A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. október 1., hétfő

Készre jelentették a hulladéklerakót ( - a bice és a magabiztos virul, de a zöld nem kap szót)

Projektzáró rendezvényt tartottak Ócsán. Elkészült a város hulladéklerakó rekultivációja. Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke is. 

Nagy pénz, kis beruházás. Így határozható meg az ócsai szeméttelep rekultivációs története, aminek zárszavához Szűcs Lajos pártos magabiztossága is hozzájárult. 

Szűcs Lajos mesél
Ócsa Város Önkormányzata a település területén található nem veszélyes hulladéklerakó telep rekultivációs projekt megvalósítására pályázott. A cél az volt, hogy elősegítsék a település épített és természeti környezetének védelmét, illetve az egészséges élet feltételeinek megteremtését. A települési hulladék elhelyezése 2003-ig a város határában található korszerűtlen hulladéklerakó telepen került elhelyezésre. Ezután közszolgáltatási szerződés értelmében az ASA Magyarország Kft. a Gyálon található hulladéklerakóban helyezte el Ócsa települési szilárd hulladékát.

A lerakót közel hét éve nem használták kommunális, és több mint három éve nem használták semmilyen hulladék elhelyezésére. A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az ócsai hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélyében kötelezte az önkormányzatot, hogy szakszerűen rekultiválja a hulladéklerakó területét

A projekt legfontosabb célkitűzése, hogy megnyugtatóan kezeljék a lerakó környezeti hatásait. A 2003-as felülvizsgálat megállapította, hogy közvetlen környezeti kockázata nincs a lerakónak, rekultivációja mégis szükséges. 


A projekt célja az volt, hogy az ebben a határozatban foglaltaknak eleget tegyen az önkormányzat, valamint, hogy a tájképi szempontból megnyugtatóan rendezze, növénytakaróval borítsa be az akkor még rendezetlen területet.

Pályázat neve: KMOP-3.3.2-09-Települési hulladéklerakók rekultivációja
Projekt neve: Hulladéklerakó rekultivációja Ócsa Városban
Projekt időtartama: 2011.01.17-2011.08.31.
Projekt összköltsége a pályázat szerint: 104 859 635 Ft
A támogatás összege: 94 373 672 Ft
Támogatás aránya: 90%

 Bukodi Károly, Ócsa Város polgármestere a projektzáró rendezvényen kiemelte, a munka legfontosabb részeit képezte, hogy a természetet csúfító tájseb eltűnjön, csökkenjen a depóniagáz emisszió, a lerakó talajvízszennyező kockázata megszűnjön és a település valamint a természeti környezet tájértéke nőjön.

Az önkormányzat Sajtóközleményt adott ki a városi lapban, amiben szárazon ismertették a projektet.

Szűcs Lajos, Pest Megye Önkormányzatának elnöke elmondta még, hogy a Közép-magyarországi Fejlesztési Tanács elnökeként ő is részt vett a projekt elindításában.

A sebzett terület nyugati oldala  is kisebb nagyobb beomlásokkal és megcsúszásokkal terhelten, beültetlenül magára hagyva  -  a nyertes kivitelező már rég levonult

Mindezek ellenére, a  Hulladéklerakóról a városban élők keveset tudnak. Az ügy  háttéranyagát, valós információit nem tárják fel, és nem osztják meg teljes mértékben a lakossággal.

Miként magyarázza majd ki az utalást?
Ócsa Város Önkormányzata 2009 novemberében megbízási szerződést kötött a Körics Euroconsulting Kft-vel a települési hulladéklerakó rekultivációja dokumentációjának elkészítésére. 
A dokumentációs eljárás során a Körics cégajánlatokat tett a kivitelező személyére, a végleges lezárásra. Azonban a pályázati ajánlatok mind olyan áron vállalták a munkát, ami nem fért bele a pályázati pénzbe. Erre aztán kitalálták, hogy a hulladéklerakót nem véglegesen, hanem csak ideiglenesen zárják le. Az ideiglenes zárás ugyanis sokkal kevesebb követelményt támaszt. Ezt a jogi hézagot kitárva újították fel az ajánlatkérést.
A lazább követelményrendszerhez már nem kellett profi cég, ezért olyan referencia nélküli, szakmai háttérrel,  rekultivációs múlttal nem rendelkező csupasz cégek is bejuttathatók lettek azon a résen, amit a hivatalnokok kitártak, mint az alábbi. Így jutott a feladathoz a dabasi Truck Trió Kft. (Teljes név: Truck Trio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  Székhely: 2370 - Dabas, Fő u. 69. /Pest megye/ Cégjegyzékszám: 13-09-135362 EU Adószám: HU12434628 Adószám: 12434628213)
A feladat megpályázására a Truck Triót a Körics Consulting hívta meg. Ezt Bukodi Károly polgármester 2012. március 28.-án  a Képviselő-testület előtt kérdésre megerősítette, és hozzá tette: "Mivel a Körics Consulting Kft. hívta meg ezeket a cégeket, most nem tudja megmondani, hogy lenne-e olyan ócsai vállalkozó erre a feladatra."

Rosszul végzett munka  - rekultiválva?
A Truck Trió azonban ilyen irányú szakmunkát eddig még nem végzett. Ebbéli referenciákkal nem rendelkezett, azt nem csatolt, bejegyzett tevékenységi köreiben ez nem szerepelt. Gyakorlatilag egy amatőr céget fogadtak fel a tevékenység elvégzésére úgy hogy annak szakmai hátterét nem vizsgálták. Az ebbéli felvetések indoklása az volt, hogy ők tudták előfinanszírozni a beruházást, nekik voltak ehhez gépeik.
A szerződést Ócsa részéről az aljegyző, a pénzügyi irodavezető és egy ügyvéd jegyezte.

Bukodi Károly polgármester a kifogásokra adott válaszában elmondja, hogy "a Körics Consulting Kft-t bízta meg a testület. Az aljegyző és a pénzügyi irodavezető azért van aláíróként, mert fel kellett állítani egy bíráló bizottságot, amelyben az önkormányzatnak kellett adni jogi és pénzügyi szakértőt, aki nem lehetett képviselő. A jogi képviseletet adta a Körics Consulting, a harmadik aláíró az övék".

Érdekes érvelés ez, egy százmilliós munka odaítélésének szempontjához. 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és a közbeszerzési eljárás nyerteseként a legelőnyösebb ajánlat elfogadását javasolja a testület felé. A Truck Trió Kft-vel a felhatalmazás alapján a polgármester 76.500.095,- HUF nettó értékben szerződést köt.

Így őriz az Uniform-Team - no meg locsolja a kút vizét a városi eszközökkel

Közben a Hulladéklerakó őrzésére ismét felkérik  az Uniform-Team Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft-t, aki már vagy 5 milliót kapott a szeméttelep őrzéséért. Aztán 2012, június 27.-én Kardos Zoltán a Gazdasági Bizottság elnökeként beszámol a testületnek, hogy a bizottsága tárgyalta az Uniform-Team Kft ajánlatát a telep őrzésére, amit elfogadásra javasol. Így a helyi őrző-védő cég ismét (tovább) őrizheti az immár rekultivált hulladéklerakót. A munka és pénz tehát itt is biztosítva.

A Lakatosház nádfedele a "(be-)lezárt" hulladéktelepen
Persze a projektzáró rendezvényen mindez nem kapott publicitást, ahogy az sem, hogy az önkormányzat egyes képviselői által önkényesen lédózerólt Lakatosház törmelékét a már hivatalosan bezárt, (őrzött) lerakóba hordták be a városüzemeltetés teherautójával. Ezek szerint a megbízott őrző-védő a milliós közpénzekből történő ráfordítások ellenére sem gátolta meg a hulladéklerakást a telepen és a környékén.

Építési törmelék az önkormányzat által, augusztus 20.-ára elbontott Lakatosházból a még fedetlen hulladéklerakóban 

A felállított közterület-felügyelői szolgálat a jelenséggel, mint problémával érdemben nem foglalkozott, azt nem akadályozta, meg, és nem számolta fel. A telep szomszédságának szennyezettsége máig önmagáért beszél. A projektben mégis fontos szerepet töltött be az említett vállalkozás, hiszen ők voltak azok, akik beengedték a Lakatosház romjait, az  építési hulladékot az általuk zárt telepre. Aztán ők voltak azok, akik a berogyó töltést az önkormányzat városgazdálkodási cégének eszközeivel (tehát az önkormányzat tudtával, engedélyével,) a mintavételezési kútból az ottani szennyvizek felszínre juttatásával locsolni kezdte a töltést, hogy azon a természetes aljnövényzet kialakulását elősegítve megakadályozzák az omlást, és elfedjék a hiányosságokat.

A több helyen megrepedezett homokszarkofág, és az a bizonyos öntöző tömlő

Az Öko-Híd kibúvója - beltag csere
A hibák és hiányosságok lefedését biztosította még a szintén helyi érdekeltségű Öko-Híd Bt, hiszen a rekultivált területre szakvéleményt adott ki, amely alapján, és azt elfogadva a területet átvették.  Pedig a rossz munka, a hiányosságok és a hibák hozzáértés nélkül is láthatóvá váltak. Ezekről az Ócsa város fórumpótló blogja és a Zöld Válasz is beszámolt. Sőt a Zöld Válasz még segítséget is felajánlott, de azt a városvezetés visszautasította. A projektzáró rendezvényre nem véletlenül egyik kritikus felet sem hívták meg. 

Az előzmények ismeretében ezen nincs mit csodálkozni. Bukodi Károly és társai a Zöld szervezetnek az önkormányzati ülésen nem adtak szót, így sem segítséget, sem szakmai érvelést nem fogadtak el szemétteleppel kapcsolatosan. Úgy tűnik a turpisságot takargató uraknak nem jó hallani zöldek érveléseit. Valószínűleg azzal sem akartak szembesülni, hogy a pályáztató céggel (Körics Euroconsulting) gondok akadtak, az adóhatóság ugyanis 2011-ben nem találta meg a céget, ezért visszavonta adószámát. Na most, adószám nélkül ugyebár sokat nem ér az egész cég, mert a további tevékenység illegitim. Aztán az is kiderült erről a jó kis cégről, hogy a 2012. 06. 26.-ai végzés alapján már 22.-e napjával végrehajtást rendelt el a bíróság 41013/Ü/70543/2012/2.szám alatt, vagyis a Körics Euroconsulting Kft-vel szemben.   A cég ezek szerint már a parkolási bírságot sem volt képes fizetni. 

Nem véletlen, hogy ezen események ismeretében az Öko-Híd Bt-ben változások történtek, és a Körics Euroconsulting Kft is a korábbi szerződésének átírását, módosítását kérte.
Kőrösi itt is, Kőrösi ott is - egyik zsebből a másikba
Ezt a polgármester, Bukodi Károly úgy vezette a testület elé, hogy a Körics Euroconsulting Kft embere, "dr.Kőrösi Koppány ügyvezető tájékoztatása szerint a feladat elvégzése közben a gazdálkodó szervezet átalakult, illetve egyes feladatok a cégcsoporton belül nevében más elnevezésű gazdálkodó szervezethez kerültek, de ugyanazon kollégák, akik a feladatot elkezdték, folytatják a feladatot. Az Ügyvezető ezért kérte, hogy a szerződéshez kapcsolódó és eddig benyújtott, de még ki nem fizetett számla és a további feladatok elvégzése vonatkozásában a Körics Euroconsulting Kft-vel kötött szerződés a Körics Forrásmenedzsment Kft-re kerüljön átcedálásra."  

Magyarul, a szerződést a  gyakorlatban visszamenőlegesen úgy módosítják, hogy az arra vonatkozó fizetési kötelezettségeket, melyek a Körics Euroconzulting Kft-nek történő utalással a tulajdonosok számára elvesznének, s így egy másik, most alakuló cégnek küldjék azt; - csúnya szóval ezt átcedálják
Aki számára ez nem világos, annak csupán azt kell megértenie, hogy ezzel a szerződésmódosítással a tulajdonos Kőrösi úr (ócsai segedelemmel) kikerüli az inkasszót, a fizetési kötelezettségeit és az adóhatóságot miközben az önkormányzatunk jeles tagjai által a pénzénél marad. Vagyis a polgármester és a nevesített képviselők jóváhagyásával az állami adóhatóságot megkerülve utalják a város pénzét Köricséknek az új adószámmal rendelkező cégébe, amit Körics Forrásmenedzsment Kft-nek hívnak.  Ez az "új" cég 500 ezer forint jegyzett tőkével alakult a 2011. 05.23.-ai alaptóokirat szerint. Kőrösi Koppány vezető (ügyvezető) tisztségviselővel. Ócsa város önkormányzatától tehát ennek az ügyvezetésnek utalja a több milliós összeget a Szűcs Lajossal közösen tartott projektzáró rendezvényt követően, ha minden rendben lezajlik. Nem tudni persze, hogy ehhez az adóhatóság, vagyis a NAV mit szól, de hogy ezt név szerint, (tehát személyesen) személyüket adva szavazták meg a képviselők, az már biztos. Így a személyi felelősség kérdése legalább nem vitatható. 

Az "ellenzékiek", akik nem adták ehhez áldásukat
Igaz, Inczeffy Szabolcs városi képviselő pont ennek kapcsán interpellált a testületben, amire a polgármester egy cinikus, és pimasz választ adott. Ez vitát váltott ki az ülésen, amiről az önkormányzati újság is említést tett. Végül a képviselő-testület sem fogadta el Bukodi Károly válaszát, aminek után a polgármesternek írásban kellett válaszolnia. Nos az írásos anyaga sem lett megalapozottabb, mert semmi vizsgálat és eredmény nincs mögötte, így legalább annyira alantas, és semmitmondó, mint az el nem fogadott korábbi válasza volt. Ebben az egyben legalább konzekvens a város első embere. De ha ilyen az első, akkor mit várhatunk a mögöttes személyektől? 

Mint a pénzek odaítélése és megszavazása mutatja, - csak ennyit. 

A polgármester tájékoztatása szerint "a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8-2011./III.31./ ÖK. rendelet 22.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint a 2012. augusztus 29-én tartott munkaterv szerinti ülésen el nem fogadott interpellációs válasz vizsgálati eredményéről":

"A hivatkozott interpellációra adott válasz egyes elemei az elmúlt időszakban nem változtak. A Körics Euroconsulting Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 15.) közreműködésével 2012. szeptember 21-én megtartásra kerül a projektet lezáró utolsó megbeszélés-rendezvény. A rendezvényt követően a KDV-KTF. által kiadásra kerülnek a következő dokumentumok:
-          övárok vízjogi üzemeltetési engedélye
-          monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélye
-          az elvégzett rekultivációs munkák elfogadásáról és tudomásulvételéről szóló dokumentum/ok/.

Amennyiben ezen dokumentumok a testületi ülés időpontjáig megérkeznek, úgy azt természetesen a Képviselő-testület rendelkezésére bocsátom. A beruházás teljes pénzügyi elszámolása és annak végleges lezárása Pro-Régió Ügynökséggel előre láthatóan 2012. december 31-ig zárul le." 

Lássuk hát  kit pénzelünk. 

Végrehajtás elrendelése

A Körics Euroconsulting 2003-ban alakult, kb. akkor, amikor az ócsai szeméttelepet hivatalosan bezárták. A Körics Euroconsultingot két magánszemély, Dr. Kőrösi Koppány és Dr. Gyorgyevics Benedek alapították.   Tevékenységét a magyarországi önkormányzatok európai uniós pályázatok fogadására való felkészítésével kezdte. Valahogy így kerültek kapcsolatba Ócsával. Indulásuk idején Budapest XIII. kerületében, 30 négyzetméteren három munkatárssal tevékenykedtek. Ma meg már az átmentésen dolgoznak. Ez tulajdonképpen a létrejött új céggel, a Körics Forrásmenedzsment Kft-vel testet ölt, megvalósult. 

Most már csupán a pénzek átcsoportosítása, átütemezése és begyűjtése a feladat, hogy azt nehogy az adóhatóság, az állam zsebelje be. Tulajdonképpen a projekt lezárása és a "átcedált" szerződés jóváhagyása mind ezt a célt szolgálja.  Bukodi Károly minden törekvése, adott válasza erre utal. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tehát név szerinti szavazással, (Kardos Zoltán, Buza Ernő, Gallai Zoltán, Horváth Tamás és Bukodi Károly igenlő hozzájárulásával, szavazatával) felhatalmazta a polgármestert, hogy a Körics Euroconsulting Kft. (1092 Budapest, Rádai u. 15.) és a Körics Forrásmenedzsment Kft. (1114 Budapest, Bartók B.u.35.), mint megbízottak között a megbízó szerepében eljárva a 2010. augusztus 17. napján kötött, 2010. szeptember 24-én módosított projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés átcedálását aláírja. 

Ezzel a több milliós üzlet megköttetett.  Aki viszont adott magára és a városnak, azok ettől a megkötéstől távol maradtak. 
Akár a projektzáró összejöveteltől, mert nem mindegy, hogy ki és mihez adja a nevét, és a város pénzét.
*

32 megjegyzés:

 1. Köszönjük folak a kimerítő tájékoztatást.A város vezetői pedik szégyeljék magukat

  VálaszTörlés
 2. Ezt most olvastam.
  A baranya megyei Katádfán vasárnap időközi választást tartanak.
  Jaskiewicz Etelka korábbi független községvezető augusztusban lemondott posztjáról. Döntését azzal indokolta, hogy úgy érzi, alkalmatlan a polgármesteri feladatok ellátására.
  Karesz, veled mi a helyzet?

  VálaszTörlés
 3. Nem tudom megítélni, hogy ez a pénzért nyomtató ló vak-e, vagy csupán vakmerően merész.

  VálaszTörlés
 4. Már megint egy csúsztatásokkal teletűzdelt tényeket nem ismerő bejegyzés. Fo-lak, kezdesz unalmassá válni!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Csúsztatás"? Az nem azt jelenti, hogy a történet alapjaiban kikezdhetetlen, csak nem tetszik az igazság?
   Mert ez esetben csak gratulálni lehet az oknyomozó cikkért és aztán a képviselőknek a bundáért.

   Törlés
  2. Ha ez a cikk csúsztat, akkor mi a valóság?
   Gondolom a képek nem hamisak.
   A céges iratok, a végrehajtási papír, csak nem hamis.
   Akkor nem lehet, hogy az önkormányzat eljárása az?

   Törlés
  3. 17:21 Nem, a csúsztatás a hazúgság finomított szinonímája, a valóság saját érdekünkben történő elferdítését jelenti. 18:31 A képek nem hamisak, csak részben a csúsztató érdekében történt, számára kedvezőnek tünő fázisfelvételek, amelyek nem tükrözik a végleges megoldást, tehát a valóságot! Nem véletlen, hogy a jobbikos zöldválaszos már nem olyan harsány.

   Törlés
  4. Nem ugatni! Cselekedni! Ha ennyi vaj van a fülük mögött, miért hagyjátok Őket még mindi garázdálkodni?! Gyáva népség!

   Törlés
  5. Látom, annyi bátorság beléd is szorult, hogy névtelenül mocskolódj. Azonban arra már nem vagy képes, hogy ide, vagy a városi újságba megírd a frankót.
   Ha nem haragszol, akkor inkább ennek a levezett írásnak hiszek, és nem neked.

   Törlés
  6. Biztos ott volt a projektzáró rendezvényen, csak már elfelejtette, hogy mit mondtak. Csupán az maradt meg benne, hogy aki nem fújja velünk a kását, az mind mellébeszél. Bocsánat. Csúsztat. Ezt a sok okosságot a megjelent igazaktól hallotta.

   Törlés
  7. A fórumpótlónak nem dolga az eljárás megindítása. Az a hatóságé. Itt össze van szedve a turpisság. Olyan ez, mint egy vádirat. A továbbiak az igazságszolgáltatás dolga. Addig jó, míg nem kezdik boncolgatni, mert nagyon sokat lehet itt bukni. Ahány érintett van ebben, ez minimum szervezetten és szövetkezve megvalósított cselekmény. Faktora öttől, vagy 8-tól akár két számjegyű is lehet.

   Törlés 5. Fo-lak számodra nem unalmassá, hanem rögeszmévé kezd válni.
  Két nyugtató közt azért majd, oszd meg velünk a csúsztatásoktól mentes, tényekkel teletűzdelt igazságot mester.

  VálaszTörlés
 6. Fidelsz? Nem semmik a fiuk. Hol vannak már a kezdeti laptopok! Egyre éhesebbek, egyre többre vágynak és egyre pofátlanabbak. Egyszer pofára esés lesz a vége ennek a torkosságnak!

  VálaszTörlés
 7. Még szerencse, hogy ez a száraz idő segítséget nyújtott a befejezéshez és pótolni tudták a hiányosságokat.
  Most már jöhet akármilyen felhőszakadás.
  Jól mondom Polgármester úr?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szűcs úrral itt fogják megnyitni az ócsai teniszpályát. Ezért olyan a kialakítása, mint a egy magas alföld.

   Törlés
  2. Dehogyis, az lesz a heliport lesz, mert kiköltözik a zöldbe.

   Törlés
  3. Mi az a heliport?

   Törlés
  4. helikopter leszálló hely.

   Törlés
  5. Buksikám, a Kisbíróba miért nem adsz havi időjárás jelentést. Igazán indíthatnál ott egy ilyen rovatot. Nagyon befuthatnál vele.

   Törlés
 8. Ezen se lehet megcsúszni? Ehhez új választás kell?

  VálaszTörlés
 9. Qrva jó ez a fórum.

  VálaszTörlés
 10. Micsoda csúsztatás a Szűcs Lajos bácsihoz és Bukodi Károlyhoz kötni ezt a szemét ügyet, amikor a Tamás haveri körei az érintettek leginkább.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, igazad van. Tamás a gonosz egyenes ági leszármazottja, éjszaka patkót ölt, és képéhez igazítva vörösre feni a lompos farkát.A szarvakról mások gondoskodnak.

   Ezt a két ártatlant pedig csak lejáratják, és meghurcolják. A kicsinek galamb a lelke, és arany a lába, de a kezét azért figyeljétek.

   A nagydarab is jámbor természetű,jótét lélek. Szereti a szépasszonyokat és az egzotikus tájakat. Állítólag már nem is annyira mohó.

   Törlés
  2. bocsánat, pontosítok :
   a fideszes tagozat egy külsős adósság-átütemezésről állapodott meg (nem tudni, milyen alapon)
   ez lenne a bűn

   Törlés
 11. ez a csúnya fo-lak kiment éjszaka egy kellékessel és direkt módon úgy helyezte el a tereptárgyakat, hogy az rossz színben tüntesse fel a hivatalt
  így készülhettek ezek a galád fotók
  sőt még arra is volt mersze, hogy az éj leple alatt odahordja az ágas házat darabokban, hogy utána azzal tudja vádolni a hivatalt, hogy ők voltak
  fúj
  szerintem még ebben a csapadékos nyár dologban is az ő keze van.
  Nem tudom hogy csinálta de a Balaton majdnem kiszáradt, itt Ócsán meg csak úgy ömlött az eső egész nyáron

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Akkor a járdán parkoló buszokat is ő rakja oda ahova?

   Törlés
 12. Ne szórakozzatok. Akik őrizték a szeméttelepet, be sem voltak jelentve. A cég pedig fiktív lejelentés alapján markolta fel a várostól a saját részt. A hülyék meg nem tudják mire fizetik az adót.

  VálaszTörlés
 13. Az önkormányzat lapja ezt valahogy nem hozta.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Pedig aztán az lap csúsztatásoktól mentes, tényekkel teletűzdelt kiadvány.

   Törlés
 14. Nem tudja valaki holnap milyen idő várható?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A blogot tekintve kurva jó.

   A buksit hallgatva elkeserítő, a többi önkormányzatos szerint pedig kilátástalan.

   Törlés
 15. Ezt a lúzer bandát.
  Majdnem ezt is el..szták.
  Ekkora fába ne vágjátok a fejszét fiúk, az ilyen projekt túl nagy falat számotokra.
  Maradjatok csak a kistilű, pitiáner laptop lenyúlás mellett.
  Az való nektek, ott nem kell sokat agyalni.

  VálaszTörlés