A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. október 24., szerda

Közszolgálati felelősségvállalás egy baleset okán, avagy hol az igazság ( - figyelj és fuss)

Reggel a járatos busz szokás szerint megtelt. Ma is, mint máskor, az első munkanapon a város eseményei kerültek szóba. A napi téma a tegnapi nem szokványos baleset volt.

A két súlyos sérült és a nyikhaj gyorshajtó igen felkavarta a hangulatot, mert ahhoz a társasághoz sorolják őket, akik az autós randalírozásukkal felkavarják az amúgy békés városka nyugalmát.
Természetes, hogy ezek okán azonnal a fiatal gyorshajtók ellen, és a sérültek védelmében érveltek az utazók.  Ez érthető, hiszen az autós száguldozás nem a lakott területen belülre való, ahol mások testi épségét veszélyeztetik ezzel. Így nem csoda, hogy a baleset kódolva, s mindez csupán idő kérdése volt.

A tegnapi baleset nyomai a Martinovics utcai ház falán
A tegnap bekövetkezett eset, azonban túlmutat azon, hogy a városunkban két jármű összeütközött és ebben több személy megsérült, valamint, hogy ezzel jelentős anyagi kár keletkezett.
A balesetben ugyanis több tényező is közre játszott azon túl, hogy az egyik fél túl gyorsan közlekedett, és hogy a másik fél a védettnek hitt útvonalon, - közlekedési szaknyelven szólva, - figyelmetlenül haladt. Mindez önmagában persze egy nyers megfogalmazás, mert kérdés, hogy elvárható-e és kötelezhető-e az úton haladó arra, hogy a kereszteződéshez érve egy száguldozva érkező autóra is felkészüljön? A KRESZ szerint nem, mert a bizalmi elv alapján arra kell csupán számítani, hogy az úton érkező is szabályosan, az előírásokat betartva közlekedik.  Ez alapvető tézis.
Azonban mielőtt ennek taglalásába belefolynánk, jelezni kívánom, hogy itt azért van egy bökkenő.

Ez a Dózsa György, Martinovics kereszteződése az Üllői felől - innen egyértelműen jobbkezes, hiszen KRESZ tábla nincs
A Martinovics utca az Üllői felől nem végig védett út, míg a Székesi felől igen. Ez nagy mértékben megtévesztheti az ott nap, mint nap közlekedőket, ahogy az a tény is, hogy itt a Volán buszjáratai is megszokásból és védettnek hitten haladnak keresztül  A gond csupán, az, hogy a Dózsa György utcai kereszteződés az Üllői felől jobbkezes, hiszen abban a kereszteződésben az útest jobb oldalán nincs elsőbbségadásra kötelező közúti jelzés. Igaz, a bal oldalon vagy egy kihelyezett KRESZ tábla, de az nem az előírásoknak megfelelő, hiszen baloldalon csak megismételni lehet a vonatkozó forgalmi rend jelzéseit. Arra azonban elég ez a kihelyezés, hogy a közút kezelőjének szándékát és ebbéli felelősségét jelezze. Ezzel azonban még nem mentesíti a balesetben részvevő autósok felelősségét. Ugyanis a Dózsa György utcából érkező autós nyugodtan hivatkozhat arra, hogy számára a kereszteződésben a forgalmi rendet és az elsőbbséget a vonatkozó előírások szerint semmiféle KRESZ-ben megfogalmazott nem jelezte, ezért neki ez a kereszteződés jobbkezesnek tűnt és ebben e-szerint közlekedett, amikor ütközött azzal a fehér járművel, aki számára a Martinovics utcában nem adta neg az áthaladási elsőbbséget. (Hoppá.)

Innen az Óvoda felől a Martinovics ellenben védett út - a megtévesztésért ki felel?
Na most ebben a szituációban az eddig elmarasztalt autós máris kivédte a felelősségét az elsőbbségadás elmulasztása alól. Ő így csupán a helytelen sebesség megválasztása tárgyában tartozik magyarázattal. A gyorshajtás rábizonyításához pedig megalapozott szakértői vélemény kell majd.
Ezt természetesen produkálhatja a hatóság, mert a féknyomok és a becsapódási sebesség, valamint a borulás és a beesési szög számításaiból ki lehet következtetni azt, amit már a buszon is pedzegettek, vagyis hogy a Dózsából kihajtó fiatal autós vagy 100-110 km/órás tempóval érkezhetett.
A Martinovicson érkező autó, amit a Dózsából kihajtó felöklendezett, totálkáros lett, és az ebben utazók komoly, hivatalos nyelvezeten súlyos sérüléseket szenvedtek. Pedig ők a legjobb szándékkal, és a lehető legnormálisabb tempóban autóztak. Most mégis elmarasztalhatják őket, figyelmetlen vezetés okán, az elsőbbségadás meg nem adása  végett, még akkor is ha valaki a helyi hivatalban mulasztott és nem rakatta ki, aztán meg nem figyelte, nem ellenőrizte a Dózsa György és a Martinovics sarkára vonatkozó szabályokat és az ott lévő, vagy éppen hiányzó közlekedési táblát.

Úgy tünik, ez egy belátható "jobb kezes" kereszteződés - pedig nem így van
Ezzel el is jutottunk a hivatalhoz.

Balesetnyomok az árokban az ovi előtt
Az esetről értesülvén, munkám végeztével azonnal a hivatalba siettem, hogy állampolgári kötelességemnek eleget téve jelezzem ezt a szarvas hibát.  Tettem ezt, mert a tegnapi rendőri beszélgetéseim során a hatóság emberei is erre biztattak  valamint a további esetismétlődés elkerülése végett. Vagyis balesetvédelmi szempontból, ha már az erre hivatottakat, az ezért alkalmazottakat ez nem érdekli.  Így délután fél 4 után estem be a hivatal ügyfélszolgálatára, ahol sikeresen felleltem az egyik közterület-felügyelőt, gondolván, hogy mégis csak az egyik illetékessel beszélek a közterületi problémát érintően. Ekkor még azt hittem, szerencsével járok, amikor megláttam  Prekop Gábort az íróasztal mögött. Mikor köszönve megszólítottam, akkor álmatag tekintetét rám emelve értetlenül állt a mondandóm előtt, hiszen megkérdezte, hogy ehhez mi köze. Ekkor tudtam már, hogy nincs szerencsém ezekkel a felügyelőkkel. A múltkor ugyanis a társa sértett magántulajdont birtok-háborított akkor, amikor az ingatlanukra behatolt, és ott hatáskörét túllépve, olyan cselekménybe kezdett, melyhez sem munkaköri leírásában sem pedig köze nem volt. Most meg ez a jó ember áll itt előttem, és nem tud mit kezdeni azzal, hogy én jegyzőkönyvet szeretnék felvetetni egy KRESZ tábla hiányáról, valamint a szabálytalan elhelyezésről, ami által, vagy okán súlyos közlekedési baleset következett be, és végkövetkeztetésként személyi sérülés és jelentős anyagi kár keletkezett.

A helybéliek még ma is a baleset okait taglalják a helyszínen - pedig az útkezelő sem vétlen
Elvégre a közút kezelője az önkormányzat. A közterület felügyelője, meg az önkormányzat megbízásából, az aljegyző hatáskörében tevékenykedő hivatalos személy. Nos ezek egyike már túlkapást követett el a panaszolt esetben, míg másika most nem tud mit kezdeni a helyzettel és velem, hogy én ezt a közlekedési veszélyforrást hivatalos keretek közt bejelenteni szándékozom. Szó, szó, Prekop úr a hátsó ajtón elszaladt az aljegyzőhöz tanácstalanságában. Erre mondtam, hogy jó, vele tartok, hiszen a múltkori eset kapcsán sem sikerült vele még beszélnem.
De ma sem jártam jobban, mert nem fogadott, csak a közterületis jött ki tőle azzal, hogy hagyjam békén. Erre ismételten mondtam, hogy hivatalos bejelentést szeretnék tenni, és azt kérem vegyék jegyzőkönyvbe a baleseti gócpontot, amit megtagadott azzal, hogy menjek vissza az ügyfélszolgálatra, és ott majd a hölgyek ezt  megteszik, vagy elintézik.
Hülye honpolgárként visszamentem, és amikor előadtam, hogy mit üzent a Prekop, akkor értetlenül néztek rám, mondván ez se nem hatáskörük, se nem a feladatuk. Ők mással foglalkoznak.
Ekkor untam meg az idétlen közterület-felügyelő hülyeségét, de szerencsére nem találtam már, mert az ügyfélszolgálati irodába nem tért vissza, az aljegyzőtől meg távozott már.  Így kénytelen-kelletlen a jegyzőhöz szaladtam be, aki szerencsére ismét fogadta azt a problémát, amit a beosztott munkatársai képtelenek voltak.  Röviden vázolva a tegnap bekövetkezett balesetet, és a mai eseményeket, Szabó úr megígérte, hogy azonnal intézkedni fog.

Csak a baleseti helyszínelés számai, mint nyomfoszlányok az úton - vajon kit marasztalnak el?
És hogy ez mennyire fontos, azt csak akként kívánom vázolni, hogy a gyorshajtó által összetört autóban utazó, mondhatni szabályosan közlekedő sérültek vezetőjét komolyan elmarasztalhatja a hatóság a jobb kéz szabály elmulasztása végett. Ez a fentebb említett figyelmetlen vezetés. Ez esetben ügyvéd és bíró kell majd ahhoz, hogy őt felmentsék arra való hivatkozással, hogy az út kezelője mulasztott az által, hogy a KRESZ-táblát Ócsa város Dózsa György utca és Martinovics utca kereszteződésében nem az előírásoknak megfelelően helyezte el, vagy ki. 

Hogy az út kezelőjeként mulasztás, és felelősség  terheli a közút illetékes kezelőjét, vagy tulajdonosát, esetleg az ezzel megbízottakat  netán a közterület rendjéért felelős személyeket. Azaz a közterület felügyelőket, ha már végkép nincs más, aki ebben a városban ezért felelősséget vállaljon. Azonban ez egy elhúzódó és komoly per következménye lehet. Ehhez azonban sajnos perelni kell a várost, mert az magától nem fog sem fizetni, sem pedig magára vállalni.

Én mindenesetre a jegyző helyében már most kiadnám a város kezelésében álló utak közlekedési rendjének, és táblakihelyezéseinek azonnali felülvizsgálatát, jogszabályi keretek közt való értelmezhetőségét. Valamint meghatároznám az ezért felelős beosztások jogkörét, és személyi állományát, hogy a jövőben hasonló joghézagos baleset még véletlenül se fordulhasson elő.
A közterület-felügyelő pedig a közterület felelős őre legyen, ne pedig a hivatalnoki bőrbe bujtatott önkormányzati töltelékember, aki személyében nem képes önálló intézkedésre, jogszerű cselekedetre,  a munkáját segítő bejelentés fogadására, valamint egy jegyzőkönyv felvételére sem, közszolga létére.
*

10 megjegyzés:

 1. Az önkormányzat felelőssége mindenképpen fennáll!

  VálaszTörlés
 2. És a két beöltöztetett közbohóc minek van? Nekik nem ezzel kéne foglalkozni, a sok értelmetlen szereplés és a kutyák pesztrálása helyett?

  VálaszTörlés
 3. Szánalmas amit munkának hívnak ebben a hivatalban.

  VálaszTörlés
 4. Még koránt sem biztos, hogy a fehér autó vezetője lesz elmarasztalva, mert nem adta meg a jobbkezest! A gyorshajtót (főleg, ha igaz a 100-110 km/h) is kihozhatják okozónak! (És remélem ki is fogják hozni!)

  A Magyar Közlöny 1998/112-es kiadásának 6/1998-as pontja (http://www.magyarkozlony.hu/pdf/5164) szerint:

  A közúti közlekedés szabályai szerint elsőbbségadásra kötelezett általában akkor is felelősséggel tartozik az elsőbbségadási szabályok megszegéséért, ha az elsőbbségre jogosult a megengedett sebességet túllépte.
  Kizárhatja a felelősségét, ha az elsőbbségadási kötelezettsége szempontjából jelentős körülményeket az elsőbbségre jogosult szabályszegése következtében nem észlelhette, vagy ha e körülményekre nézve az elsőbbségre jogosult megtévesztette.

  Mert amúgy meg a büdös k***a an***t a b**i száguldozónak! Az ilyeneknek sitten lenne a helye! Nem megerősített forrásból (pletyka) azt hallottam, hogy egy Bugyisi illetőségű fiatalember (azaz f***kalap) volt a gyorshajó, aki rendszeresen jaszkarizott Ócsán!

  VálaszTörlés
 5. Drága Névtelen aki utolsónak írtál ide!!!Megerősített forrásból tudom,hogy tényleg Bugyisi a fiú de nem f...kalap mert jó ismerősöm és nála normálisabb és kedvesebb,segítőkészebb ember nem sok van!!!Nem szokott itt száguldozni Ócsán!Sajnos szerintem az volt a gond,hogy agyonhajszolja magát annyit dolgozik és nem figyelte a táblát ami persze rossz helyre volt kirakva,bár nem mentség ez tudom de tényleg figyelmetlen volt és fáradt és sajnos gyorsabban ment a kelleténél,tudom de nem 100-al.Állítólag 70-el ment ami tényleg nem 50 de azért túlzásokba nem kell esni!Sajnos van most neki elég baja és lelkileg is ki van és örül,hogy nem halt meg senki!Szóval amíg nem tudtok biztosat addig nem kéne senkit alázzni itt szerintem!!!!!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Naja. Azonnal elkezdtem sajnálni a csóri f...kalapot! Ügyesen lealkudtad a 100-at 70-re, de picit gondolkozz már! OK, legyen 70! Egy kereszteződésbe. Ami ha nem macisajtos, akkor minimum jobbos.... há' kérdem én: NORMÁLIS?!?! Nyilván NEM! Ártatlan emberek életével játszotok, ti marhák! Tudom jól, hogy les**rjátok a szentbeszédet, de picit, tényleg csak egy picit gondolkozzatok már el, KÉRLEK! Pontenciális GYILKOSOK vagytok! És miért is? Ja, hogy ez szórakoztat! Titeket. Remek. És nincs egyetlen olyan ember sem a túlhajszolt, huszonévesen megfáradt, keserű életedben, akinek hiányoznál? Mert ebbe a mókába TE is könnyen beledögölhetsz. Na, bevillant valami?

   Törlés
  2. Nem kell sajnálnod a "csórit",de normális hangnembe írogassál légy szíves mert én sem marháztalak le te szerencsétlen!Amúgy egy nőnek irogatsz ilyen szépen!Képzeld el,hogy képben van,hogy hibázott de nem notorikus gyorshajtó!!!!!!Nem kell összekeverni azokkal az Ócsai suhancokkal akik itt száguldoznak!Ez van,megtörtént,elcseszte,sajnos!Én is ki lennék akadva biztos,ha például a rokonomba ment volna bele de a stílusod az elég gáz!
   Mi ez a többes szám,hogy "potenciális gyilkosok vagytok"?Ésszel írogassál már!!!Én nem értem de normálisan nem lehet véleményt nyilvánítani?Olvasd el az előző írásomat és gondold át,hogy mit írtam.Nem mondtam,hogy ügyes volt amit csinált,sőt hibázott,úgyhogy nem értem miért kell leugatni a fejem!!!

   Törlés
  3. Na most fogd be a szádat az ilyenre nem kíváncsi senki!!!! Kicsit magadba kéne szállni (bár szerintem még ez se menne neked) , eltudom képzelni hogy milyen ember is lehetsz, pfff!!! Szánalmas amit itt írogatsz!!

   Törlés
  4. Lehet egymást basztatni feleslegesen, de hogy egyikőtök is bemenjen az önkormányzatba és valamelyikre ráborítaná az asztalt a hiányosságok okán, azt már nem, mert az túl személyes lenne.

   Törlés
 6. Nah álljunk meg 1 szóra...egyáltalán ismered azt a srácot akiről így beszélsz?!! mert szerintem nem és nem kell rögtön f***kalapozni (elmondanám hogy nagyon is jó ember), ő sem így akarta, neki sem állt szándékában ez ami történt!!!! És ahogy te kommentározol az a nem helyes...inkább az ilyet tartanád meg magadnak!! Szerintem senki nem kíváncsi az ilyen kommentekre!!! És szerintem az ilyen fogja be a száját aki csak hallomásból ítél és így beszél az illetőről, amikor nem tud semmiről semmit csak HALLOMÁSBÓL!!!!!!!!!

  VálaszTörlés