A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2010. december 23., csütörtök

Tájékoztatás

A ma közzétett hivatali tájékoztatást nem ünneprontás okán hanem sokkal inkább a megismertetés kapcsán terjesztem, és ismétlem itt.


Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2010. (XII. 24.). sz. rendelet elfogadásával kívánja szabályozni az önkormányzati tulajdonban lévő utakon történő, súlykorlátozás alá eső gépjárművek közlekedését, valamint a közlekedéshez kiadható engedélyezés rendjét.

A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű-tulajdonosra, üzembentartóra, és használóra, aki 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel Ócsa Város közigazgatási területén, súlykorlátozással érintett önkormányzati tulajdonban lévő belterületi közúton hajt be.

A rendelet szerint a város területére behajtani kívánó - 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű - vezetőknek, tulajdonosoknak, üzembentartóknak a behajtást megelőzően gondoskodniuk kell az engedélyeztetésről. Az engedély kiadása Ócsa Város Polgármesteri Hivatal Műszaki irodáján kérhető eseti behajtásra, valamint 1, 4, 30 illetve 90 napos időtartamra az erre rendszeresített - a rendelet mellékleteként szereplő - formanyomtatvány kitöltésével és 2.200 Ft illetékbélyeg csatolásával.

Azon jármű tulajdonosa/üzembetartója részére, akinek Ócsa közigazgatási területén lévő telephelye kizárólag a súlykorlátozással érintett önkormányzati tulajdonú utakon közelíthető meg, az engedély 1 év időtartamra is kiadható. Az ilyen esetben kiadott éves engedély díjmentességet élvez, viszont a kérelmet minden esetben gépjárművenként külön-külön kell megkérni.

Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. Az engedélyt a jármű vezetőjének jól látható helyen (pl: a szélvédőn) kell elhelyeznie.

Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem használható fel.

A kiadott engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a súlykorlátozással érintett területre történő behajtásra. Az engedély nem jogosít fel Ócsa város közterületein történő indokolatlan megállásra, várakozásra, parkolásra.

A rendeletben meghatározott szabályok megtartását a rendőrség és a közterület-felügyelet ellenőrzi. Annak a járműnek a vezetője, aki7,5 t, azaz hét és fél tonnánál nagyobb össztömegű járművel Ócsa Város közigazgatási területén, súlykorlátozással érintett önkormányzati útra engedély nélkül behajt, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A fentiekben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Ócsa, 2010. december 23.

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése