi Károly polgármester tervez valamit, mert aktív szereplőként intézkedik.

Bukodi Károly instruál,  szervezkedik,  Jarábik Klára áttekint, elgondolkodik  - mi lesz még itt

A szennyező fizet elve alapján ugyanakkor a rendezvény szervezője visel felelősséget azért, hogy a rendezvény ne sértse az előírásokat. A szervező anyagi és egyéb érdeke, a résztvevők kikapcsolódása nem vezethet az érintett lakosság pihenésének megakadályozásához. Az önkormányzat feladata, hogy mindennek jogi feltételeit megalkossa és érvényesítse az emberek egészséges környezethez való jogát, ezáltal biztosítsa, hogy ne lehessen olyan rendezvényt tartani, amely az alapjog sérelmét jelenti.
Visszásságot eredményez tehát az olyan szabályozás, illetve az olyan hatósági gyakorlat, amely minderre lehetőséget ad - állapította meg az országgyűlési biztos, aki felhívja az önkormányzatok figyelmét, hogy a helyi szabályozás kialakításánál, továbbá az engedélyek kiadásánál maradéktalanul teljesíteni kell a környezetvédelmi feltételeket.

Elgondolkodtató -  mibe lépjünk, avagy újabb rendezvényre készülnek
 Az ombudsman szerint a területi rendezvényekről nem szerződésben, hanem engedélyezési eljárás keretében kell rendelkezni; alapos körültekintéssel és a környező lakosság bevonásával kell eljárni. A helyi igényeknek megfelelően meg kell határozni a rendezvények megtartásának időkorlátait. Indokolt a részletes technikai feltételek meghatározása is, például elő lehet írni határértéket, hangárnyékoló eszközök alkalmazását, meg lehet határozni pontosan milyen teljesítményű hangerősítőből meddig és hányat lehet használni. 

Ez nem tiltott, és nem kirívóan közösségellenes magatartás - nem piszkítós kép

A rendőrségnek, a közterület-felügyeletnek, illetve az önkormányzatnak is feladata, hogy valamennyi jogi eszközzel fellépjen az ilyen, vagy a hasonló jogsértésekkel szemben. 
*

23 megjegyzés:

 1. Szerintem a Bukodi éppen azt magyarázza, hogy ide egy szép közparkot szeretnék, fákkal virágokkal, padokkal, hogy az emberek ide kisétálva beszélgethessenek, pihenhessenek e helyett a gagyi és nem ide való bucsú helyett.
  Vagy az ő igényeit inkább a lószar látványa elégíti ki?

  VálaszTörlés
 2. A hivatal álláspontja az búcsú ügyben, hogy egy évben egyszer kibírható az ezzel járó kellemetlenség.
  Én meg üzenem, hogy egy évben egyszer ők is kibírják, ha nem fizetem be az adót.
  Akkor most egálban vagyunk.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igazad van, te nagyon bátor vagy!!!!

   Törlés
 3. Fo-lak nehogy azt hidd, hogy csak az ócsai proli szarik itt rá a dolgokra. A polgármester, a jegyző és az a szürke ruhás bohóc is, aki alá odatolták a terepjáró Ladát, és Te közterülettisnek nevezel. Na ők szarnak rá itt mindenre igazán. Az a kis kula hozzájuk képest semmi.

  VálaszTörlés
 4. A cikk olvastával egész biztosan elbíznám magamat, ha nem szembesülnék a valósággal.
  Mert a valóság ennél sokkal prózaibb. Ami régen el lett ültetve az éled, vagy inkább tör elő most szar formájában. Ezt látni mindenütt a városban. Annyi most a különbség, hogy itt dokumentálják ezeket. Más nem változik.

  VálaszTörlés
 5. Nekem a hivatali emberek jutnak eszembe a cuccról a fűben.
  Ők is íj módon lapítanak, mikor számon kérik rajtuk, ki a gazdája ennek a búcsúnak nevezett gagyi parádénak.
  Karesz!
  Jövőre anyád kertjében lesz a banzáj.
  Ott lehet majd a kertbe hugyozni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "...is ij módon..." Ez magáért beszél, rólad szól.

   Törlés
  2. A város képe és állapota, meg annak vezetőjéről.

   Törlés
  3. Véletlenül nem te vagy az egyik pisilős figura ott fent?
   Csak mert látom a helyesírási hibák jobban aggasztanak, mint a városban tapasztalható állapotok.

   Törlés
 6. Érdekes, hogy Icsó Zsuzsa és csipetcsapata a szart miként hagyja el. Biztos ez már büdös nekik, nem úgy mint a búcsú.

  VálaszTörlés
 7. Nem lehet,hogy Bukodi Károly polgártárs azért fogja az orrát ott a képen, mert szar szagot érez?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Lehet, hogy csak a Klárika kölnije erős neki egy kicsit.

   Törlés
 8. Igen, valószínűleg már ő is kezdi érezni, hogy itt valami (valaki) bűzlik, és az a valami vagy valaki, csak bajt hoz a fejére.

  VálaszTörlés
 9. Azért kíváncsi lennék a városvezetés megnyilatkozására, hogy mivel magyarázzák ezt a beleszarós hozzáállást?

  VálaszTörlés
 10. Valószínűleg a megnyugtató előnnyel, amivel nyertek :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nana, azért a Horváthnak több mint rezgett a léc, és egy kicsit csalafintázni kellett a bejutásért! Nem ment az olyan simán, rásegítés nélkül.

   Törlés
  2. Nagyon tévedsz!

   Törlés
  3. amarna, te tényleg ennyire hülye vagy?

   Törlés
  4. Mesélj erről konkrétumokat, kérlek!

   Törlés
  5. Járj utána, ha ennyire érdekel! Únom, hogy minden alpot nélkülözve hőbörög egy-két blogoló, aztán meg elvárja, hogy a konkrétumokkal más szolgáljon! Előbb a tényekkel alátámasztott vélemény, utána jöhet a számonkérés!

   Törlés
  6. Tehát " Névtelen 2012. június 9. 20:14! Halljuk a konkrétumokat!!!

   Törlés
 11. Konkrétan 20.17- kor nem volt bejegyzés.
  Konkrétan ennyit tudsz, ez vagy te.
  De azt is leírhatnád konkrétan, hogy miért és mennyiért szarsz bele a munkádba.
  És, hogy konkrétan, mennyiért vetted a laptopod.
  Konkrétan, mikor húzol le az aluljáróba, kitakarítani azt?
  Konkrétan egy jellemtelen helyi bunkó vagy.

  VálaszTörlés
 12. Konkrétan június 9. 20:14-es bejegyzésről van szó, ami létezik! Tehát el kellene dönteni utolsó mondatod alanyát! /Persze, csak ha egyáltalán érted a magyar nyelvet!/ BUNKÓ!

  VálaszTörlés