A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. augusztus 30., csütörtök

Szemét ügy ( - vislekedési és levelezési formák) - képviselő, kontra polgármesterKépviselői Interpelláció 

Tisztelt Polgármester Úr!

Meglepődve olvasom a volt szemétlerakóval kapcsolatos híreket, fejleményeket. Annak idején jóhiszeműen és támogatóan viszonyultam a szemétlerakó rekultiválása iránt, úgy gondoltam, hogy a szigorú környezetvédelmi előírások, a helyi hatóság, illetve a Pénzügyi, Ellenőrző és Gazdasági Bizottság (feltételeztem, hogy azért kapnak a bizottság képviselő tagjai a bizottsági tagságért is pénzt, mert többletmunkát végeznek, pl. ellenőrzik, hogy az elvégzett munkálatok az előírásoknak megfelelnek-e!) elég garanciát jelentenek a munkák szakszerű elvégzéséhez. A Zöld Válasz írása szerint úgy tűnik, hogy tévedtem, de azért szeretném, ha a Polgármester Úr is válaszolna a következő (a Zöld Válasz által is felszínre hozott) kérdésekre!

1.) Igaz-e, hogy silány a kivitelezés, hiszen a kivitelező cég nem tartotta be az előírásokat (20 cm kiegyenlítő és gáz elvezető réteg, 50 cm vastag töltőföld, 30 cm-es humuszban gazdag termőföld)

- e helyett, a gázelvezető réteg hiányzik, a töltőföld vastagsága néhol a 10 cm-t sem éri el, termőföld pedig alig 10-20 cm-es vastagságban lett felhordva, így aztán az első komolyabb esőzések egészen a szemétrétegig lemosták a záróréteget,

- a kevert fűmag helyett önkormányzati pénzből locsolják a gyorsan szaporodó parlagfüvet és a mérgező csattanó maszlagot,

- a három monitorkút közül az egyiket locsolásra használja az Önkormányzat, másikat pedig csupán 7 m-re fúrtak, ahol az elmúlt ezer évben még nem találtak talajvizet. Innen mintát venni lehetetlen! A harmadik kút a rekultiváció területétől indokolatlanul távolra került?

2.) A vízmintákról készült első jelentést a jegyzőnek április 30-án kellett beküldenie a Felügyelőség részére, mi szerepelt benne?

3.) Volt-e ellenőrizni a helyszínen a PEG Bizottság? Ha igen, akkor mikor volt és milyen észrevételeket tettek meg? Ha nem, akkor miért nem ellenőrizték a munkálatok minőségét, hiszen ezért kapják a bizottsági többletpénzt!?

4.) Az Önkormányzat részéről ki, kik vették át az elvégzett munkát? Voltak-e a helyszínen? Észrevételezték-e a hibákat? Miért nem kerültek a felmerült problémák a Képviselő-testület elé?

5.) Vissza kell- e fizetni az elnyert támogatást a kivitelezés silánysága miatt?

6.) Milyen lépéseket tett eddig, illetve milyen lépéseket tervez a Polgármester Úr a helyzet javítása érdekében és mennyi többlet pénzkiadást jelent ez a városnak?

Várom a megtisztelő válaszait!                                 
Inczeffy Szabolcs
települési képviselő

        Ócsa  Város   P o l g á r m e s t e r é t ő l
    2364 Ócsa,Bajcsy Zs.u.2.(29 378-112, Fax:29 378067
                  Email: polghiv@ocsanet.hu


Inczeffy Szabolcs települési képviselő úr
r é s z é r e


Tisztelt Képviselő Úr!
Interpellációját így kezdi: „Meglepődve olvasom a volt szemétlerakóval kapcsolatos híreket, fejleményeket.”
Sajnos én nem lepődtem meg az Ön kérdésein, és az azokat felvezető mondatokon. Az Ön interpellációja egy zavaros, rosszindulatú, tényeket nem ismerő vagy ismerni nem akaró, mindent összekeverő okfejtésen alapszik.  Nem lepődött volna meg, ha mint képviselő itt a hivatalban, az iratokból tájékozódott volna. De mint eddig, így a tények most sem érdekelték Önt. Szomorú, hogy már megint a mocskolódás és a másokat minden áron való lejáratás került előtérbe. Ehhez most már külső segítséget is kértek és kaptak, az Ön által említett média és a Jobbik személyében. Pedig, ha ők is előbb kérdeztek volna, akkor számos időt és energiát spóroltak volna meg maguknak, nem beszélve a várható jogi következményekről. De most Önöknek nem is a bánya rekultivációja volt fontos, amit mindannyian tudunk.  Mert hol voltak Önök, amikor a bánya így nézett ki? (1.sz. melléklet) Fontos volt-e a monitoring kút mélysége, távolsága? Hol voltak az interpellációk? Hol volt minden, amit most oly bőszen kifogásol, kifogásolnak? Pedig Önnek a múltban is lett volna lehetősége a mindezeket észrevételezni, hiszen képviselőként már 18 éve van jelen a város életében, s veszi fel a tiszteletdíjat.
Ennyi felvezetés után válaszolnék a kérdéseire.
1.) Igaz-e, hogy silány a kivitelezés, hiszen a kivitelező cég nem tartotta be az előírásokat (20 cm kiegyenlítő és gáz elvezető réteg, 50 cm vastag töltőföld, 30 cm-es humuszban gazdag termőföld)
Nem igaz.
- e helyett, a gázelvezető réteg hiányzik, a töltőföld vastagsága néhol a 10 cm-t sem éri el, termőföld pedig alig 10-20 cm-es vastagságban lett felhordva, így aztán az első komolyabb esőzések egészen a szemétrétegig lemosták a záróréteget
- A műszaki naplóba tett bejegyzések nem igazolják az Ön állítását.
- a kevert fűmag helyett önkormányzati pénzből locsolják a gyorsan szaporodó parlagfüvet és a mérgező csattanó maszlagot
-  Nem értem felvetését.  A kút ott volt, a szivattyú és a slag a Városüzemeltetési Kft. tulajdona, amit bárhol bármikor tud használni a jövőben is. Nem látom az önkormányzati pénzen való locsolást.
- a három monitorkút közül az egyiket locsolásra használja az Önkormányzat, másikat pedig csupán 7 m-re fúrtak, ahol az elmúlt ezer évben még nem találtak talajvizet. Innen mintát venni lehetetlen! A harmadik kút a rekultiváció területétől indokolatlanul távolra került.
Sajnos a felületes kérdéséből nem derül ki, mikor melyik kútra gondol. Szóval.  Létezik a  K-1, K-2, K-3 jelzésű kút, amelyeket a KDV KTVF (továbbiakban Felügyelőség) előírásának megfelelően fúratott az Önkormányzat még 2006-ban.  A K-3 jelzésű kút az idők folyamán megsérült, amit újra kellet fúrni. Annak csak örülni lehet, hogy ez a kút többfunkciós lett, locsolni is lehet belőle. Az „ezeréves vízhiány” és az Ön véleménye szerinti harmadik kút (melyik) távolsága ma még nem környezetvédelmi felügyelőségi előírás. Egyébként ismételten sajnálom, hogy mindezekről nekem kell tájékoztatnom egy több választási ciklust maga mögött tudó képviselőt.
2.) A vízmintákról készült első jelentést a jegyzőnek április 30-án kellett beküldenie a Felügyelőség részére, mi szerepelt benne?
A Felügyelőség előírása szerint a K-1 és K-2 kutakból félévente kell mintát venni. A mostani eljárás során a K-1 és K-2 kutakhoz vízjogi engedélyt kell kérni, amihez mintát kell venni. Ezt az arra szakosodott cég végzi el az Önkormányzat és nem a jegyző megbízásából. A válaszom írásakor az eredményeket még nem ismerem.
3.) Volt-e ellenőrizni a helyszínen a PEG Bizottság? Ha igen, akkor mikor volt és milyen észrevételeket tettek meg? Ha nem, akkor miért nem ellenőrizték a munkálatok minőségét, hiszen ezért kapják a bizottsági többletpénzt.
Tudomásom szerint ellenőrzési céllal nem járt a helyszínen a Gazdasági Bizottság. De nem is tudom, honnan veszi azt a képtelenséget, hogy nekik kellett volna ellenőrizni a beruházást. A Képviselő-testület a jelenlevők egyhangú igen szavazatával, köztük az Önével is, a 168/2010.(VIII.25.) számú határozatában műszaki ellenőrzéssel bízta meg az ÖKO-HÍD Bt-t. Hangsúlyozom, műszaki ellenőrzéssel. Azért őket, mert a Gazdasági Bizottság tagjaival szemben a cég alkalmazottjának, alkalmazottainak meg van a műszaki ellenőrzéshez szükséges tudásuk, képesítésük. A képviselőtársainak tiszteletdíjára tett megjegyzését tudnám, de nem akarom kommentálni. Egy biztos: a rekultivációhoz semmi köze.
4.) Az Önkormányzat részéről ki, kik vették át az elvégzett munkát? Voltak-e a helyszínen? Észrevételezték-e a hibákat? Miért nem kerültek a felmerült problémák a Képviselő-testület elé?
Szeretném hangsúlyozni, ha vette volna a fáradságot és belenézett volna az iratokba, mindenre tudná a választ.                                                                                                                    Egyébiránt az Önkormányzat részéről a már előbb is említett, általunk megbízott műszaki ellenőr vette át a munkát. Ez volt a dolga. Ezen a bejáráson én is jelen voltam. Az Ön állításaival szemben nem voltak problémák, mint ahogy az a jegyzőkönyvben is szerepel. Az előírásoknak megfelelően így nézett ki a rekultivált terület. (2.sz. melléklet)
5.) Vissza kell- e fizetni az elnyert támogatást a kivitelezés silánysága miatt?
Semmilyen szakértői vélemény nem támasztja alá az Ön állítását, miszerint a kivitelezés silány lett volna. Tehát a válaszom az, hogy nem, nem kell visszafizetni a támogatást.
6.) Milyen lépéseket tett eddig, illetve milyen lépéseket tervez a Polgármester Úr a helyzet javítása érdekében és mennyi többlet pénzkiadást jelent ez a városnak?
Ami a mostani felhajtást illeti, a politikai fennhangon túl, az nem más, minthogy az átadást követő napokban vagy hetekben özönvízszerű eső hullott a területre, amely néhány helyen lemosta a fedőréteget és kilátszik a szemét. Ez megint csak Önnek újdonság, hiszen a Felügyelőség az engedélyben utalást tett erre is, mely szerint erózió vagy megcsúszás esetén azt építészeti eszközökkel stabilizálni kell. Azt gondolom, hogy ezekkel a munkákkal érdemes megvárni a nyár végét, amikor megszűnnek a nagy esőzések. Egyébként az mindenki figyelmét elkerülte, hogy a kivitelező már réges-régen szállíttatott a helyszínre köveket, amivel majd ezeket a hibákat ki lehet javítani. A műszaki eljárást nem ismerem, így annak pénzügyi részét sem tudom most megmondani. Ami a gyomnövényt illeti. Szintén ősszel végzünk majd egy kétszikű gyomirtást. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy nem golfpályát építünk a rekultivált területen, ne is várja, hogy olyan legyen annak felülete. Részleges rekultivációt hajtottunk végre.
Tisztelt Képviselő Úr!
Engedje meg, hogy Czakó Gábor író,  az olimpia kapcsán írt „ A magyarok széthúzása hungarikum” című cikkéből idézve zárjam soraimat. „ A gyűlöletszítóknak sokkal könnyebb lenne, hogyha rájönnének: egy elpusztult világgal nincs mit kezdeni. Ideje lenne örülni tanulniuk: az örömhöz és a mosolygáshoz tizedannyi energiát használ a szervezet, mint a harag, a gyűlölet kifejezéséhez. Az öröm – láttuk – gyümölcsöző olimpiai versenyszám, a gyűlölet soha nem lesz az.”
Köszönöm megtisztelő figyelmét.
2012. augusztus 8.
                                                                       Tisztelettel:

                                                                                              Bukodi Károly

*

4 megjegyzés:

 1. Ebből a kis gömböcből ekkora kupac miként szabadulhatott ki?

  VálaszTörlés
 2. Arc az van rendesen.

  VálaszTörlés
 3. Kíváncsi vagyok ezek után, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság vezetője és tagjai miként reagálnak a kiderült dolgokra. Jó lenne tudni, hogy az említett többlet pénz ellenére miként járnak el. Tájékoztatják a közvéleményt, elszámolnak a munkájukkal, vagy lapítanak, mint szar a gazban?

  VálaszTörlés
 4. A "főnök" megmagyarázta a dolgokat képességei szerint.
  Ennél többet nem kell várni tőle, és akkor senkit nem ér csalódás.
  Úgy sem a tehetsége miatt "szerződtették"

  VálaszTörlés