A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. május 24., csütörtök

Köszönetnyílvánítás és sajnálatkifejezés ( - mindez megér egy misét)

Ezúton, és most szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik úgy gondolták, hogy a helyi iskola ügye "megér egy misét" - hogy stílszerű legyek.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki fel merte vállalni azt, hogy nevét adja azért a kiállásért, amit az iskoláért, a diákságért és a jövőért tettek. Ez a tett higgyék el nagy jelentőséggel bír, hiszen az iskola falain belül, a tanári karban sem volt akkora összetartás és kiállás, hogy ezt a nyílt kiállást fel merjék vállalni.


Akik hívtak, írtak, jelentkeztek, vagy spontán csak csatlakoztak és aláírtak, azok nem magukért, hanem egy célért, egy eszméért, egy hitért álltak ki. Az iskola átadása, az alapszintű oktatás áruba bocsájtása több mint egy úri huncutság, vagy elvbeli megállapodás. Az iskola egy olyan intézmény, ahova a politika nem nyerhetne belépőt. Sajnos azonban a kötelékek és a régi kötődések már felosztották ezt, és érdekeik játszóterévé tették. Pedig itt semmi másról nem lehetne szó, mint a tisztességről, a nevelő-oktató munkáról, a tanításról. Ehhez erkölcs, tanító, ismeretet átadó pedagógus kell. Az általános iskola a gyerekkor meghatározó része. A szülői házból kikerülve  a gyerekből tanuló válik. Ismeretanyagot, viselkedéskultúrát, életformát kezd kialakítani az elkövetkezendő évek során. Gyakorlatilag az iskolára, és annak tanárára, a megvalósítandó pedagógia programjára bízzuk a gyereket. Lányainkat, fiainkat kiadva, az iskolára bízzuk. Ehhez feltétlen bizalomra van szükség.  A kis ember itt alakul át ismerettel rendelkező, kamasszá, némelyikük akár érett, végzős diákká.  Ehhez valóban szülői bizalomra van szükség Ehhez azonban az iskolának "tisztának", befolyásmentesnek kell maradnia. Most azonban  bizalmunkat vesztve meginogtunk.
Ebben a mostani elképzelésben és a huncut eljárásban pont ez volt a legnagyobb baj. Az önkormányzat a törvényi változást megpróbálta kihasználni, és azt a maga javára fordítani, hogy a jelen formában ismert és elismert befolyását fenntartani, illetve átmenteni tudja. Az iskola vezetése ehhez a törekvéshez igazodva sorolt, a sajátos érdekek mentén. Megindult az intézményen propaganda, a győzködés, majd a ráhatásos "hittérítéses" akaratnyilvánítás. Minden egy irányba mozdult, egy cél felé tört.
Ez nagy hiba volt, mert ezzel azonnal megindult az épületen belüli szellemi erózió. A tanárok, a szülők megosztottá váltak. Még a kiskorú gyerekek is a szerepet kaptak és porondra kerültek. Ez nagyon kétes, és visszás viszonyokat keltet. Az iskola tanárai közt jó páran nyomást éreztek és megosztottságot tapasztaltak. 
Közben a városvezetés, az önkormányzat, a rendelkezésre álló minden eszközt megragadott, hogy erről a színfalak mögött zajló eseményről szinte mindent elhallgasson. Egyetlen értesítés, tudósítás, hír nem jött ki a városba. A nem sűrűn látogatott hivatalos honlapra is csak 18-a után került fel egy semmitmondó közlemény, - amit azóta levettek. Közben a város lakossága már lázban égett, szinte forrongott. A reformátusok felvértezve a templomból jövet  kész tényként kezelték az átvételt, miközben a más vallásuk értetlenül álltak a történések előtt. Az internet világában nem jártas nem is tudta követni az eseményeket, mert sehol nem volt olvasható egyetlen anyag erről. Csak a világhálón kalandozó értesülhetett az események alakulásáról.   Csak egy névtelen kiadvány, de az nem érhetett el jelentős áttörést. Eredményessége, hatásossága kétséges. Azonban két dologra mégis rávilágított. Mégpedig arra, hogy az iskola élete megvoltozott, az intézmény megosztottá vált, a napvilágra kerülő belső tájékoztatások elfogultak, sandák, és nem a teljes valóságot tartalmazzák. A hivatalos tájékoztatások sora egyetlen cél érdekében, egy síkon futottak és ekként lettek tolmácsolva, annak érdekében, hogy hallgatóságot a református-kötelékbesorolást segítsék. Ezt többen megtévesztésnek, becsapásnak nevezték. Az iskola ebben a légkörben már nem tölthette be a tőle elvárt feladatát és szerepét. A Halászy iskola közintézményből egy szavazócentrummá vált, ahova még a közterület-felügyelőket is behívták urnaőrnek.  A közfeladatot ellátó hivatalos személyek ekként való igazgató általi felhasználása már nagyon nagy deficittel jár és súlyos problémát jelent. Az iskola napok alatt rengeteget veszített a presztízséből. Az eddig is nehézségekkel viselt igazgató olyan mértékű terhet és erkölcsi feladást rót a testületre, ami már az oktató nevelő munkát is veszélybe sodorta. A fő téma a választás, mint valami élet-halál, vagy a fennmaradás, elbukás, netán a túlélés kérdése lenne. Történt mindez az évzáró előtt, amikor az éves tanítói munka értékelőjével, az utolsó javítási lehetőségek kihasználásával, a javító feletetésekkel, a felelésekkel a még hátralevő dolgozati munkával kéne foglalkozni, nem pedig a diákok önrendelkezési jogával, a diákönkormányzat ez ügybeli ismétlődő bevonásával, avagy zaklató meghurcoltatásával. 
Az iskola érezhetően elveszítette az említett "tisztaságát", a "mindenek feletti tartását".

Az Ócsa Érted mozgalma az aláírásgyűjtéssel egy eldöntött játszmát hozott felszínre, s tárt a nyilvánosság elé. A demokrácia adta lehetőségeket kihasználva, - ami persze többeknek nem kedvezett - kezdett az utolsó pillanatban aláírásgyűjtésbe.  Ezt többen is hangoztatták, reményvesztetten. Mégis erre a kihívásra olyan szülők, lakók előtt nyílt meg a lehetőség, akiket az apparátus eleve kizárt a véleményalkotás jogköréből. Az ócsai emberek jó része, ekkor nagyon megfontoltan, viselve a terheket, érettségéről tett tanúbizonyságot, egyben kifejezve azt a jogát, hogy egyes helyi kérdésekben, ügyekben véleményt alkothasson. Erre a mai vezetőink alkalmatlannak tartották a népet. Ezt az egyik önkormányzati ülésen jegyzőkönyvbe is mondták, amikor a városi fórumot ilyen indokkal betiltották. Most ennek pótlására jött létre a blog, ami életképesnek bizonyult. A kitiltott lakosok pedig jó meglátásukról és alkalmasságukról állítottak ki jelenléti ívet. A veszett fejsze nyelét beleverték a fokába, és a vesztére álló játszmát az ülést megelőző napon tartott bizottsági ülésre már patt közeli helyzetbe hozta. Ezt jól példázta az ott megjelentek, és lezajlottak. A másnap tartott rendkívüli ülésre az állítólagos kezdeményező, a református lelkész már nem volt kíváncsi. A korábban nagy számban megjelenő presbiterek sem voltak jelen. A Katolikus és Baptista Egyház képviselte magát megfelelő szinten. Sokan mégsem akartak hinni a jelenésben. 
Aztán a polgármester első szavaival már előre bejelentette a végkifejletet, miszerint a református kezdeményezést a jelen állapotok szerint nem támogatják. 
A korábbi elvi hozzájárulásukat az akkori igenlést egységes tartózkodásra váltották. 

Ekkor azonban már közel több, mint 150 vélemény volt aláírt formában az egyik képviselő birtokában. 
Ezt Önök, aláírok adták. Egyesével, önként. az önkormányzat által kiváltottak alapján. 
Mindezért mások nevében is, de az Ócsa Érted egyesülés nevében külön is szeretnék köszönetet mondani. Mindannyiuknak. 
Köszönöm  az összefogást, a kiállást a segítő támogatást a névtelen tanárok, és nevüket nem vállalok helyett.
 Köszönöm az elveik mellett kiálló képviselők tartását, szavazatát.
Örülök, hogy Önökkel egy célért küzdhettem, dolgozhattam. 
Örülök, hogy az iskola az állami fenntartással "függetlenné" válhat. 
Függetlenné a helyi önkormányzati behatásokkal szemben azok alól, mert mint most tapasztalhatták, érezhetőn kárt lehet okozni egy-egy beavatkozással. 
Egyben sajnálatomat is szeretném kifejezni a református közösségnek, hogy ebben az ügyben úgy és akként használták ki és fel őket, hogy közben a hitéletüket, hitvallásukat használták ki. Sajnálom, ha úgy érzik egyesek, hogy felültették, vagy megvezették, de erről nem a más vallásúak, vagy a másként gondolkodók tehetnek. Az aláírásgyűjtés a véleményalkotás nem az egyház ellen, hanem az iskoláért folyt. 

Ócsa társadalma nem lehet megosztott. A különböző vélemények, a másként gondolkodás nem csak elfogadott és demokratikus, hanem a kortól elvárható dolog. Ezt az ember a tanulmányai során a tanárok bölcselmeiből és történelmi példákból merítheti. Ma más az ebbéli áttekintés, a jelen része.
Köszönöm, hogy ezt a meglátást, és ezt az ügyet többségében támogatták.

Az összegyűlt aláírásokat érdemi felhasználás nélkül az önkormányzat hivatalos helyiségében tanuk jelenlétében Inczeffy Szabolcs képviselő megsemmisítette, így azokkal semminemű visszaélés nem történhet.
Köszönöm a bizalmat a közreműködőknek, a segítőknek, az aláíróknak. 
Nélkülük, vagyis Önök nélkül mindez nem valósulhatott volna meg!
Elismerésem és köszönetem minden résztvevőnek.

Fodor László

16 megjegyzés:

 1. Örülök, hogy átadhattam azt a kb. 20 aláírást! Amikor kinyomtattam az ívet, azt hittem több aláírást fogok gyűjteni. Ezt azért gondoltam, mert amíg csak beszélgettünk róla, addig többen jelezték szándékukat, hogy aláírnák, tegyünk valamit, de aztán mégsem merték felvállalni a véleményüket!

  VálaszTörlés
 2. Nem hiába a félelem a városon belül még nagy úr. Remélem ez az összefogás rávilágított arra, hogy a közösségi szellemet nem lehet egyéni megfélemlítésekkel megtörni. A mostani tanárok hozzáállásán azonban csodálkozom.

  VálaszTörlés
 3. Remélhetőleg a történtek után már a bátortalanabb és a megfélemlített városlakók is felfogják, nincs kitől tartani.
  Sok lúd disznót győz!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem értek egyet veled ,mivel a "hangos" véleménynyilvánításunk vagy merésznek tartott kérdésünk után is raportra voltunk invitálva az igazgatói irodába,ahol többek között megkaptuk azt,hogyha nem tetszik válasszak másik iskolát.Nem akarok más településen dolgozni,de ez az "ajánlat" nekem is sok volt.
   Persze a számunkra kedvező döntést követően én is szívesen élnék a fenti ajánlattal az iskola vezetés felé,de talán az ő főnöke megteszi majd,esetleg önként belátja, hogy nem állami iskolát akar és távozik.

   Törlés
  2. Ezt csak azzal lehet megtenni, aki hagyja magát.
   Ő jót mosolyog, ti meg megint betojtatok.
   Ezen én elgondolkodnék.

   Törlés
  3. Visszaigazolódni látszik, hogy jó kezdeményezés volt az aláírásgyűjtés. Ha most meg meri tenni ezt az iskola vezetésre alkalmatlan igazgatója, akkor mit meg nem mert volna tenni az önkormányzat és az egyház közösön megerősített felhatalmazásával!?!
   Egy potenciális pszichopata terroristát neveztek ki az intézmény élére a Bukodiék. Most ezt az időzített bombát, mint valami fenyegetést rejtegetik az iskola falai közt.
   Kovácsné Beáta asszonyságnak azonnal távoznia kell az oktatási intézményből.

   Törlés
  4. Annál is inkább kellene távoznia, mivel a vezetéshez való végzettsége, úgy tudom nincs is meg.

   Törlés
 4. Tisztelt Fodor László, kedves fo-lak!
  Csendes tanújaként, de figyelmes és minkét tábor véleményét ismerő emberként engedd meg, hogy véleményemet megosszam veled, és a blogot olvasókkal.
  Gondolataid elején arról értekezel, hogy a politikának semmi köze nem lehet az oktatáshoz. Ez egyszerűen nem igaz! Mint minden rendszerben ebben is oktatáspolitikusok irányítják gyermekeink életre való felkészítését. Mindíg az adott kurzusnak megfelelően.
  További csúsztatás, hogy az önkormányzat a maga javára probálta huncut módon fordítani a törvényi hátteret. Az önkormányzat és annak képviselői a város többségének érdekeit szolgálják. És itt jön a lényeg! Meglehetősen nevetséges hivatkozás, hogy egy csoport 150 aláírással, valamint egy több, mint százezer látogatóval rendelkező blog 80%-os "közvélemény" kutatásával futamította meg a döntéshozókat. Felettébb érdekes, hogy ez a hatalmas látogatottsággal rendelkező blog egy hét alatt mindösszesen 42 szavazatot gyűjtött! Annak a 80%-a 34. Meggyőző! A megkérdezettek lényegesen nagyobb számban voksoltak igennel, és erről nem megsemmisített aláírásgyüjtő-ívek tanúskodnak! Végül ami Ócsa társadalmának megosztását illeti, azt pontosan ez a blog, és az a pár tucat ember gerjeszti, aki e hatalmas látogatottság mellett "reprezentatívan" szavazott. 42 fő! Nevetséges, mint az az öntömjénezés, amit a fenntiekben írtál!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Névtelen! A bátorsági vizsgán nem mentél át. Ha már a nevemen közvetlenül megszólítasz, akkor a minimálisan elvárható, hogy magad is add a sajátod hozzá. Ennek hiányában nem ér annyit az egész, hogy érdemben válaszoljak rá.
   Mégis kivételt teszek, hogy értsd. Az országot valóban a politikusok irányítják, így az oktatást, mint országos célkitűzést ők határozzák meg. Ez van amikor oktatáspolitikának, van mikor másnak nevezik. Ezt levezetve mindent átsző a politika. Azonban a politikai csatározások színtere, játszótere nem lehet az iskola. Ahogy alkohol sem forgalmazható ott. Erről egyetértés és megállapodás született anno. Mégis számos politikai rendezvény kerül az iskola falai közé. Előadások, vitatémák, de még a politikát is ott oktatják. Ráadásul a választások alkalmával az iskola mint közintézmény politikai szerepvállalásban vesz részt. Olyan ez, mint a bálozás vagy egyéb alkalmak által bekerülő alkoholozás. A történet nem ismeretlen. Tehát ez is egy paradoxon, de hívhatod ellentmondásnak is.
   Az oktatásügy azonban mindig egy állam saját elképzelésének ügye. Nevezhetjük állami irányvonalnak. Ez a meghatározó sarkalatos pont. A nevelés neveltetés kérdése stratégiai fontosságú. Gondoljunk csak a kisebbségek, vagy az etnikumok oktatására, felzárkóztatására, vagy az egyéb társadalmi problémákra. Nem mindegy az sem, hogy adott országban hány írástudó mennyi képzett, kiművelt ember él. Erről felmérések, kimutatások készülnek Európa és világszerte. Van egy bizonyos európai elvárás és egy átlag is, amihez vagy igazodik az adott társadalom, vagy leszakadottá válik. Nos ezek mentén alakul az országos képzés valahogy. Ezt finanszírozzák államilag. Ezért fontos a helyi iskolapélda is. Mert nem mindegy, hogy ki mennyiért és miként oktat, főleg ha nincs más választási lehetőség helyben.
   Ami pedig az egyházból Hantos Péter kapcsolatát és kötődését illeti, az köztudott. Ami az iskola igazgatójának lojalitását és elkötelezettségét, hitvallását illeti, az is ismert.
   Viszont a blog soha nem állít valótlan, és nem titkolt el eseményeket. Nem áll érdekében. Az önkormányzatnak meg minden lehetősége meg volt a megfelelő tájékoztatásra, nem élt vele. Sőt neki ez kötelessége is lett volna, amivel visszaélt, hiszen eldugta a hírt, nem tájékoztatott, nem járt el széles körben, kihagyta a választókat, stb.
   Vitathatatlan, az érdekelt felek mind a saját javukra próbálták kihasználni a helyzetet, amit maguk keltettek. Ehhez nem volt szükségük a lakosságra, ezért kihagyták belőle. Az iskola fala közt akarták lekezelni a dolgot.
   Az, hogy a törekvésük finoman fogalmazva megváltozott, az nem csupán a blog és a 150 feletti aláírásnak volt köszönhető, hanem a mögöttes társadalmi összefogásnak. Mire az ívek bekerültek, addigra már visszavonulót fújtak. Ez órákkal korábban eldőlt. Ezért nem ment el a Hantos, és a többi. Nem részletezem, le van írva. A blog számlálója valós, az itteni szavazás kimenetele szintén. Akik rányomtak annyian voltak, még akkor is, ha naponta több százan olvasták a híreket a véleményük kinyilvánítása nélkül. Ezt nem róhatod fel senkinek. Azonban a százalékos arány akkor is annyi, amennyi. Valóban meggyőző, mert tükrözi a népi akaratot. Lásd be a katolikusok nem támogatták az üzletet. A város megfosztottságán a két vezető tisztségviselő erősen dolgozik. Ennek számos jellemzőjéről olvashattál már. Az iskolaügy ennek egyik kiemelkedő pontja, amikor ebbe beszáll az önkormányzat-egyház konzorcium oldalán iskolaigazgató is. A szabad népi véleménynyilvánítás pedig sokkalta többet ér, mint egy hatalmat félő, vagy az állását féltő, esetleg névtelenül bejegyző rosszallása. Ha a polémiát folytatni akarod, akkor csak beazonosíthatóan tedd.

   Törlés
  2. Elnézést, valóban figyelmetlen voltam és nem írtam alá.
   Azért szólítottalak a neveden, mert a bejegyzésed alján olvasható.
   Üdvözlettel: Kisné Anna

   Törlés
  3. György László2012. május 25. 13:05

   20:50!
   Ahogy fo-lak válaszában is látható, már akkor leszerepeltél, mikor névtelenül megszólítottad.
   Innentől kezdve minden más, amit írtál, csak puszta vergődés.
   Próbálod menteni a menthetetlent, ráadásként, még bunkó is a stílusod, mert lenézed, azokat, akik másként gondolkodnak, és akiknek nagy részben köszönhető az iskola megmentése.
   Ezzel a szánalmas bejegyzéssel próbálod lojalitásod megmutatni a hivatal felé?
   Nem érzed, hogy ez nevetséges?
   Nem szégyenled magad?
   "Az önkormányzat és annak képviselői a város többségének érdekeit szolgálják"
   Na ettől a mondatodtól, meg aztán kicsordult a könnycseppem.
   Persze ezt az érdeket láthattuk a laptopok lenyúlásánál és a vasúti aluljáró felújításánál is, hogy csak ezt a két a városi többség érdekeit szolgáló esetet említsem.
   Apropó aluljáró.
   Esetleg ha egy közvélemény-kutatást, levelek százait vagy statisztikát felmutatnál, miszerint a lakosság hány százaléka kérte a milliós felújítást, és azóta hányan veszik igénybe az aluljárót.
   Úgy látom szeretsz más szám adataival élcelődni, lássuk hát a te meggyőző adataidat.

   Törlés
  4. Kedves György László!
   Ahogyan felhívta a figyelmemet Fodor úr, azonnal korrigáltam! Sajnos itt egy ideje csak jóváhagyás után jelenhetnek meg vélemények.
   A névtelenséget firtató megjegyzése nekem azért érdekes, mert az a stílus, ahogyan ír ismerős ezen a blogon, írásából egyértelmű, hogy rendszeres blogoló a "neve" azonban először jelenik meg. Ki is a "bunkó"?!
   Sérelmezi, hogy "akik másként gondolkodnak" azokat lenézem. Olvassa figyelmesen ezt a blogot és észre fogja venni, hogy - ha egyáltalán jóváhagyás után megjelenhet-, milyen kevés ellenvélemény van. Az oka egyszerű: nincs jóváhagyás, tehát nem jelenhet meg! Mi ez, ha nem cenzúra a demokráciáért orditozók részéről?! Elárulom önnek, hogy korábban, amíg lehetett lementettem a hozzászólásaimat több önökkel egyetnemértővel együtt. Mióta bejött az új rendszer lefényképezzük elküldés előtt a hozzászólásainkat. Meglepődne - és fo-lak is -, hány meg nem jelent hozzászólás van a gyüjteményünkben! Egyikben sincsen bántó, sértő vagy egyéb olyan kifejezés, amely indokolná a törlést. Azok a mocskolódó, hazúg, az emberi méltóságot sértő hozzászólások, amelyekkel ön és az önhöz hasonló lények illetik a más véleményt megfogalmazókat mindenféle korlátozás nélkül megjelenhetnek. Nem nekem kell tehát szégyelnem magam! Van már precedens bírósági ítélet hasonló esetben. Mi türelmesek vagyunk!
   Üdvözlettel: Kisné Anna

   Törlés
  5. Tisztelt önmagát Kisné Anna névvel jelző ismeretlen!
   Ön, és én tudjuk, hogy állításai mennyire nem igazak.
   Eddig és korábban sem volt egyetlen ilyen névvel bejegyzése. Ez két dolgot igazol: 1. - nem igaz, hogy csak elfelejtett aláírni, mert ezt eddig sem tette, bár azt állítja, hogy blokkolták írásait. 2. - nem igaz, hogy Kisné Anna néven írt volna, tehát így ez a név is elsőnek jelenik meg, így újonc belépőként hány beírásáról is van szó ami nem jelent meg? Ergo: a mesterkélt modorosság látszatát keltve hamis állításokkal próbál morális zavart kelteni, zülleszteni a hozzászólók között. A zavarkeltő, valótlan állításaival nem tud itt érvényesülni, mert lelepleződik. Az írás közbeni stílusváltásokat felismerik, minthogy olyan zagyvaságokat hoz elő, mint a precedens ítélet, a fenyegető fellépés, vagy a céltalan önkifejezés.
   Ezért amennyiben érdemi, építőjellegű hozzászólással nem tud hozzájárulni a megfelelő véleménycseréhez, akkor legyen inkább türelmes és tartózkodjon az értelmetlen beírásoktól. Ha pedig annyira érdemesnek tartja vélelmét vagy sérelmesnek mások írásait, akkor önmaga megnyugtatása érdekében írjon annak a bíróságnak, ezt az áldatlan állapotot elítélik az iránymutató példája szerint. Különben nyugodjon, vagy ha már többest használ, akkor nyugodjanak békében.

   Törlés
  6. Mennyire sajnálatos, hogy "kisné" (és társai) az ócsai fórum és az online fogadóóra cenzúrázása majd megszüntetése kapcsán, nem reklamált ennyire hevesen.
   Nos fényképezgesse csak tovább a monitort, ha már jobb dolga nem akad, és éljen a precedens ítélet adta lehetőséggel.
   Persze mindezt, csak türelmesen, mert egyenlőre az adófizető városlakók is türelmesek önökkel szemben.
   További sikeres vergődést.

   Törlés
  7. Kisné amArNA!

   Nevetséges a próbálkozásod.

   Törlés
 5. Vége van. Az általános iskola fenntartóváltása körüli herce-hurca egy időre befejeződött. Lehet örülni, lehet szomorkodni.
  Folyamatosan figyelemmel kísérve a blogbejegyzéseket és a hozzászólásokat, egy dolog van, amit nem hagyhatok említés nélkül. Ez pedig a pedagógusok „hozzáállása”, vagy egyesek szerint annak hiánya. Nevezetesen az, hogy gyávák, meghunyászkodóak, némák… mert nem álltak ki, névvel, az átadás ellen.
  Én úgy látom, a helyzet ennél sokkal árnyaltabb. Lehet, hogy a hozzászólók között is volt szép számmal pedagógus. Akár pro, akár kontra. A névtelenség okai között ott lehet az is, hogy félnek a retorzióktól, aggódnak jövőjük miatt, nem szeretnék elveszteni állásukat… vagy egyszerűen úgy gondolták, nem a név a fontos, hanem az, amire fel akarták hívni a figyelmet.
  Többen vannak, akik minden lehetségest megtettek annak érdekében, hogy az egyáltalán nem teljes körű tájékoztatást teljesebb körűvé tegyék. Hogy felhívják a figyelmet a jogszabályokra, az azokban rejlő lehetőségekre, veszélyekre. Ezt megtették hozzászólásaikban, tájékoztatókon, viták, beszélgetések során. Ők nem támadtak személy szerint senkit, nem terjesztettek igaz vagy nem igaz mendemondákat. Ugye, ez sem baj?
  Azt se feledjük, hogy a pedagógusok szavazásán az átadás mellett voksolók száma csak néhánnyal volt több, mint az azt ellenzőké!

  Szeretnék néhány szót ejteni azokról is, akik támogatták a fenntartóváltást. A kép itt is rendkívül árnyalt. Vannak, akik meggyőződésből álltak ki mellette, vannak, akiknek mindegy, hogy ki dirigál, csak az állásom megmaradjon, tudjam fizetni a hiteleimet, fel tudjam nevelni a gyermekeimet. Nekik ez a véleményük, ők így gondolják. Tiszteletben kell tartani azt is, hiszen akkor hogyan várhatnánk el tőlük ugyanezt?
  Jónéhány tanár nem ócsai, nem ismeri a helyi embereket, a helyi viszonyokat, ő „csak” dolgozni jár ide. Bizonyára lehetnek olyanok is, akik úgy érezték, hogy eddig háttérbe voltak szorítva, de most majd „nekik fog állni a zászló”.

  Lassan vége a tanévnek, bőven lesz idejük a pedagógusoknak is átgondolni az elmúlt heteket. Magukba nézni, önvizsgálatot tartani: jól tettem, amit tettem? Megtettem mindent, amit lehetett? Kell, hogy haragudjak bárkire is? Fontos ez azért, hogy ősszel majd inkább arra koncentráljanak, hogy még jobban teljesítsék vállalt kötelezettségüket, a jövő generáció nevelésének nehéz, fáradságos, embert próbáló munkáját.

  Köszönöm, hogy elolvasták!

  Most bajban vagyok, hogy hogyan írjam alá ezt a hozzászólást! Írjam ki a nevemet, megmutatva, hogy lám, ez én vagyok? Vagy használjam azt a nevet, amit a hozzászólásaim során használtam? Vagy találjak ki egy újat? Talán ez az utóbbi jó lesz, így: egy szabadgondolkodó pedagógus, egy gondolkodó ember.

  VálaszTörlés