A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2011. november 30., szerda

Emelték a szinvonalat és hozzá a lakossági terheket ( - az önkormányzat margójára, - gyorsjelentés a testület soros üléséről)

Kimondottan nem szeretek önkormányzati ülésekre járni, mert a maguktól is öntelt, felsőbbrendűségi érzettel pöfeteg emberek pökhendisége roppant viszketőleg hat rám. Aztán, amikor ott vagyok, mindig akadnak pillanatok amikor kuncogni tudok a bárgyú együgyűségeiken. Máskor meg roppant idegesítők tudnak lenni az egyszerű butaságaikkal. Aztán meg jól kilehet ismerni a pozíciójukban "köztiszteletben" álló személyek valódiságát. 

Ma is mikor érkeztem, már minden fontos és várt személy jelen volt. 16 előtt meg is kezdődött az ülés. Én aki pontos voltam, de és nem számítottam fontosnak, a Bukodi mester nyitó szavakat nem is hallhattam. Az asztalt körbeülték. A jegyző a polgármester balján, az alpolgármester meg a jobbján. A szokásos felállás-, illetve ülésrend szerint. Aztán a pénzügyi vezető, a jegyzőkönyv vezető és a hivatalvezető. (A gépkocsivezető nem volt jelen.) A képviselők sem hiányoztak. Ott ült még a főépítész a notebookjával és az Ócsai Kisbíró képviseletében a szerkesztő asszony. 
Én a beérkezésem után a második sorban foglaltam helyet a főépítész táskája és az iskolaigazgató asszony szoknyája mellett. (Nadrágban volt.) Tőlünk jobbra az óvoda vezetője és a városüzemeltetés főnökasszonya töltötte ki a sort.  Ő már a pénzügyi vezető háta mögé került.  Tőle jobbra már csak a vízművet képviselő Bíró Venczel ügyvezető ült elkülönülten. A bejárattól balra pedig a városba kérődző Szivárvány Alapítvány két munkatársa foglalt helyett szintén a második sorban, ahol a szippantásért felkelős vállalkozó is ült. Ők a Kardos Zoltán és Buza Ernő alkotta bizottsági elnökség háta mögé szorultak.
Beérkezésemkor Kardos Zoltán és Buza Ernő a megszokott mód köszöntek. Horváth Zoltán a mellettem levő székről táskáját átemelve szólt oda: "Jónapot Fodor úr!"  Jóleső érzés töltötte ki lelkem, miszerint ismerősök közé kerültem. Tán' még kedvelnek is és hiányozhattam a számukra, mert némi örömöt láttam felcsillanni szemükben az ismételt találkozás kapcsán. Csendben az ülést levezető polgármester felé fordultam. 

Inceffy Szabolcs napirend előtti felszólalása alatt az óvodavezető és a városüzemeltetés feje végigdiskurált. Alig tudtam bekapcsolódni a hallgatásba, annyira mondták a magukét. Egymás közt. A képviselő közben pedig a jegyző fenyegetődző leveléről értekezett, miszerint szégyenlistát kívánnak megjelentetni a tartozással bíró ócsai személyekről. Bukodi Károly és a jegyző válaszukban kitértek rá, hogy ezzel a kiértesítéssel csak a jogszerűséggel élnek. Az adók behajtása a jegyző hivatali kötelessége. (Kivéve a Dr Bata esetében, de erről majd később.) Ez a szégyenteljes eljárás arra irányul, hogy a kirótt közterheket az önkormányzat beszedje. A pénzre meg szüksége van a hivatalnak önmaga finanszírozására. Az így kitalált adósok listájával kapcsolatosan azonban megvárják még a hivatalos állásfoglalást a Kormányhivataltól, nehogy belefussanak valamibe. Egyébként startra, vagyis megjelenésre kész a névsor. 

Következő tárgyalási pont a Sárkány Gábor által képviselt Nagy-Szivárvány Alapítvány Iskola befogadási kérelme volt. Ők egy rendellenes, és súlyos magatartási- valamint viselkedési zavaros gyermekekkel foglalkozó oktatást szeretnének megtelepíteni és megvalósítani a Halászy Károly általános iskola falai közt.  Itt gyógypedagógiai módszerekkel, beilleszkedészavaros, problémás, és már kudarcot átélt, magatartási- és egyéb problémákkal küzdő gyerekek oktatásával, nevelésével szeretnének foglalkozni. Ezek közt előfordul túlkoros, diszlexiás, vagy egyéb lelki sérüléssel, fogyatékkal élő nebuló is.  Szeretnének délelőtti oktatást indítani a részükre. Állítólag az iskola vezetésével már felvették a kapcsolatot és egymás közt tárgyaltak. A Halászy vezetője láthatóan  támogatja az alapítvány törekvését. A sajátos nevelésű igénnyel bíró tanulók elhelyezése és befogadása az általános iskola falai közé, visszás és rossz érzéseket kelt egyesekben. Ezt próbálta megfogalmazni Gallai képviselő, amikor feltette a kérdést, hogy ezek a tanulók "keveredni" fognak a többiekkel? Erre a válasz a liberális körökből oly jól ismert integrálás volt.  Szóval, igen, integrálni, vagyis összehozni beültetni szeretnék őket ebbe az iskolai légkörbe. A Halászy Iskola igazgatója erről folytatott előrehaladott tárgyalásokat és ehhez módosították az alapító okiratot is. Így erősen feltételezhető, hogy támogatja elvileg az alapítványt, s elméletileg viszont, hogy ennyire nagy és előrehaladott az összhang köztük. Az ülésen aztán kiderült az is, hogy a fullon levő iskola talán mégis csak délutáni tanórákon tudna helyet biztosítani számukra és hogy kb 26-30 nehezebben kezelhető egyénről lenne szó, akik nem mind helybéliek, hanem a kisváros vonzáskörzetéből jönnének ide. A testület elvi határozatot hozott, miszerint később visszatérnek még erre a történetre.
Az óvodavezető és a városüzemeltetés nagy asszonya ezt is végig sutyorogta, nem zavartatva magukat semmitől.

A következő körben Bíró Venczel ügyvezető vezette elő a közüzemi ivóvízellátás és a közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatástervezett árait. Ezek szerint a lakossági vízdíjak az inflációt meghaladó mértékben, nettó 5,7 %-al fognak nőni, míg a csatornadíjak 5,91 %-os mértékben drágulnak majd.  A beszámolóból kiderült, hogy a vízmű éves szinten milyen drágán dolgozik, hiszen 12-18 milliót használ el, illetve számol fel kezelési költség címén, valamint díjbeszedési- és ügyviteli költségként. Az 54 %-ban városi tulajdonban levő cég vezetésével szemben a képviselő-testület nem is próbálta meg érvényesíteni tulajdonosi jogait azáltal, hogy  ne engedélyezze ezt az alapjaiban indokolatlan áremelést. Török László felszólalásában kiemelte, hogy míg a KSH által megadott éves infláció 4,2 %, és míg a budapesti szolgáltatók csak 2 %-os emelést engedtek meg maguknak, addig a mi szolgáltatónk ezt meghaladóan közel 6 százalékponttal növeli díjait. És erre még jön az áfa. Az így is nehezen fizető lakosságnak ezzel jelentős többlet kiadást  terhet okoznak az elkövetkezendőkben.
A képviselőtestületi többség mégis elfogadta a szolgáltató díjemelését.

Ezt követően elfogadták az ASA szemétszállítási díjnövekedését, és a szippantás díjának 880,- Ft/m3-ről 1700 Ft/m3-re való felemelését. Jó hír azonban, hogy a helyi járat díjtételei nem változnak. 
Ezeket a napirendi pontokat is végigtársalogta az óvodavezető pedagógus és a  városüzemeltetési nonprofit kft ügyvezetője, amibe alkalmanként az általános iskola igazgatónője is belekapcsolódott.

Érdekes mód a hallgatóság közül csak engem zavart mindez, de lehet, hogy csak én ültem közel hozzájuk és azért tűnt számomra furcsának az egész. Érdekes, hogy vezető tisztségviselők miként tudnak semmibe venni egy önkormányzati ülést. Arról nem is beszélve,. hogy ha ők nem képesek csendben odafigyelve végigülni egy ilyen összejövetelt, akkor miként várják el a náluk éretlenebb gyerekektől azt, hogy egy 45 perces tanórát csendben és fegyelemmel végighallgassanak?
Mindegy, ezt a bizonyítványt magukról állították ki. Talán ezért is érdekes és vicces önkormányzati ülésekre járni, mert ott alkalmanként ilyen felszabadult, máshol, meg máskor oly feszes embereket lehet kötetlenül tetten érni. Én mindenesetre próbáltam a további napirendi pontokra koncentrálni. 

Ócsa Város módosított helyi építési szabályzatáról szóló 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelet módosításáról, valamint a mellékletét képező szabályozási tervek jóváhagyásáról volt eközben szó.  Horváth Zoltán főépítész  előadta, hogy ez egy építési kérelemhez kapcsolódó előirányzat, miszerint a Dr Bata több tízmilliót nyert pályázaton, és azon a mezőgazdasági területi besorolás alatt levő ingatlanon építkezni szeretne. Mint kiderült, a Bata egy problémás cég. Állítólag megbízhatatlan, nem fizet, és szennyezte a talajt, amivel bűzt és káros anyagot is kibocsájtott. Több évre visszamenőleges tartozása van, amit a jegyző is elismert. Horváth Tamás közbevetve elmondta, hogy ők rendezték a viszonyt és hogy most már nem haragszik, és fizet a cég. Ezt a változást figyelembevéve bizalmat szavaz az eddig több milliós tartozást felhalmozó Bata Rt-nek. A jegyző ebben egyetértett. (Arról azonban nem beszéltek, hogy a őt-tízéves adó és egyéb tartozást a lakossági prédára állítással szemben miért nem érvényesítik és érvényesítették eddig? Ha ugyanis a lakossági apróra olyan nagy szükség van, akkor az üzemi milliókat miért engedik el? És ebbe nem csak a Bata, hanem a Fég és az egyéb kisebb-nagyobb üzemek kibúvásai is bele értendők.) Kiemelték, hogy a Bata az átsorolásért fizetett az önkormányzatnak. (Ezzel mindjárt szimpatikussá váltak és egyesek bizalmát élvezik a testületben. Ezt igazolja a további történés is.) Valamint, hogy sacc, per kb, úgy 30 főt foglalkoztat a cég.  Az átsorolásért kapott pénz pedig nem jelent lefizetést, vagy automatikus építési engedélyeztetést. De enélkül nem használhatja fel a több milliós pályázati összegeket.  Szóval kell a határozat, és nem kell a veszteség. (Avagy bármi áron? - minden mindegy alapon?  Ki tudja ha milliók vannak az asztalon?) Egyszóval ez is megvolt. Megszavazták, és a mezőgazdasági területből átsorolták gazdasági-, ipariba a megjelölt részt. Erről az önkormányzat kétoldalú szerződést is kötött az érintettel.
A szomszédaim persze ezt is átbeszélték.

Dönti Károly e közbeni kérdésére, hogy a kommunális adó tervezett 35 milliójából mennyi pénz folyt be, azt a választ kapta, hogy  21.971 000,- Ft.  Hogy ez kevés vagy sok, erről nem kaptunk értékelést.
A városi óvoda és a városi üzemeltetés főnöknője ezalatt végig félhangon ott traccspartizott a fülem mellett. Ha ennyire nem érdekelte őket az ülés és a kisváros jelene, akkor miért nem mentek ki, s beszélték meg egymással a fontosnak vélt dolgaikat, nem tudom. Mindenesetre ők jól elvoltak egymással, miközben a lakosság pénztárcáját súlyosan érintő történések zajlottak a beszélgetésükön túl.

Az önkormányzat 2012. évi pénzügyi koncepcióját csak Dönti Károly, Inczeffy Szabolcs, és Török László tartózkodása mellett fogadta el Kardos, Buza, Horváth, Bukodi és Gallai képviselő. Időközben ugyanis Bukodiné összepakolt, elköszönt a mögötte beszélgető kollegináktól és elhagyta a termet.  Mindez nem változtatott a történteken semmit. A pedagógusokat továbbra sem érdekelte az ülés, mert tovább sutyorogtak egymással, rosszalló pillantásaim ellenére. De a hivatalban ezekkel amúgy se foglalkoznak. (Mármint a lakosság rosszallásával.)

Azonban ha figyeltek volna, számukra is felfogható válna, hogy a városüzemeltetés jelentős pénzügyi támogatásra szorul. Ezt a támogatást az önkormányzat közpénzekből csoportosítja át a számukra. Tehát a közpénzek felhasználás terén jelentős szerepük és elszámolni valójuk lenne. De ez úgy látszik a teremben senkit nem érdekelt.
Igaz az önkormányzat állítólag 30 milliót elkülönített a céltartalékokban a bölcsőde építésére és az óvoda bővítésére, de hogy ez valójában mire lesz elég, senki nem tudja. Képviselői kérdésre még a polgármester elmondta, hogy az esetleg megépülő bölcsőde fenntartására nem várható állami normatív támogatás. Vagyis azt, az is fizetni fogja, aki igénybe sem veszi, ugyanis ennek tartását a városnak kell fedeznie. 
Elhangzott még, hogy a bérlakások díjait 5 %-al emelik. Hogy a Computerfutárt megbízták az akadálymentes weboldal elkészítésével, és hogy a MÁV-nak tetszett az aluljáró felújítása. Most azt tervezik, hogy föléje amolyan tetőszerű fedettséget építenek, hogy kevesebbet szemeteljenek oda. Ebbe megpróbálják bevonni a vasúttársaságot is, miszerint, hogy szálljon be anyagilag. 
Aztán az est fénypontjaként  az alpolgármesteri illetmény és a költségtérítés  megállapítása került terítékre.  Dönti Károly mindkét tárgykörben név szerinti savazást kért. Közben Horváth Tamás bejelentette érintettségét az ügyben.  Erre a testület vezetéshez hű többsége felmentette Horváthot az érintettség alól. Így ő is szavazott a saját illetményének és költségtérítésének megemelésére. összességében Bukodi Károly, Buza Ernő, Horváth Tamás, Gallai Zoltán, és Kardos Zoltán jóvoltából és segedelmével átminősítették az alpolgármestert és megemelték a juttatásait. Persze ebben nem csekély érdeme volt magának Horváth Tamásnak is hiszen kész volt magára szavazni a cél érdekében nem is egyszer.
A vezető óvónő és a vezetője a nonprofit városüzemeltetésnek eddig végigbeszélték az ülést. De ez már talán nekik is sok volt, mert ekkor felálltak és végre távoztak, magukkal víve az általános iskola igazgatóját. Így nem hallhatták Dönti Károly Horváth Tamással szembeni jogos kritikáját, és Inczeffy Szabolcs elmarasztalását, miszerint "pofátlanság" az alpolgármester fizetésemelése, mikor a lakosságot kevesebbért is "kipellengérezik".  Török László eközben tartózkodott a szavazáson.

Nekem nincs is más tisztem, mint hogy gratuláljak a színjáték résztvevőinek és a nyertes Horváth Tamásnak a mai teljesítményükhöz. Hiszen sikerült némi díjemeléssel elővarázsolni az alpolgármester forrástöbbletét, válsággal teli életének javítását, sorsának előre vitelét.
Szép volt.

*

4 megjegyzés:

 1. "Dönti Károly mindkét tárgykörben név szerinti savazást kért."

  Savazásban én is bennelennék.
  Fel is ajánlok 2 liter ipari sósavat meg 2 liter kénsavat.
  Aztán oldódjon a fideSSz!

  VálaszTörlés
 2. Míg sok családnak napi gondot jelent a fűtés, gyermekeik iskoláztatása, a napi betévő falat előteremtése, addig mások (közpénzből) több helyről is több százezres fizetést visznek haza.
  Az országos nagyfiúk példáját követve, így lett Tamásunk is tipikus fideszes álláshalmozó.

  Most már nem iszik és zabál, hanem dézsmál és vedel.

  A többieken nem csodálkozom, hiszen a falka tagjai, de nektek Gallai Zoli és Török Laci kik ,,függetlenek" vagytok, külön gratulálok.

  VálaszTörlés
 3. Köszönjük Tamás!

  VálaszTörlés
 4. Ezek kifilézik a várost.

  VálaszTörlés