A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. május 15., kedd

Ócsa érted? - nyílt levél az általános iskola átadása ügyén ( - felhívás)

Ócsa legújabbkori történetében  két kiemelt fontosságú dolog történt, amiből a mostani városvezetők úgy hoztak döntést, hogy annak véghezviteléhez nem kérték ki a lakosság véleményét.

Az egyik az Alsópakony határába tervezett új falú lakónegyed, aminek infrastruktúráját Ócsa város belterületi bázisa biztosítja. Ez alatt értjük a teljes ellátást és kiszolgálást energiával, vízzel, csatornával, közlekedési háttérrel, intézményi rendszerrel és hivatali apparátussal együtt. Alsópakony-újtelep a megvalósulását követően belső vérkeringésünk részévé válik. Így nem csak a  a vizünkből, a kiépített ellátási- és oktatási háttérből, hanem a beszedett adóforintjainkból is részesül majd. 

Mégsem történt ez ügyben lakossági felmérés, szondázás, kikérdezés vagy szavazás, hogy akarjuk-e?

A másik ilyen sebtiben kigondolt és nagy horderejű ügy a Halászy Károly Általános Iskola kivonása az állami oktatási rendszerből, amiről egyetlen hivatalos honlapon sem lehet olvasni. 
Itt nem másról van szó, mint arról, hogy az egyetlen 27 osztályos, közel 600 fős tanintézményét az önkormányzati vezetők át akarják adni a Református Egyháznak üzemeltetésre, ami által az iskola betagozódik a református oktatási rendszerbe, és annak részévé válik majd. Ezzel nem csak 600 tanuló életvitelére, fejlődésére lesznek kihatással, hanem Ócsa egész lakosságára. 
Ebben hasonlatos az Alsópakonyt érintő döntés a Halászy iskola további sorsát érintően.

Mégsem történt ez ügyben sem lakossági felmérés, szondázás, kikérdezés vagy szavazás, hogy akarjuk-e?

Pedig ez az ügy szintén kiemelten foglalkoztatja az embereket. Ha ugyanis a tervezett fenntartóváltás bekövetkezik, - amin nagyon rajta vannak a városvezetés részéről, - akkor jelentősen megváltoznak az iskolai nevelés- oktatás körülményei az intézmény falain belül. Ez a kiemelt változás olyan nagy jelentőségű, ami túlmutat azon, hogy ezt az iskola falain belül, vagy pusztán a képviselők egymásközt elintézhessék. Ez olyan jelentőséggel bír, ami széles társadalmi rétegeket, vagyis egész Ócsát és annak teljes lakosságát érinti, hiszen számukra nincs más alternatíva. Ezért a minimálisan elvárható a megfelelő és reprezentatív felmérés, a lakosság kikérdezése, véleményeztetése lenne, ha már nem viszik és teszik helyi népszavazás kérdésévé a változtatást. Elvégre ez lenne a demokrácia kegyeletteljesebb formája.

Mivel azonban nem, hogy ezzel, de még egy korrekt tájékoztatással sem rukkoltak el a városháza illetékesei, ezért kénytelenek voltunk egy figyelemfelkeltő levet írni a döntéshozó képviselőknek.

Így május 10.-én, vagyis öt napja minden képviselőhöz eljutott az a levél, amely felhívja a figyelmet Ócsa egyetlen általános iskolájának református kezekbe történő átjátszásának kihatásaira, valamint ebbéli felelősségükre.  

Mivel azonban a levélre a laptopok végén található képviselő hölgy és urak sem adtak választ, így azt nyílt formába öntöm, és itt a blogon nyilvánosságra hozom.

 
Tisztelt Képviselő(k)!

Ajánlom szíves figyelmébe nem egy szülő jogos aggodalmát azzal kapcsolatosan, hogy Önök többségiben meggondolatlanul, vagy pedig alantas mód, elvi hozzájárulásukat adták a kisvárosunk egyetlen alapfokú közoktatási intézményének, a Halászy Károly Általános Iskolának az egyházi keretekben történő működtetéséhez.

Ezt a hozzájárulást elviekben az önkormányzat erre illetékes bizottságának és a választók kikerülésével tették.

Most pedig egy olyan propagandát folytatnak az iskola vezetőjének és a helyi református lelkész felhasználásával, ami  nem csak e két emberhez méltatlan, hanem az önkormányzatisághoz és a helyi polgárokhoz is.

Önök az elvi hozzájárulásukkal egy olyan palackot nyitottak fel, melynek szellemisége a legnagyobb diktatúrák korát eleveníti fel.

Ebben az egyéni érdek, az elfogultság, a hatalomgyakorlás, az arrogancia és az elnyomás is jelen van.
Önök ezzel a kinyilatkoztatásukkal nem csupán egy elkötelezettséget, egy behódoltságot fejeztek a ki a vezetőik irányába, hanem azt is, hogy nagymértékben tojnak az ócsai emberekre, s  azok véleményére.
Mindezt jól igazolja, hogy képesek voltak ismét megkerülni őket.
Most sem hozzájuk, hanem az iskolai kontaktszemélyhez fordulnak a választók, a nép helyett.

Nem is tudom, miként gondolják egyesek azt, hogy egy ilyen nagy horderejű, nagy jelentőségű és sorsdöntő ügyet az iskola a saját szervezésében a kifogásolhatóan megválasztott igazgatója által levezényelheti.
Most ugyanis azzal a kezdeményezéssel álltak elő, hogy az iskolalátogatókat leszűrve felmérik a jelenleg kapcsolódó érintettek körét, hogy ki az aki ezt a váltást bevállalná. Ennek érdekében hamis információk, fals anyagok kerülnek szétosztásra, ami alapján megtévesztik a munkaközösséget, a szülőket. Ezzel a megtévesztéssel próbálják ugyanis rábírni őket arra, hogy ők hozzanak döntést az iskola átadásáról, mert most már felelősséget egyik fél és egyik kezdeményező sem mer vállalni.

A baj csupán az, hogy ez az ügy túlmutat az iskola falain, a jelenlegi diákságon. Az ügybeli döntés nem azon szülők kizárólagos joga, akiknek gyerekei most érintettek ebben.  Az iskola fenntartójának váltása, vagy megválasztása jelentős, hosszútávú kihatással bír, és Ócsa teljes populációját érinti.

Ezért kimondottan veszélyeztettek a most óvodába járók, a bölcsődei korba lépők, és az összes fiatal,aki később gyermeket válla majd és itt kíván élni, ugyanis nekik nem lesz már választásuk ebben.
Ezért őket, mint az eljövendő nemzedéket, akik iskolakötelezetté válnak, nem lehet kihagyni a kérdéskörből. Őket a szülői gondviselés folytán a családban kell keresni. Így jog szerinti minden egyes érintetnek, vagyis az itt élőknek fel kell tenni a kérdést.

A kérdésfeltevés jogszerűen elfogadott módja pedig a helyi népszavazás.

Ha ezt nem teszik meg, és a választók többségét kihagyják a helybéli ügyek döntéshozatalából, akkor Önök nem a választóikat, nem a lakosságot és nem a helyi embert képviselik, hanem csupán az átmeneti helyi hatalommal járó pénzt és a szolgaságot. 
Ez pedig nem népképviselet és nem demokrácia.

A pontos meghatározástól most tartózkodok, és helyette inkább egy szülő véleményét tolmácsolom, hogy lássák, mit végeztek.
*
Lakossági bejegyzések, vélemények:

"FORTÉLYOS FÉLELEM IGAZGAT..."
Fodor Úr!
Minden - hozzánk hasonlóan - gyáva ócsai szülő és tehetetlen (vagy FIDESZES) önkormányzati képviselő helyett Ön lankadatlan alapossággal kikeresi és megírja az ide vonatkozó példákat, véleményeket, törvényeket a Halászy Károly Általános Iskola egyházasítása kapcsán. KÖSZÖNJÜK! Innen kapunk igazán véleményeket, ezt bizonyítja az oldal látogatottságának emelkedése. Nagyon sok ócsai csak innen értesülhet a dolgokról!!!
A tanárok nem mernek megnyilvánulni - csak folyamatos pusmogás van a háttérben - mert félnek, pedig MOST MÉG nem is a pap dirigál,csak a háttérből végzi "áldásos" tevékenységét.
A szülők egy része még nem ébredt fel, hogy mi is lesz itt. Mire felébrednek, már KÉSŐ LESZ!!!
Fodor Úr! Írásait vagy annak rövidített változatát osztogatni kellene a szülőknek (Hátha végre felfigyelnek!)
Mi szülők mit tehetünk, - ha az iskola tanáraihoz hasonlóan - félünk?
Elvihetjük más településre a gyerekeinket, ami rengeteg plusz energiát, időt, pénzt fog felemészteni. Mégis sokan ezt fogják tenni,a hírek,sustorgó beszélgetések szerint.
Az igazgató asszonyról időnként sejtet ezt-azt, de nincs konkrétum. Ez csak kósza beszédtéma vagy van alapja?

Szép Napot Mindenkinek!

Azt gondolom, hogy ezt a kérdést nem szabad félvállról, csak úgy politikai játszmaként kezelni.
Itt és most arról döntenek vezetőink, elöljáróink, hogy a gyermekeinknek milyen "jövőt szabunk".
Én katolikusként lettem megkeresztelve, de nem gyakorlom a hitem - mindössze azt vallom, hogy van egy nálunk hatalmasabb erő, amely életünket befolyásolja.
Az én gyermekem most is az iskolába jár és hamarosan újabb gyermekem fogja átlépni az iskola kapuját. Ebben a kérdésben annyira sok még a nem tisztázott kérdés, hogy botorság lenne már most azt mondani, hogy vigyék az iskolát a reformátusok.
Gondoljanak csak ilyen "apróságokra":
- kié lesz az épület, ki gondoskodik az állag megóvásról
- kié lesz a jelenlegi eszközpark, a felszerelések
- aki ateista vagy a reformátustól eltérő istenhitű gyermek, annak miért kellene kötelezően áhítatra járnia.
- miért kellene a gyermekemnek a szép, jó napot kívánok helyett - áldás, békességgel köszönnie.
- És ha nem járnak áhítatra a nem református gyerkőcök, akkor HOL lesznek?
- milyen szankciókkal nézhetnek szembe azok, akik ezen eseményeken nem szeretnének részt venni?
- az iskola irányításában milyen aránnyal vehetnek majd rész a SZÜLŐK?
- mi lesz azokkal a tanárokkal, akikre most azt mondják, hogy "add fel a közalkalmazotti "biztos létet"" és ma-holnap az átvétel után elbocsájtják?
- jogutóddal vagy jogutód nélkül "szűnik" meg az iskola?

Nem értem ezt a rohanást. Még a törvényalkotók sem végezték el a dolgukat, miért lenne rosszabb a központi irányítás, mint egy "ismeretlen református szándék"? Miért nem lehet megvárni, amíg minden törvényadta lehetőség tisztázott lesz és csak ezután dönteni?

Miért nem lehet református osztályokat indítani és esetlegesen egy akkora nagyságrendű igénynél egy KÜLÖN iskolát alapítani?

A gyermekemet megilleti a szabad iskolaválasztás és vallás joga.
Szerintem nekünk SZÜLŐKNEK is lenne ebbe beleszólásunk. Mégis azt látom, hogy mutyiba megy az egész. Tessék tiszta helyzetet teremteni, hogy későbbiekben is tiszta lelkiismerettel nézhessen mindenki a másik szemébe!
Horváth Krisztina vagyok, Pestről betelepülő, de Ócsára adó-fizető állampolgár.

Érdekes kérdést vet fel az egyház és az önkormányzat összefogása a kormány ellen, mivel az önkormányzat és az egyház igen keményen kötődik a kormányzó párthoz, a Fideszhez.
Fontos tudni, hogy Hantos Péter, Szűcs Lajos egyházügyi tanácsadója a Pest Megyénél, (természetesen díjazás ellenében). Ugye azért ez is érdekes?
Innentől kezdve nem is tudni, hogy Szűcs úr kit és mit képvisel, (valószínű legfőképpen magát)?
Vajon miért nem számítanak a vezetőinknek az itt élő családok és gyermekek.
Miért akar a református egyház rátelepedni erőszakkal (a reformációnak már vége) a más vallási közösséghez tartozókra és az egyik egyházhoz sem tartozó emberekre.

A szülők elég lehetetlen helyzetbe szorultak. . Pontosan tudja ezt a levezénylő önkormányzat vezetője is. Aztán szép csendesen megfenyegetik majd a tiltakozókat. Remélem a jövőben is rajta tartja a szemét a blog az ügyön, mert itt csak a nyilvánosság ereje segíthet. Bár manapság, amikor a hatalommal rendelkezők lábbal tiporják a demokrácia alapvető szabályait, nehéz bízni az igazság győzelmében. Csak így tovább Fo-lak!

Nem értem, hogyan képzeli azt a Hivatal, hogy ilyen ellenkezés mellett ránk erőltetve napirenden tarja az egyetlen alapfokú oktatási intézményünk kiforgatását.
Nem értem, hogy a szülők miért nem lépnek fel erőteljesebben a reformáció ilyen erőszakos terjesztése ellen.

Végre, egy értelmes tájékoztatás! A lényeg ne adjuk az iskolát a református egyháznak!!!!!!! A Halászy a város egyetlen iskolája. Az ócsai lakosok közül akik valóban vallásos emberek és ehhez méltóan élnek már egyházi iskolába járatják gyerekeiket. Hittant az általános iskolában is lehet tanulni, de csak egy maroknyi gyerek él a lehetőséggel. Fel kell fogni Bukodi Károlynak, Horváth Tamásnak, Hantos Péternek, hogy nem kérünk református iskolát!!!!!!!!
Jó lenne, ha erről az ócsai lakosok véleményét is kikérnék, nem csak a reformátusokét!!!

Mindenki aki Ócsához kötődik és ott nőtt fel az abban az iskolában tanult, nevelődött!!!
NE LEGYETEK MÁR BARMOK BASSZUS !
Mindenkit el akartok űzni ebből a faluból ? ...nem akartok adófizető polgárokat ?
Mindenki aki ott él és nevelődött abban a suliban, ugyanoda szeretné járatni a gyermekét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vagy akkor oké legyen református, de akkor legyen az óvoda buddhista, a másik ovi a muszlimoké, a gimnázium pedig mondjuk Krisztinás, és akkor mi lehetünk a 'hülye-város, ahol vallási háborúk lesznek ! tök izgi nem ?
És ha én mondjuk épp katolikus vagyok akkor húzzak a picsába ???

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

47. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a) a települési képviselők legalább egynegyede,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi egyesület vezető testülete,
d) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. (…)
48. § A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.


Kedves Ócsaiak!
A mai nappal kaptam kézhez Ócsa Önkormányzat Képviselő-testületének levelét, melyben az általános iskola egyházi fenntartásúvá válásáról tájékoztatnak.
Mélyen felháborít, hogy az iskolai beíratás után kérik ki a szülők véleményét egy ilyen nagy horderejű dologgal kapcsolatban.
A levél 2 alternatívát vázol fel: vagy állami fenntartású lesz az iskola és elszegényedik, autonómiáját veszti vagy pedig egyházi fenntartásúvá válik és ezzel az állami normatíván kívül a kiegészítő támogatást is megkapja. A levél nem szól arról a tényről, hogy önkormányzati fenntartású is maradhat az iskola abban az esetben, ha Köznevelési szerződést köt a Kormány Hivatallal.
Nem szól a levél arról sem, hogy mennyiben és hogyan változna meg az iskola hétköznapi élete akkor, ha egyházi fenntartásúvá válna. Mi és hogyan jutna el a gyerekekhez? Mire és hogyan nevelné az iskola a gyermekemet (aki 6 éves) ebben az esetben?
Felveti a levél írója az erkölcstan tárgy választhatóságát. Minden bizonnyal nem csupán az erkölcstan tárgy képviselné az így beálló változásokat. Nem értem, mit ért az iskola "polgári erkölcstan" alatt. Mit jelent ez?
Úgy érzem, az önkormányzat és az általános iskola engem mint szülőt kényszerhelyzetbe hoz: vagy református iskolába járatom a (már beíratott) elsős kislányomat vagy pedig kiíratom az iskolából (még mielőtt megkezdhette volna a tanévet) és más település általános iskolájába íratom be újra.
Mindkét gyermekemet nagy szeretettel, nagy odafigyeléssel nevelem. Nagyon fontos számomra, hogy milyen elvek és szabályok mentén nevelődnek, épp ezért tartom igen nagyon fontosnak, hogy a vallási nevelésükről is én dönthessek addig, míg maguk nem döntenek a vallási hovatartozásukról.
 • Döbrögi
Kedves Aggódó Anyuka! Teljesen megértem és egyben felháborítónak tartom azt, ami ebben a városban történik! A mi gyerekeinkről döntenek a lakosság az érintett felek megkérdezése nélkül! Semmi nem indokolja ezt a lépést, egyedül a "hatalomvágy. A képviselő testület tagjainak úgy gondolom nem ezért szavaztunk bizalmat, hogy egy törtető pap és szűk társasága kezébe adja Ócsa város egyetlen egyház nélkül jól működő általános iskoláját. Azt,hogy megvárták a leendő elsősök beiratkozását és elámították a szülőket különféle lehetőségekkel- kivétel egyházi iskola, erről egy szót sem ejtettek- aljas szülőket semmibevevő lépésnek tartom. Nem kell egyházi iskola, az állam fizeti ezt is, azt is. Mindegy neki, hogy melyik zsebéből tartja az iskolát. Az állam által működtetett iskolában legalább nincs kiszolgáltatva a gyermek a szülő és a pedagógus. Az egyháznak, főleg az ócsai református egyház vezetőinek pedig majd hajbókolhatunk, talán még egyházi adót is fizethetünk, hogy az itt élő családok gyerekei általános iskolába járhassanak! A szülőknek a lakosságnak kell megálljt parancsolni. Észhez téríteni kedves polgármester és alpolgármester urunkat, hogy egyszer reméljük nagyon hamarosan az ő mandátumuk is lejár......Addig pedig még nem késő össze kell fogni a szülőknek, pedagógusoknak, az ócsai többségben lévő lakosoknak /nem reformátusok/, tiltakozni, együtt sikerül megtartani az általános iskolánkat. Lásd Szigetszentmiklós!!!!!!!!!!!!!!!! 

Persze mindezt, és mindezeket figyelmen kívül lehet hagyni és hatalmi arroganciával, lelketlen pártbeli érdekszavazással át lehet verni, de a választó sem annyira éretlen már, hogy egy fórumot ne értsen meg, egy ilyen horderejű döntést ne fogjon fel, és a képviselői magatartást kellő időben ne viszonozza, avagy honorálja.
*

7 megjegyzés:

 1. Én nem értem az ócsaiakat! Névtelenül ócsmárolnak, /stílszerűen: ócsárolnak/ mindent és mindenkit, de nincs vér a pucájukban, mint a szigetszentmiklósiaknak, hogy kiálljanak az igazukért és demonstráljanak. Ez az egész így kívülálló szemmel csak egy szűk kör személyeskedő perpatvarának tűnik!

  VálaszTörlés
 2. Igazad van. Alig van, aki mer vállalni valamilyen azonosítót a véleményéhez. A nevekre pedig ne gondolj, mert ahhoz ez gyáva nép.
  Aki viszont bátor, az vagy az önkormányzatot, vagy a pénzt, vagy valamilyen más hatalmat, erőt tud maga megett. Ilyen ember Bukodi Károly, Horváth Tamás, Szabó György, hogy a többi jól fizetett hivatalbelit ne említsem.
  Ezek a névtelenek a bejegyzésed igazságtartalma szerint a saját gyermekükért sem mernek kiállni. A baj csupán az, hogy nyomós véleményed névtelenül tetted. Ezek szerint nem vagy különb ember itt, mint a nagy többség.
  Köszönet a blognak, hogy tudósít, és hogy van.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves fülemüle! Ha akarod névvel is vállalom, mint te! A nevem: csalogány.

   Törlés
 3. Lehet, naiv vagyok, de én a törzsgyökeres ócsaiakról sem gondolnám, hogy aki Ócsán él, az mind büszke arra, hogy a korábban elnevezett Halászy iskolát néhány napja Hantos Péter nevével fémjelzik. Pedig mostanság úgy jár ott ki és be, mint a legjobb presbiteres diák. Szerintem sok ócsai emiatt szégyenli magát, míg megint mások vigadva örülnek, de a legtöbben talán nem is foglalkoznak ezzel. Pedig kéne.
  Utóbbiakat, akiknek mindegy, hogy mi történik körülöttük, azért nem menteném fel ez alól. A polgármester a helyettese és az ebbéli segédei meg elbújdokolhatnának. Mert az nem érv, hogy mostanában a félelem miatt hallgatnak a kívülállók sokan. Lehet félni, sőt, kell is. Félni muszáj. Emberi tulajdonság a félelem, normális ember, ha félteni valója van, nem tehet mást, mint fél.
  Félti magát, a hozzátartozóit, vagyonát, pénzét, egzisztenciáját. Félti a létét.
  De, csak azért, mert fél az ember, még nem hallgathat. Ha soha nem szól senki, akkor mindenkinek mindig lesz félni valója.
  Ha hallgatunk, mindig lesznek, akik következmények nélkül visszaélhetnek jogainkkal. Kikezdhetik a létünket, a Szabadidő Központ fiatal vezetését, megalázhatják a Városi Könyvtár vezetőjét, csökkenthetik a bérét a városüzemeltetés ügyvezetőjének, visszaélhetnek bárki adataival, személyiségi jogaival, eljárásba foghatják a volt polgármestert, felmenthetik a jegyzőt, megszüntethetik a Computerfutár támogatását, lemondathatják a jól fizető bizottság élőről az oktatásért felelős tanárt, beszüntethetik a másik tornatermi üzelmeit, felállíthatják az iskolaigazgatót, felszámolhatják a felügyelőbizottságban betöltött drága posztot, felzsidózhatják Székhelyi Józsefet, politikai és más szempontok alapján listázhatnak művészeket, tudósokat, személyeket, embereket, leválthatják Halászy Károlyt, teret engedve az önkénynek, de a magára hagyott, egyedülálló általános iskolát nevezhetik el akár Hantos Péterról, és még sok minden más gazemberséget elkövethetnek. Ha hagyjuk.
  Szólni kell, amíg még lehet. Szólni kell, mert csak így múlhat el az a világ, amitől jelenleg Ócsán félni kell.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ennyi zagyvaságot, igaztalanságot régen olvastam egy csokorban! A gondolatiságoddal azonban egyet értek.

   Törlés
 4. "Gyáva népnek nincs hazája!"

  VálaszTörlés
 5. Csak "jóváhagyása után jelenik meg": Ős kommunizmus...

  VálaszTörlés