A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. április 19., csütörtök

Megtörtént ( - rendkívüli ülésen)

Rendkívüli ülést hirdetett Ócsa polgármestere, ami valóban annak is sikeredett.

Ez a rendkívüliség több szempontból is igaznak bizonyul. 
Nem csak azért, mert egy nagy horderejű, de előkészítetlen, átgondolatlan spongyán kitalált és hirtelen felvetett dologban ültek össze; - az általános iskola átadásáról volt szó. De azért is, mert most ezt a rendkívülit a város hivatalos honlapja is kihirdette, míg ezt korábban mellőzte. De abban is egyedülálló és rendkívüli volt, hogy az iskola átadásának elvi hozzájárulását megelőzően, már vasárnap a templomban a  református lelkész Hantos Péter kiprédikálta. Beszámolók szerint itt hangzott el, hogy az iskola egyházi, de amolyan ökumenikus irányítás alatt fog működni. Aki a hétvégi igét hallgatta, készpénzként érezhette a lelkészi érveket.

Meg is telt az ülés reformátusokkal. Ennyien egyszerre nem voltak együtt a gyülekezetből még a hivatalban, nem hogy az ülésen. A felekezeti "nyomásgyakorlás" ezzel érezhetően kezdetét vette. A testületit öt perces késéssel Bukodi Károly polgármester úgy nyitotta, hogy mindenkit arra kér, az érzelmeket hagyja el, azok a hálószobába valók. 
A református létszámon túl, a képviselők is teljes létszámban voltak jelen. A rövidnek gondolt ülés miszerint elvi hozzájárulás az általános iskola egyházi keretek között történő működtetéséhez címszóval  indult, a polgármester vezényletével egy beszámolóval egybekötött amolyan szeánsszá, kisstílű vitanappá silányult. Igaz, az előterjesztésben ez nem szerepelt, így a be nem avatott képviselőket ez meg is lepte. A hirdetmény pedig rövid és egyértelmű volt. Még Horváth Tamás sajátos előterjesztése  sem említésre méltó. A polgármesteri nyitány azonban viszont behangolta az ülést.  A polgármester az érzelmi hasonlatán túl elmondta, hogy a pénteki rendkívüli ülésre történő meghívó után a városban elszabadultak az indulatok. Meglepődésként konstatálta, hogy a hír ezzel kiszabadult a palackból és városi nyilvánosságot kapott. Elmondta, hogy tudtával ez csak úgy lehetséges, hogy a teremben ülők közül került ki a hír. Ez amolyan felróvás volt mert, - nem mintha titokként kéne kezelni az ügyet, hiszen erről a honlapja is beszámolt és rá következően a lelkész úr már szinte ténykényt közölte,  - jobb lett volna, ha ez nem kavar ekkora vihart és csendben (elvileg) lezajlik.
Mivel nem így történt ezért a református gyülekezett erősítve a városvezetés szándékát, döntőképes erővel képviselte magát az ügyben.  
Hantos Péter lelkipásztor meghívott vendég volt, korlátlan hozzászólási lehetőséggel és időkerettel, míg a lakosság csak az SZMSZ-ben foglalt 2 perccel rendelkezve tehetett volna fel kérdéseket. Mivel azonban a hivatalos delegáción túl csupán a reformátusok voltak jelen, így kérdésfeltevés sem igen volt. 

De nem is nagyon lehetett volna miről kérdezni, mert az egész elképzelés kidolgozatlan volt. Maguk a képviselők sem rendelkeztek megfelelő információval, mégis az elvi hozzájárulásukat kérte a polgármester.   Az egész ülés erre ment ki. De hogy erre miért volt szükség, az rejtély.
Illetve csapda. Ugyanis korábban mindig úgy zajlottak a dolgok, hogy ha valaki akar valamit, akkor azt beviszik a testület elé, ahol a kezdeményező előadhatja az elképzelését, a beterjesztését, amit aztán a testület elfogad, vagy tovább közvetít. Így volt ez a korábbi olyan kezdeményezések esetén is, mint a szintén egyházi kezdeményezésű családi napközi otthonos ellátás keretében működő kezdeményezés estében. Így volt az iskola esetében a mikor a sajátos nevelési igényű diákok befogadásának gondolatát hozták elő. Most azonban megfordították a lovat képviselők alatt, vagy őket ültették fel rá fordítva. Mert most nem arról volt szó, hogy a Református Egyház képviselői javaslatot, ajánlatot, vagy előterjesztést tesznek a várost illetően. Nem, most erről a képviselőket nem tájékoztatták közvetlenül, csupán a rendkívüli ülés anyagával kieszközölt anyagokkal együtt, kész tényként rakták eléjük az elvi hozzájárulást, mint megszavazandót. Ez fontos, és döntő momentuma az eseményeknek. Bukodi Károly és Horváth Tamás a jegyző segedelmével biztosra ment. Már lakossági szinten is biztosra vehető és tényként5 kezelhető volt, hogy a Fideszes többség egyértelműen a polgármester és az előterjesztő alpolgármester akaratának megfelelően voksol. Innentől fogva a református jelenlét, és az egész ülés, - ami ráadásul nem is a napirendek megfelelően zajlott - egy színjáték volt.
Egy olyan színjáték ahol felléphetett Szűcs Lajos is, mint a református gyülekezet egyik tagja. Az országos hírű parlamenti képviselő minden érzelmi szál ellenére elmondta, hogy az iskola állami kézbe kerülése esetén a városnak megmarad a beleszólási joga az iskola dolgaiba. Az állami kézbe kerülés nem jelent kiszolgáltatottságot. A Nemzeti Alaptanterv garanciát jelent az oktatás szintvonalának. Állami kézben előtérbe kerül a nevelés és az erkölcstan. Egyházi kézben pedig ez csupán választható tárgy lesz, mert ott a hitt és erkölcstan élvez előnyt. Az állam finanszírozza a költségeket.
Hantos Péter lelkész szerint egyházi kézben a városnak nem fog pénzibe kerülni az iskola. Elmondása szerint ha az államhoz kerül az iskola, akkor létszámösszevonások, elbocsájtások várhatók, Sőt a jelenlevő pedagógusoknak elmondta, az is előfordulhat, közalkalmazottként átvezénylik majd egy másik településre dolgozni. Kimondva ugyan nem, de utalva ezzel arra, hogy református kezekben ez nem fordul elő. Állítólag a pedagógus létszám nem változik, az oktatás sem, csupán a munkaviszony a munkáltatóváltás által. Mint mondat akit eddig is italozáson értek és ezért bocsájtottak el, az ezután is, és nem azért, mert más. Elmondat még, hogy az iskola vonatkozásában egy igazgatótanácsot hoznak létre, amiben benne lesz az önkormányzat, az egyház és az iskola képviselője. Ez a grémium lenne az a szerv, ami bizonyos ráhatással bírna az iskola irányítására.  Az iskola vezetője továbbra is az igazgató lenne.  

A polgármester az ülésen kijelentette, hogy nem kíván vitát a jelen esetben, mert ez a gyűlés nem erről szól. Ezért az oda-vissza válaszokat nem engedi. Ezt Dönti Károly észrevételei kapcsán tette. A volt polgármester hozzászólásában kiemelte, hogy a város egyetlen alapszintű oktatási intézményének egyházi kézbe adása ügyében van egy alkotmánybírósági határozat, mely ezt nem teszi lehetővé. 
A testület, a jegyző és a polgármester azonban ezt figyelmen kívül hagyta, érdemben nem is reagáltak rá. 
Inczeffy Szabolcs már az ülés előtt beadott írásos kifogásait a polgármester megtévesztő mód félremagyarázta, miközben az ülés meghívójának egy példányát a tömegében református hallgatóságnál körbeadatta.   Ez egy amolyan kicsinyes lejáratás volt, a megtévesztő mellébeszélés mellet, de hát ez már nem újdonság. Máskor is hasonlóképpen zajlott a képviselői interpellációra adott reagálás. Magam részéről becsülöm Inczeffy úr kitartó és fáradhatatlan küzdelmét a sokszor arrogáns vezetéssel szemben.
A polgármester kitért még arra, hogy lejáratás folyik ellen és az alpolgármesterrel szemben.  Ez sem most merült fel először. Azonban ennek részleteire ugyanúgy nem tért ki, mint az iskola átadása esetében.
A képviselők tájékozatlanok és tudatlanok voltak az ügyben. Többen jelezték döntésképtelenségüket a háttéranyag ismerete hiányában és az ebbéli tanácstalanság okán.  Ezért Dönti Károly kérte, hogy ma így ne hozzanak semmilyen határozatot. Maga Szűcs Lajos is ezt javasolta. 
A polgármester úr azonban hajthatatlan maradt. Neki az elvi hozzájárulásra volt szüksége.
Az ülésen felszólalt még az iskola igazgatója, aki elmondta, hogy jó elképzelés az egyházi átvétel. Ő ebben látja a biztos jövőt. Ha ez megvalósul, akkor már szeptemberben bevezeti a hittan oktatást az intézményben, elősegítve ezzel a gyerekek erkölcsi nevelését.  
Bukodiné az oktatási bizottság elnöke, helyi tanár elmondta, hogy számos izgatott és kétségbeesett telefont kapott a mai ülés vonatkozásában. Nem tudja, hogy mit mondjon. Az őt megkereső dolgozók, pedagógusok féltik állásukat, közszolgálati viszonyukat és a megszerzett juttatásaikat. Nem látják biztosítva a jövőjüket.
Kovácsiné igazgató asszony erre elmondta, hogy őt egyetlen tanár, kolléga nem kereste fel kétségeivel. Telefonhívást sem kapott.  Nem érez felizgulást a tárgykörben az iskolában, vagy a közéletben. (Bukodi Károly az ülés elején pedig ilyen helyi érzésről beszélt.)  Mint mondta, az egyházi átvétellel helyi, (önkormányzati) kézben maradhatna az egyetlen alapszintű közoktatási intézmény. 

Az ülésről közben távozott Szűcs Lajos és majd még páran. A hosszúra nyúl vitadélutánt a református többség is unta már, ezért a polgármester az eredetileg meghirdetett szavazásra bocsájtotta az alapkérdést.

Elvi hozzájárulást adott az általános iskola egyházi keretek között történő működtetéséhez 
Bukodi Károly, Hrováth Tamás, Kardos Zoltán, Gallai Zoltán, Buza Ernő és Bukodi Jánosné.

Nem biztosított hozzájárulást Dönti Károly, és Inczeffy Szabolcs, míg Török László képviselő tartózkodott az ügyben.

Ezzel a rendkívüli (és valóban az) ülés véget ért.
Hantos Péter lelkipásztor a terem ajtajában állva sorra köszönt el a gyülekezet tagjaitól, mit ahogy az Isten házában szokás. Ki áldás, békességgel, ki pedig hites piuszival illetve a lelkészt. Magam a sort kivárva, puszi nélkül, tisztességesen elköszönve távoztam.

Kint még beszélgettem pár képviselővel, aki közül az egyik iskolában érintett elmondta, (és már nem első ízben,) hogy csak állásféltésből és nem  meggyőződésből adott igent az elvi hozzájáruláshoz. 
Ezt nehezményezvén megkaptam, hogy nem tetsző számára a blog ebbéli bevonása és feltárása  a dolgoknak.

A pedagógusi és egyéb aggodalmakon, a fizetési feltételeken és a mi egyebeken  túl csupán az oktatásról, a tanári munkáról, az érintett gyerekekről és a szülőkről nem volt szó az eltöltött két órás szeánszon.
Valóban olyan mesterséges és mázas volt az egész. Mindenki csak magáért aggódott, és önmagával volt elfoglalva. A többi meg nem számít.
(Kár, hogy az Ócsai Kisbíró tudósítóját nem láttuk az eseményen.)
*

76 megjegyzés:

 1. Végtelenül felháborit ez a döntés, pedig református vagyok, bár nem templomba járó!
  Itt látszik, hogy a lakosság véleménye és a gyerekek egyáltalán nem számitanak!
  A mai nehéz helyzetben, mikor mindenki ezer, főleg anyagi gonddal küzd, hogyan lehet arra kényszeriteni szülőket, hogy más városba hordják iskolába gyerekeiket?!
  Mi lesz a Halászy névvel? Ha megvalósul ez a javaslat, akkor remélem," Dr Békési Panyik Andor Iskolának" fogják átkeresztelni az iskolát. Ugyanis Ő az egyetlen, aki ezt megérdemelné, és talán ha még élne, akkor, ismerve az egyéniségét, remélhetnénk, hogy a gyerekek jó kezekbe kerülnek! De igy....

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "pedig református vagyok, bár nem templomba járó" tehát akkor nem...

   Törlés
 2. 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről
  31. § (1) Az egyházi és magánintézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.
  (2) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat tartja fenn:
  a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet (…)
  d) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást (…)
  (4) A köznevelési szerződés keretei között a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók számára térítésmentessé válik, továbbá a gyermekek, tanulók felvételére alkalmazni kell azokat a szabályokat, amelyek az állami, települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményekre vonatkoznak, és nem lehet alkalmazni a (2) be-kezdés b) pontjában foglaltakat.
  (6) A köznevelési szerződés érvényességi ideje öt év.

  32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn:
  a) a pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása során világnézeti és hitéleti szempontokat érvénye-síthet, alkalmazási feltételként írhat elő,
  b) az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot gyakorol,
  c) a fenntartó egyház az iskola számára előírhatja valamely - az oktatásért felelős miniszter által kiadott – kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket, taneszközöket,
  d) pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő ismereteket, helyi tantervébe a fenntartó egyház tanításának megfelelő tartalmú hitoktatást építhet be,
  e) korlátozhatja, kizárhatja a 63. § (1) bekezdés d) pontjában szabályozott jog gyakorlását,
  {63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
  d) a 3. § (3) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje szerint vé-gezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót,}
  f) SZMSZ-ében és házirendjében a fenntartó egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési sza-bályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő,
  g) az f) pont szerint meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, tanuló és a pe-dagógus ellen fegyelmi eljárás indítható,
  33. § (1) Ha a nem állami fenntartó az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján kiegészítő támogatásra válik jogosulttá, a fenntartásában működő óvoda, álta-lános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátásában.
  (2) Ha a településen csak egy óvoda vagy általános iskola működik, akkor köteles felvenni a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodai nevelésben részt venni köteles gyerme-keket és tanköteles tanulókat, feltéve, hogy fenntartója egyoldalú nyilatkozatot tett vagy köznevelési szerző-dést kötött.
  34. §
  (2) A kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését, amelynek ered-ményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet.

  VálaszTörlés
 3. Nem tudom miért volt fontos a bukodistáknak ezt áterőltetni úgy, hogy a lakosságot ne partnerként kezeljék. Ez nem az öt képviselő kizárólagos joga.

  VálaszTörlés
 4. Itt semmi más nem számit, -legkevésbé a gyrekek!- csak a pénz és a hatalom!
  Csak nem értem, hol vannak azok a szülők, akinek a gyerekei most, vagy ezután fognak iskolába járni?!
  Vagy mindenki egyetért? (akkor jó)

  VálaszTörlés
 5. Én meg azt nem értem, hogy a Fideszes városvezetésnek hirtelen miért lett rossz a Fideszes állam?

  VálaszTörlés
 6. Gratulálok Karcsi!

  Nem kellett volna a szülők, vagy a lakosság véleményét kikérni?
  Úgy tudom, Ócsán többen vagyunk katolikusok mint reformátusok, mért lett övék az iskola?! A templomunk nem volt elég?!
  Remélem, ez is egy lesz a sok szeg közül a politikai koporsódban.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A reformáció után az ország szabad akaratából protestánssá lett! A protestáns hívektől a templomokat az ellenreformáció során Habsburg nyomásra a római katolikusok ERŐSZAKKAL vették el, és ERŐSZAKKAL térítették őket római katolikus hitre. Papjaikat gályarabságra adták. Szerintem ezek után inkorrekt a reformátusokat lopással vádolni!

   Törlés
  2. Ne ködösíts! Ez az ország Szent István országa, pontosabban a katolikus Szent István országa. A templom amit bitoroltok katolikus kezek által építtetett. Nem tudom, a premontrei rendről hallotál-e már? Csalárd mód megszereztétek, és sajnos ma is falai között páváskodtok.

   Törlés
  3. Egyrészt köztudomású, hogy nincsenek szentek, abban a formában, ahogy a katolikus egyház hirdeti. Nyilvánvalóan sérti büszkeségedet az igazság! Senki nem mondta, hogy nem az akkori egyetlen vallás hívei, tehát a reformátusok ősei is építették a templomot. Nekik is ugyanolyan joguk volt hozzá. Az is tény, ha nincs az ERŐSZAKKAL elkövetett ellenreformáció. Ez az ország ma protestáns lenne. A magyarság szempontjából pedig sokkal kedvezőbb lett volna, ha egy sajátos magyar hite lett volna (akár protestáns akár nem), mint például a református.
   A római katolikus egyház papjai - tisztelet a kivételnek - sohasem képviselték magyarságot megfelelően a Vatikánnal szemben. Ezért van az, hogy a múlt század elején épített Felvidéki templomokban ma tótul miséznek, és a csángóknak nem jut magyar pap, hogy a Vatikán kérkedhessen pár tízezer "román" római katolikussal. Magyar papjaik még nem borították rá az asztalt a pápára, hanem szolgai módon mindenhez asszisztálnak.
   Nem beszélve arról, hogy a cölibátus miatti kontraszelekció miatt, minden félkegyelmű, ferdehajlamú embert pappá szenteltek, aztán csodálkoznak, hogy hol egymásra, hol a gyerekeinkre másznak rá.
   A reformáció a római katolikus egyházra is nagyon pozitív hatással volt. Sokat köszönhetnek ennek.
   Ha már egyházi kézbe kell kerüljön iskolánk, sokkal jobban örülök neki, hogy az református lesz.
   Érdemes lenne megkérdezni a világi embereket, hogyha választani kellene, akkor melyiket preferálnák.
   Biztos vagyok benne, hogy inkább a református egyház felé hajlanának!

   Törlés
  4. Hagyjuk a hantát. Bár, írásod nyomokban tartalmaz igazságot, sértegetésen és elfogult butaságokon kívül mást nem nagyon tartalmaz.
   Amikor a templomot építették, talán még az Úr sem tudta, hogy majd egykor megjelenik a bomlasztó Luther és Kálvin. A templomot a mi katolikus őseink építették, majd néhány évszázad múltán hitehagyott - katolikus hitüket elhagyó - magukat reformátusnak nevezők csalással birtokba vették. Olyanok vagytok mint a kakukk, más fészkébe raktok tojást.

   Papjaink a Vatikánnal szemben valóban lehetnének erélyesebbek, a cölibátussal kapcsolatban is változásra lenne szükség. De, felháborít pofátlanságod miszerint ...,,minden félkegyelmű, ferdehajlamú embert pappá szenteltek"... A ti soraitokban is fellelhetők pedofilek és homoszekszuális lelkészek, csak kevésbé kerül nyilvánosságra.

   Ha iskolát akartok, akkor alapítsatok magatoknak. Ne tenyereljetek rá a város egyetlen általános iskolájára. Legjobb lenne ha állami kézbe kerülne,és semleges maradna.
   Értem én, hogy ez nektek nagyon jó lenne. A többi felekezetet magatok alá gyűrnétek, a helyi kiskirályok tovább befolyásolhatnák és fenyegethetnék a tanárokat, és zavartalanul fosztogathatnák az iskola javait.

   Javaslom, maradj a kaptafánál, és hirdesd az igét. Tartsd magad távol a politikától, mert aki korpa közé keveredik megeszik a disznók.

   Törlés
  5. Utolsó felvetésemre végképp nem akaródzik válaszolni:)))))))))))Ugye?
   Az igazság komoly dolog, cáfolnod sajnos nem sikerült!
   Remélem azért még próbálkozol!
   Egyébként tudomásom szerint a reformátusoknak van ajánlólevele a váci püspöktől! Ehhez mit szólsz?
   Katolikusoknál kemény hierarchia és engedelmesség van. Igaz katolikusként neked is engedelmeskedned kell:) vagy nem is vagy igaz?

   Törlés
  6. A választ megkaptad, talán még többet is. Lehet, hogy nem érted, vagy nem akarod érteni.
   Az lenne tisztességes hogy ha megkérdeznék az ócsaiakat, milyen iskolát szeretnének? Fontos kellene hogy legyen a szülők, tanárok, és az ott dolgozók véleménye is.
   Az ajánlólevélről ez idáig senki sem beszélt, szkenneld ide, hogy mindenki lássa.
   Igaz és büszke katolikus vagyok, aki nem futamodott meg és tért ki hitéből a vallása által előírt szigorúság miatt. Katolikus létemre azt is ellenezném, hogy ha az iskolát a katolikus egyház venné át. Egyetlen általános iskolánk maradjon neutrális. Aki akar alapítson, és nyisson magának iskolát.

   Itt, pénzről, hatalomról, a református egyház mohóságáról és Béjá ásszony pozícióban tartásáról szól a történet.
   Ámen.

   Törlés
 7. Remélem az óvodát nem akarja valakinek átjátszani, mert úgy tudom most épít az óvodába kb. két millióért focipályát?
  Ennyi elmebeteg ötlet amit ez a vezetés kitalál és sajnos meg is valósít, bizony nagyon rossz irányba viszi városunkat.
  Mivel az iskola még nem lefutott játszma, talán össze kéne fogni a lakosságnak, amíg nem késő.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen ezt megerősítem.

   Törlés
  2. Kedves Szülők! Kezdjünk tiltakozásba, aláírás gyűjtésbe! Ébresztő!!!! Ha nem teszünk semmit, csak síránkozunk májusban valóban megszerzi Hantos az új épületet, a mi gyerekeinket és majd előírja a kötelező "vasárnapi" iskoláját a templomban,mert nem elég a jelenlegi létszáma! Mi nem egyházi iskolába írattuk a gyerekeinket egy-két vagy nyolc éve. Nem kérünk belőle, főleg nem Hantosból és társaiból! Alakítson a Kálvin házba iskolát magának, de jobb lenne ha inkább Ócsától a legmesszebb helyre távozna!!!

   Törlés
  3. Te pedig bizony, egy nagy marha vagy.

   Törlés
 8. A chipses poénkodott?
  Ilyet is tud?
  Persze havi félmilláért, már el lehet játszani az udvari bolondot.

  VálaszTörlés
 9. Sajnos ebből a városból hiányzik az összefogás, ezért engednek ezek meg mindent maguknak.

  VálaszTörlés
 10. Charlie, most nem oszt ki egy kokit a haverjának?

  VálaszTörlés
 11. Lejárató kampány folyik a derék, tisztességes, a városukért és az itt élő emberekért tenni akaró két szent emberrel szemben.
  Karcsika, Tomika!
  A lejáratás akkor kezdődött, mikor új laptopokra fájt a fogatok a régiekkel együtt.
  Aztán folytattátok a legmagasabb illetmény és költségtérítés megszavaztatásával, ami mint tudjuk jár nektek.
  Ja és ezt ti kértétek magatoknak, nem az itt élők erőltették rátok.
  Szóval, akkor ki is járat le kit?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hogyan lehetséges, hogy soha nem tetted szóvá, hogy a buta, tohony Dönti két cikluson keresztül is a maximális fizetést és költségtérítést vitte haza népszabadság olvasáért, miközben mindenhova a 7 személyes önkormányzati mercivel vitette magát?! Csak nem a haveri körbe tartozik? Akkor nézd meg az íróasztalát, két laptop is lapul rajta, amit a munkához kapott és soha nem használt. Miért nem adja vissza? A Bukodiék legaláb dolgoznak, használják a laptopokat és nem otthon tárolják. Ez a blog születése óta kettős mércével mér, hazug és uszító.

   Törlés
  2. Már megszokott a jelenlegi vezetéstől, hogy mutogatunk az előző ciklus embereire, mert persze a mostani brigád odateszi magát, és mindent jól csinál.( bár inkább ne tennék )
   Na és persze ne reklamáljunk, mert azt valahogy nem bírják.
   Majd kíváncsi leszek mondjuk nyolc év múlva, kire fognak mutogatni.
   Látták az általad említett Dönti korszak rossz ténykedését, kritizálták is, mégsem csinálják ők sem máshogy.
   Akkor, miről beszélünk?
   Egyébként a város képe azt mutatja, hogy egyik ciklus sem ért egy fabatkát sem, akárki is vezette a várost.

   Törlés
  3. Talán vezesse fo-lak! Neki is járna már valami normális körülmény, nem a feltöltött szemétdombi putri!

   Törlés
  4. Te voltál már abban a lakásban? Sokan irigykedve fogadnák.
   Vezetőnek meg ezerszer jobb, emberibb, mint ezek a lenyúlós laptop és minden egyéb tolvajok.

   Törlés
 12. Személyeskedtek amikor nem tudom,hogy "melyik" iskolába írattuk a gyereket.Mit csináljak most a leendő elsős gyerekemmel?
  A nevelők sem tudnak semmit illetve hárítanak minden kérdést,úgy tűnik félnek válaszolni is,féltik az állásukat.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Miért nem fogtok össze, mint szülők?
   Nem te vagy az egyetlen, aki "kétségbe" van esve.
   Azért, mert a nevelők félnek, nem kell az ő példájukat követni.
   Tessék összefogni, nyilvánosságot adni a történetnek.
   Nem veszitek észre, hogy ezek a Ti már bocsánat a kifejezésért, tehetetlenségetekből élnek?

   Törlés
  2. Úgy néz ki,hogy a gyermeketek lelkét éppen mások adták el pénzért!

   Törlés
 13. Hallom és olvasom, hogy az ülés után a papot csokikkal illetve távoztak a hívők a hivatalból.
  A kérdésem ezek után az lenne, ha az iskolánkat, ahova a gyerekeinket íratnánk, átadják a felekezetnek, akkor ott is meg kell csókolni a papot, vagy valakit az egyház iránti tiszteletből?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem csokikkal, hanem csókokkal!

   Törlés
 14. Áldás és békesség!
  Mint igehallgató ember, meggyőződésből mondom, hogy sok honfitársamra ráférne a kegyeletgyakorlás.
  Nem ördögtől való a hittan és a heti egyszeri megjelenés a gyülekezetben.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. a te istened szegénységben élt és hirdette az igét.
   jelenleg egy kicsit távol áll attól, ahonnan indult az egész.
   hatalommal, befolyással, és nem kevés pénzel rendelkezik az egyház.
   ezeknek az ördögi dolgoknak mi köze a hithez?

   Törlés
 15. Ne adjuk az alapoktatási intézményt a reformátusok kezébe!
  Ne adjuk az iskola nevét, Halászy Károly iránti tiszteletből se!
  A reformátusok vegyenek maguknak iskolát máshol, vagy alapítsanak maguknak újat. Oda vihetik a beépített tanítókat és az igazgatót. Aztán aki akar, az oda iratkozik be, aki meg nem az marad a régi Halászyban!

  VálaszTörlés
 16. Nagyon félő, hogy szándékosan elviszik a témát más irányba, hogy ne a legfontosabb dolgokról essen szó.
  Ne engedjük, hogy ezt tehessék velünk és gyermekeinkkel!
  Az új ALaptörvény is kimondja, hogy ezt a tisztességtelen és visszafordíthatatlan iskola átadást nem tehetik meg, de jellemüket ismerve, nem igazán érdekli a vezetőinket, hogy mint mond a törvény. Sajnos.

  VálaszTörlés
 17. Amennyiben valóban törvénytelenül járnak el, a tiltakozó szülöknek pertársaságot kell létrehozni, és akár utolagosan perelni az Önkormányzatot.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. AZ EHHEZ HOZZÁJÁRULÓ KÉPVISELŐKET LE KELL MONDATNI!!!

   Törlés
 18. Arra hivatkoznak, hogy nem lesz pénz az iskola működtetésére, azért van szükség rá.
  Talán ha gazdálkodnának és nem garázdálkodnának.
  Takarékosságból meg kéne szüntetni a tanácsadóknak kifizetett pénzeket, a képviselők pénzét nem megemelni kéne, az óvodát már legalább négyszer megtervezte Horváth Zoltán építész, a focira 13 milliót szán az önkormányzat, plusz az óvodai focipálya 2 millió, meg kéne nézni a működését a Városgazdálkodási cégnek, mennyi pénz folyik ki rajtuk keresztül, pazarló módon.
  Ha mindezeket összeadjuk, már nincs is szükség arra, hogy a református egyház, aki most kért és kapott 150.000 forintot az önkormányzattól, átvegye az egyetlen általános iskolát.
  Tenni kell érte, hogy Ócsa működtethesse az iskolát, a saját gyerekeink érdekében.

  VálaszTörlés
 19. Az iskola átadásával létrejövő Igazgatói Tanácsba Horváth Tamás lesz az egyik delegált ismét több százezerért. Így van benne több társaságban a helyi vízmű mellett még. Ezért drágult a vízdíj a városban. Nem lesz ez másként az iskolával sem. Most fút, fát ingyenességet ígérnek, aztán majd pénzt, támogatást, adományt kérnek a tanulók szüleitől. Ez már csak így van.

  VálaszTörlés
 20. Az Ócsának nevezett hodályban birkák és gyáva nyulak laknak, ez nem Szigetszentmiklós. Itt nem lesz összefogás és tüntetés, sem a tanárok, sem a szülők részéről. Ezt, a nyakunkon élősködő városvezetők pontosan tudják, és ezért nagy biztonságban érzik magukat.

  VálaszTörlés
 21. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

  47. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
  a) a települési képviselők legalább egynegyede,
  b) a képviselő-testület bizottsága,
  c) a helyi egyesület vezető testülete,
  d) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.
  (2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. (…)
  48. § A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.

  VálaszTörlés
 22. Amikor a 150 dolgozó munkahelyét érintő FÉG esetében a Felcsúti Zsolt érdekeltség mellé állt a Bukodi és a Horváth féle alakulat, a városvezetés nevében, akkor nem kellett ehhez elvi hozzájárulás. Most milyen érdekes, hogy a Hantos tiszteletes úr esetében hirtelen finnyásak lettek.
  Pedig ez is csak egy mutyi!

  VálaszTörlés
 23. A Gallai is egy nagy áruló ebben a storyban.

  VálaszTörlés
 24. Mindenki aki Ócsához kötődik és ott nőtt fel az abban az iskolában tanult, nevelődött!!!
  NE LEGYETEK MÁR BARMOK BASSZUS !
  Mindenkit el akartok űzni ebből a faluból ? ...nem akartok adófizető polgárokat ?
  Mindenki aki ott él és nevelődött abban a suliban, ugyanoda szeretné járatni a gyermekét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Vagy akkor oké legyen református, de akkor legyen az óvoda budhista, amásik ovi a muszlimoké, a gimnázium pedig monjuk krisnás, és akkor mi lehetünk a 'hülye-város, ahol vallási háborúk lesznel ! tök izgi nem ?
  És ha én mondjuk épp katolikus vagyok akkor húzzak a picsába ???

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ne azért húzz a ......, mert katolikus vagy, hanem azért, mert minden ismeret nélkül írogatsz zagyvaságokat!

   Törlés
  2. Miért van az, hogy az itt olvasottakat senki nem tudta még cáfolni?
   Megmondom.
   Azért, mert cáfolhatatlanul korrekt, és helytálló. Ezt nem egy esetben bebizonyította már magáról a blog.
   Most is utána kérdeztem és mindent visszaigazoltak a szemtanuk. Ráadásul a jegyzőkönyv nem hazudik. Menj a könyvtárba és olvasgass egy kicsit.

   Törlés
  3. Te negyon b...! Milyen jegyzőkönyvről hablatyolsz? Jó, ha 2 hét múlva olvashatod! Ami a korrektséget illeti, már minden tisztességes ócsai tudja, hogy ez a blog kifejezetten a Horváth, Szűcs és a Bukodi lejáratására jött létre egy pesti menekült identítászavaros tahó jóvoltából.

   Törlés
  4. Te nagyon hülye! A korábbi jegyzőkönyvek mind elérhetők. Arról beszéltem, hogy ok, és indok nélkül fröcsögsz, vádaskodol, miközben egyetlen érvet nem tudsz felmutatni. Biztos egy falusi tapló azok közül akik maguknak laptopot, még több juttatás, nekünk meg adót szavaz.

   Törlés
 25. Akkor személyeskedés helyett, írd ide a tuti ismeretet.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Már kétszer megtettem tegnap, de fo-lak azonnal törölte! Nem tűnik fel senkinek, hogy egyetlen olyan hozzászólás nincs, amelyik egy kicsit is ellentmond "korrekt" szerzőnk, fo-lak véleményének?! Én is jelen voltam azon a bizonyos testületi ülésen és állítom, hogy amit fo-lak leírt, annak igen kevés köze van a valósághoz!

   Törlés
  2. Ezt 100%-ban megerősíthetem. Ez a cikk tele van szándékos csúsztatásokkal...

   Törlés
  3. Mosolyogtató a próbálkozás.
   Friss, korrekt a tényeknek megfelelő tudósítást lehet olvasni.
   Nem úgy mint a drága helyi bohózatban, ahol majd egy hónap múlva lehet feltupírozott cikket olvasni az áprilisi ülésről.
   Kit fog már akkor érdekelni?
   Aktualitása sem lesz már.
   A húsvéton is túl a város, de ez a vicc lap, még március 15-nél tart.
   Mennyiért is havonta?
   Ez a korrektnek nevezett tájékoztatás ócsai módra.
   Ja, meg a fákra feltűzött hirdetmény, mint valami tanyavilágban.
   Tiszta gagyi, csak kár, hogy a városi ember fizeti ezt a lúzer hozzáállást.

   Törlés
  4. Ez a gáncsoskodás, ami itt folyik, hihetetlen. Névtelen bejegyzésekkel próbálják kikezdeni a blogot. Érdekes, hogy egyetlen igaz tájékoztatást sem lehet elérni sehol. A város újságja csak a pénzt nyeli, mint a két városi vezető. Az önkormányzati honlap elavult, tartalmilag sivár, semmitmondó. Az egyetlen épkézláb és elfogadott hírforrás, ez a blog.
   Tetszik, nem tetszik ez van.
   Csak így tovább Folak!

   Törlés
 26. ÓCSAI EMBEREK ÉBRESZTŐ!
  ÁLLJATOK KI VÉGRE A VÁROSOTOKÉRT!
  NE ENGEDJÜK, HOGY EGY MAROKNYI EMBER CSOPORT ÉRDEKEI ÁLLJANAK MINDENEK FELETT!
  EZ A VÁROS A TIETEK A MIENK!
  ELÉG VOLT A MUTYIZÁSBÓL A PÉNZSZÓRÁSBÓL ÉS LENYÚLÁSBÓL!
  NÉPSZAVAZÁST ISKOLA ÜGYBEN!
  A JELENLEGI TESTÜLETTŐL MEG KELL VONNI A BIZALMAT, ÚJ VÁLASZTÁSOKAT KIÍRNI.
  RÉSZLETES GAZDÁLKODÁSI ELLENŐRZÉST KELL VÉGEZNI, A FELELŐSÖKET FELELŐSSÉGRE VONNI.
  ENNEK A VÁROSNAK NINCS SZÜKSÉGE, AZ AZT ELÁRULÓKRA
  ÉBRESZTŐ ÓCSA!

  VálaszTörlés
 27. ATTÓL, HOGY MINDENT NAGYBETŰVEL ÍRSZ MÉG NEM LESZEL HITELES ÉS NEM LESZ IGAZAD! szánalmas...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hiteles tájékoztatást nem ad sem az önkormányzat, sem az iskola. A városi újságban sincs erről egyetlen szó sem, pedig abba több milliót nyom a hivatal. Ez köszönhető Bukodiné munkásságának. Ő persze most lapít, mint az a bizonyos a gazban. Nem áll ki az emberek elé, és nem mondja azt, hogy ez az én ötletem volt, vagy hogy ezt sem én, sem az oktatási bizottság nem támogatja. Nem, helyette oda szavazott a Horvátnak és az igazgató asszonyának. Aljasság képviselőként így viselkedni.
   Miért ez az erőltetett menet, amikor a megyei elnök is azt kérte, hogy ne hozzanak elhamarkodottan döntést. Szűcs Lajos külön kiemelte, és kérte, hogy halasszák el ezt az elvi kérdést, mert nem tisztázottak a feltételek. Felesleges félrevezetni vagy becsapni az embereket azért, hogy nyerészkedjenek az iskolával. Teszik mindezt a diákok és a szülők, a lakosok feje felett, szemét, cinikus módon.

   Törlés
  2. Ha valamire vagy valakire hivatkozol nézz utána a dolgoknak! Szűcs valóban azt kérte, hogy ne hamarkodják el a döntést, csak hogy döntéshozatalról szó sem volt! Nem is döntöttek! Egyszerüen felhatalmazták a polgármestert, hogy egyeztessen minden érintettel! A döntés májusban lehetséges! Kár hogy a nagyeszü fo-laknak szokás szerint szövegértési problémái vannak!

   Törlés
  3. - Szűcs Lajos külön kiemelte, és kérte, hogy halasszák el ezt az elvi kérdést, mert nem tisztázottak a feltételek.
   - Szűcs valóban azt kérte, hogy ne hamarkodják el a döntést, csak hogy döntéshozatalról szó sem volt! Nem is döntöttek!

   Mi van cimbora?
   Érted a két idézet között a különbséget?

   Törlés
  4. A rendkívüli beterjesztéssel a képviselők elvi hozzájárulást adtak az iskola egyházi keretek közti működéséhez. Ezt a döntést hozták Ez a döntés maga. Tehát született döntés, volt döntéshozatal. Ne forgasd ki a valóságot, ne csillapítsd a bűnt, ne maszatold a tényeket. Ezt az érvelést (hazugságot) hagy meg az igennel szavazóknak.

   Törlés
 28. Nem értem, hogy mi ez a nagy berzenkedés a reformátusok ellen. Mit szeretnétek, ki vegye át az iskolát? A zsidók? Hátha feláldoznak még egy-két kislányt?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem akarom, hogy a gyerekemet úgy oktassák, hogy nagyobb korában református lelkészt kellejen csókolgatnia az iskola kapujában, vagy a hivatalban.
   Nem akarok mást, csak azt, hogy a Fideszes állam vegye át az iskolát, mert mind helyben, mind a megyénél úgy bántak vele, pont ide nem jutott pénz, miközben az önkormányzatban az utolsó csepp költségtérítést is kicsavarják a kasszából. Mint köztudott se fűtést, se az étkezést nem biztosították. Most erre átnyomnák az egyháznak, hogy ebből a Horváthnak újabb jövedelme származzon. Tényleg húzzanak el...

   Törlés
  2. Nem kell ez a rasszista fennhang. Ócsán nem a zsidóság okozza a galibát, hanem a helyi kiskirályság. A Fidesz pedig nem lehet zsidóellenes sem. Ha jól tudom itt még Fideszes uralom van. Akkor most miről is beszélünk?
   Miért nem jó az állam?
   Ja mert mert megszűnik a befolyásolság, a kézivezérlés, és kiestek a csuporból! Ez a legnagyobb bajotok. Ez a félelmetek oka. Ezért szítjátok helyi bérencként a hangulatot. Ezért nem érdekel benneteket a gyereke sorsa. Titeket csak a pénz a nyerészkedés, a hatalom motivál. Ezért az egész kitaláció, a megvezetés.

   Törlés
  3. Meglehetősen szánalmas és képmutató hozzáállás a gyerekekre hivatkozva szidni egy lehetséges megoldást a több közül. Főleg egy buta tuskó meghamisított, félremagyarázott "tudósítása" alapján! Egy alig pár éve ideköltözött, pestről kiutált szarkeverő gerjeszti a feszültséget néhány hasonló gyüttment aszisztenciájával.

   Törlés
  4. Pesti menekült, beszarok :-)
   Hány éves vagy lúzer?
   Rajtad röhög a facebook.

   Törlés
  5. Hantos Péter, a budapesti Szabadság téri gyülekezetből került ide. Lehet, hogy a Facebookon sokat foglalkoznak vele a helyi iskolaügy kapcsán, és hogy dilettáns mód kiprédikálta az esetet, de azért így nyilatkozni róla, több mint szégyen. Ez a szegénységi bizonyítványod.
   Azzal, hogy Ócsára jött még nem menekültként jelent meg a közösség előtt. Csak tiszteletet érdemel és ezt gyakorolhatnád felé. Azzal hogy itt Ócsán tanítani akar, csak köszönettel tartozol irányába. Ő legalább felkavarta az állóvizet. Ő tesz valamit, amit prosztó léted nem ért meg, agyad nem fog fel. Ezért nem ítélheted el. Hogy jössz ahhoz, hogy leplezve magad minősítheted le. Ezt mással sem tehetnéd. Fogalmad nincs arról, hogy mi zajlik körülötted. Szánalmas vagy, de ezt a stílust akkor se engedheted meg magadnak. Így nem nyilatkozhatsz másokról, főleg nem a lelkész úrról. Egy normálisan ellenvéleményező racionális és nem kiközösítő. Ennyire rosszindulatú még egy politikus sem lehet. nem hogy egy olyan névtelen senki mint az előttem szóló.

   Törlés
  6. Nem értem, mi az a nagy berzenkedés az állami oktatással szemben? Miért nem jó az, amire az egész ország 2/3-ban szavazott?
   tudtommal mi nem a reformátusokat választottuk!

   Törlés
 29. Foggal körömmel ragaszkodnak a megszerzett "hatalomhoz"
  amarnával kapcsolatosan már koros agyi elváltozásokról beszélhetünk.
  Szerencsétlen elhiteti magával hogy érinthetetlen.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kóros! - bár ténylek elég koros már, ha egyre gondolunk.

   Törlés
 30. Amarna valóban a kiválasztott nép gyermeke, de nem is ezzel van baj. Sokkal inkább teher a városnak elviselhetetlen stílusa, pénz- és hataloméhsége. A másiknak, meg úgy tudom komoly anyagi érdekeltsége van a privatizált tornacsarnok révén.

  VálaszTörlés
 31. Nem értem, mi ez a szöveg, hogy a blog lejáratás gyanánt jött létre. Ki és miért akarna ilyet tenni?

  VálaszTörlés
 32. Figyelmeztetem a Névtelenül megnyilatkozókat, hogy hamis állításokat, valótlanságokat és primitív, személyeskedő és sértő megjegyzéseket nem fogok engedni publikálni. Eddig még nem kellett bejegyzést törölni, de ha ez az útszéli stílus kezd egy-egy ellenérdekelt fél okán eluralkodni, akkor azt szankcionálni fogom.
  Elég nekem végighallgatni ezt az önkormányzat ülésein, amikor a fölényeskedő hatalmon levők ekként vagdalóznak a másként gondolkodó képviselőkkel szemben. Itt ez nem járja.
  Akinek nincs ész érve, kézzel fogható cáfolata, az ne kezdjen szitkozódásba és a másik névtelen lejáratásába, esetleg egy harmadik fél bevonásába, a blogger igaztalan kikezdésébe, mert nem engedem. A felelősséget az önkormányzati képviselőknek és a be nem jelentkező, névtelenül ide írogatóknak is vállaniuk kell. Ha ez nem működik, akkor nem fog megjelenni. Ha valaki ehhez még egy nick nevet sem vállal, akkor ne papoljon hitelességről, tisztességről és tényszerűségről. Én látom, hogy a sok uszító bejegyzés egy embertől származik. Ez a blog szétzilálást szolgálja és nem az igazságot. Ezt nem engedem. Ha másként másként nem, akkor moderálással szűröm ki a nem tárgykör felvetéséhez kapcsolódó, értelmezhetetlen bejegyzéseket.
  A jelenlegi téma elég nagy horderejű ahhoz, hogy komolyan vegyék.
  Én arról nem tehetek, hogy ezt váratlanul, kidolgozatlanul és spongyán az érintettek, a nyilvánosság kihagyásával vitték a testület elé.
  Ha már a az előterjesztő nem tisztelte meg ezzel a helyieket, akkor legalább a véleményalkotók tiszteljék emberként a másként gondolkodókat. Nekik nincs m,ás fórumuk, mint ze a blog. A névtelen itt zagyváló képviselőnek ellenben számos megnyilvánulási lehetősége van és lenne. Kérem éljen vele az, aki itt csak név nélkül próbálja védeni a nem létező mundérját, vagy oda lett tisztességét.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát, ha ezen a blogon a hamis állításokról beszélünk......

   Törlés
 33. Való igaz, nem egymással, hanem a tényekkel, az iskolába járók kijátszásával kéne foglalkozni.

  VálaszTörlés
 34. Ha az önkormányzat, az egyházi vezetés vagy az iskola vezetője úgy gondolná, hogy szétverhetik a település egyetlen általános iskoláját, hát nagyon tévednek, mert van még fórum ahová lehet fordulni segítséget kérni, nem is beszélve a nyilvánosságról.

  VálaszTörlés
 35. Nem értem, hogyan képzeli azt a Hivatal, hogy ilyen ellenkezés mellett még tovább erőlteti az egyházi kézbe történő átjátszást!

  VálaszTörlés
 36. Szép Napot Mindnekinek!

  Azt gondolom, hogy ezt a kérdést nem szabad félvállról, csak úgy politikai játszmaként kezelni.
  Itt és most arról döntenek vezetőink, előljáróink, hogy a gyermekeinkek milyen "jövőt szabunk".
  Én katolikusként lettem megkeresztelve, de nem gyakorlom a hitem - mindössze azt vallom, hogy van egy nálunk hatalmasabb erő, amely életünket befolyásolja.
  Az én gyermekem most is az iskolába jár és hamarosan újabb gyermekem fogja átlépni az iskola kapuját. Ebben a kérdésben annyira sok még a nem tisztázott kérdés, hogy botorság lenne már most azt mondani, hogy vigyék az iskolát a reformátusok.
  Gondoljanak csak ilyen "apróságokra":
  - kié lesz az épület, ki gondoskodik az állag megóvásról
  - kié lesz a jelenlegi eszközpark, a felszerelések
  - aki ateista vagy a reformátustól eltérő istenhitű gyermek, annak miért kellene kötelezően áhitatra járina.
  - miért kellene a gyermekemnek a szép, jó napot kívánok helyett - áldás, békességgel köszönnie.
  - És ha nem járnak áhitatra a nem rfeormátus gyerkőcök, akkor HOL lesznek?
  - milyen szankciókkal nézhetnek szembe azok, akik ezen eseményeken nem szeretnének résztvenni?
  - az iskola irányításában milyen aránnyal vehetnek majd rész a SZÜLŐK?
  - mi lesz azokkal a tanárokkal, akikre most azt mondják, hogy "add fel a közalkalmazotti "biztos létet"" és ma-holnap az átvétel után elbocsájtják?
  - jogutóddal vagy jogutód nélkül "szűnik" meg az iskola?

  Nem értem ezt a rohanást. Még a törvényalkotók sem végezték el a dolgukat, miért lenne rosszabb a központi irányítás, mint egy "ismeretlen református szándék"? Miért nem lehet megvárni, amíg minden törvényadta lehetőség tisztázott lesz és csak ezután dönteni?

  Miért nem lehet református osztályokat indítani és esetlegesen egy akkora nagyságrendű igénynél egy KÜLÖN iskolát alapítani?

  A gyermekemet megilleti a szabad iskolaválasztás és vallás joga.
  Szerintem nekünk SZÜLŐKNEK is lenne ebbe beleszólásunk. Mégis azt látom, hogy mutyiba megy az egész. Tessék tiszta helyzetet teremteni, hogy későbbiekben is tiszta lelkiismerettel nézhessen mindenki a másik szemébe!
  Horváth Krisztina vagyok, Pestről betelepülő, de Ócsára adó-fizető állampolgár.

  VálaszTörlés