A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. május 16., szerda

Például - Újabb fideszes iskolabotrány, csak fonákul ( - nem evangáliumi)

Demokratikus jogukkal élve, aláírásgyűjtésbe kezdett a helyi önkormányzati  Fidesz-frakció annak érdekében, hogy az iskolát (és óvodát ne) az egyházi kezelésben valamint az egyházhoz tartozás alatt működtessék Hajdúsámsonon.

Mint a Népszabadság beszámolt róla: az Ócsánál alig nagyobb 13 ezer lelkes Hajdúsámson önkormányzata idén döntött úgy, hogy tárgyalásokat kezd az egyházakkal a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az Eszterlánc Óvoda működtetésének átadásáról. Az iskola és az óvoda Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb lélekszámú oktatási intézménye: az iskolába 1250-en, az óvodába csaknem 500-an járnak.

Hamza Gábor polgármester a döntést azzal magyarázta, hogy ha jövő év januártól az intézmények állami kézbe kerülnek, akkor a városnak semmiféle beleszólása nem lesz egyetlen általános iskolájának működésébe, de ha valamelyik egyházzal meg tudnak egyezni, akkor marad némi ráhatásuk az intézmény üzemeltetésére. A polgármester az összes szóba jöhető egyházi szervezetet megkereste, végül a Hit Gyülekezetével kezdődött tárgyalás a két intézmény átvételéről.

Időközben a helyi Fidesz-frakció aláírásgyűjtést kezdeményezett, a fideszesek azt sérelmezték, hogy a szülők többségének véleményét nem kérdezték meg arról: szeretnék-e állami vagy önkormányzati iskola helyett egyházi intézménybe járatni a gyerekeiket. Az ügyről Máthé Attila Gyula elmondta: a Fidesz képviselőinek nem az egyházak oktatásban vállalt szerepével van problémája, hanem a hajdúsámsoni városvezetés hozzáállásával. Szerinte a szülők fel vannak háborodva amiatt, hogy semmibe veszik őket, és nem kíváncsiak a véleményükre.

Ócsán sincs ez másként, azzal a kis bibivel, hogy itt a fideszes városvezetés és a csatlós képviselők jóvoltából akarják az iskolát kiszolgáltatni az egyik "haveri" egyháznak. Itt bezzeg a hajdúsámsoni párttagsággal ellentétben nem fordulnak a lakossághoz és nem igyekeznek népi kezdeményezésbe, hanem sokkal inkább az altatás és az eltitkolás stratégiáját űzik.  Nálunk bezzeg nem számít az a fideszes érv, amit Hajdúsámsonban pártszinten sérelmeznek. Ócsán kiskorúnak tartván, szintén semmibe veszik a lakosság ebbéli véleményét.

Így városunkban a következő tanévet akár felekezeti hitvilágban kezdhetik az eddigi és a leendő diákok, úgy, hogy a kötelmeikről, és várható kötelezettségeikről még fogalmuk sincs.  A jó nép meg bénultan less ki a háza ablakán és javarészt nem is tudja, miként fordul meg a világ.  

Többek szerint a váltás nincs előkészítve, nincs idő a felkészülésre, s nincsenek válaszok például a következő kérdésekre: ha az egyetlen általános iskola egyházi kezelésbe kerül, akkor azok a tanulni vágyók, akik nem akarnak felekezeti elvek szerint tanulni, ők hol tanulhatnak? Mi lesz azokkal a közalkalmazottakkal, akik nem akarnak hitéleti szempontok alapján dolgozni vagy más hitéleti elveket vallanak? Az új köznevelési törvény szerint az egyházi fenntartásba átvett intézmény pedagógiai programjába kötelezően beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségének megfelelő ismereteket. A helyi tantervébe a fenntartó egyház tanításának megfelelő tartalmú hitoktatást építhet be. Azok a tanulók, akik nem kívánják ezt igénybe venni, velük mi lesz? A most beiratkozó jelentkezők pedig augusztusban, szeptemberben szembesülnek azzal, hogy akaratuk ellenére egyházi iskolába kerültek?

Az önkormányzat Oktatási Bizottságának elnök asszonya, helyi tanár azonban mélyen hallgat. Nem vizsgálódik, nem kezdeményez, nem beszél. Csupán elvi hozzájárulását adta az átadáshoz. Tette ezt a polgármesterhez és az alpolgármesterhez csapódott képviselői többséget támogatva. Elképzeléseiről és a továbbiakról azonban nem nyilatkozik, és a felkérés ellenére sem mond le. 

A polgármester és a helyi egyházi vezető szerint azonban még semmi sem dőlt el, hangzatokkal ámítják a népet.  Bár Budapestről érkezett református lelkész és az itt érintett református hívők számára roppant fontos a pártos képviselők  támogatása és bizalma, de az ismert egyházi állásfoglalás alapján csak azon intézmények fenntartó átvételéről lesz lehetőségük az érdemi tárgyalásokat megállapodással lezárni, ahol az alkalmazotti közösség 2/3-a, valamint a szülői közösség 2/3-a az átalakulás mellett foglal állást. Az elkövetkező napokban máris ezen munkálkodtak. Állítólagosan az iskolán belül felmérik, hogy az önkormányzati oktatási intézményben van-e igény, szándék a váltásra. Kovácsi Beáta igazgatónő és helyettese erősen református beállítottságú vallásgyakorló. Így tőlük elfogulatlan, pártatlan álláspont, véleményalkotás és közömbös ráhatás nem várható. Ráadásul szakmai múltja, karrierje is az egyházi túlélésre épül.
Állítólag egyházi iskola lesz az önkormányzatiból ha tetszik, ha nem, tudni vélik egyesek. 

A józan gondolkodók és számos szülő  tiltakozna döntés ellen, de félnek, és lehetőséggel sem bírnak. Mégis úgy gondolják: az újjászervezendő régi intézmény és a már nyíltan református vezetés szétveri a jól működő osztályközösségeket, megosztja a pedagógusokat, s ellentétet szít a lakosság, az önkormányzati képviselők  és a helybéli egyházak között. 

A helyi Jobbik az állam és a Fidesz vezette kormány iránti ellenérzései okán képtelen cselekedni.

Pedig Ajkán a Jobbik szervezett tüntetést az iskolaátadás ellen. Ott a párt országos alelnöke is tiszteletét tette. A Veszprém megyei ifjúsági szervezetük vezetője is szónokolt: az ottani tüntetésen, nem kímélte a Fidesz két prominensét.

Itt bezzeg senki nem szól semmiért. 

 
 A történtek előtt magam is értetlenül állok, ugyanis megelőzhető lett volna a kialakult feszültség, ha az egyházi iskola szervezése korábban, átláthatóbban, s minél több érintett bevonásával történik. Ez azonban nem gyakorlat a nemrég beválasztott helyi vezetés körében.

Tőlünk ócsaiaktól akár az egyházak falainak támogatására, vagy az Azori-szigetekre is költhetik az adónkat, az sem kever nagyobb pórt, mint a hétvégi száguldozók a helyi utakon.  A kutya nem foglalkozik ezzel. 

Csak a felszín alatt és az internetes portál fórumán háborognak. De mint hallani megjelent egy szórólap ami még sok helyre nem jutott el, ami esetleg a népi döntést segítheti azáltal, hogy a kétségeket említi. félő azonban, hogy ez is kevés lesz, mert a lakosság véleményét az önkormányzat nem kéri. Az iskoláztatott gyermekek szülei pedig érdemben kevesen lesznek ahhoz, hogy a dolgokra ráhatással legyenek. Máris többen visszaküldték azt a kérdőívet, amit csak 21.-én kellett volna az iskola gyűjtőládájába az úgynevezett urnába dobni. Ezeket a lapokat sok helyütt az osztályokban a tanárok beszedték már. Ezzel a véleményalkotás tisztasága szenvedett csorbát. A nyílt kézbesítést a nem hivatalosan zárt urna valamint annak idő előtti kihelyezése, valamint kezelése  befolyásolhatja a szavazás eredményét.

– Más lenne a hozzáállásunk, ha előzetesen minden érintettet bevontak volna az előkészítésbe, hiszen bármilyen önkormányzati döntés előtt ki kellett volna kérni az iskolaszék, a szülői közösség, az iskolai diákönkormányzat, az etnikai kisebbségi önkormányzat véleményét, ám teljes egészében ez nem történt meg. De e helyett a polgármester, az igazgatónő és még pár érintett prominens pökhendi és lekezelő módon kész tények elé állított minket, lényegében azt közölte, hogy beindul az egyházi iskola és kész – panaszolja a szülők képviseletében három fiatal anyuka.

De már több nevesített szülő is kifejtette aggódó véleményét, ami nem csak blogunkon, hanem a világháló különböző pontján, lásd fórumon, és a közösségi oldalakon is elérhető. 

"Hol vagytok??
Miért nem hallatjuk a hangunkat?
A gyerekeinkről van szó!
Tudomásom szerint múlt héten megtörtént a szavazás az általános iskolában. A tanári kar többsége az egyházi fenntartás MELLETT szavazott és a Szülői Munkaközösség tagjai is. Úgy tudom, a Szülői Munkaközösség megválasztott tagjai minket - szülőket - képviselnek. Titeket megkérdeztek, mielőtt szavaztak? Engem nem." - Olvasható a kétségbeesett anyuka bejegyzése.

Tiltakozni kell! Ennek egyetlen módja a népszavazás. DE itt ezt is rendesen megnehezítették. A törvény úgy szól, hogy "az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál."
Na találjátok ki ez nálunk hány százalék?????? Igen 25%
Részlet az Önkormányzat Képviselő Testületének SZMSZ-ből: "A helyi népszavazást a képviselő-testület kitűzi, ha azt a választópolgárok 25 %-a kezdeményezte."
Ez még csak a kisebbik gond. Ki állna az élére egy ilyen kezdeményezésnek? És ki írná alá, névvel vállalva a véleményét? EZ ITT A BAJ! Mindenki fél, félti a gyermekét, félti az állását.
Más demokratikus településen 10% kell egy népszavazáshoz, mert számít a NÉP VÉLEMÉNYE, és nem kell retorzióktól sem tartaniuk. ÉS ITT???!!! - Hallatja hangját egy másik felháborodott személy.

Vélelmezhetőleg Ócsa városa lesz a következő állomása annak a botránysorozatnak, ami Ajka, Balmazújváros, Hajdúsámson, Óbuda,  Szigetszentmiklós tengelyre helyezhető.

– Ha azonban az iskola a gyülekezeté lesz, akkor én valószínűleg nem tudok maradni tovább – vetíti előre pár elkeseredett ember.

Ócsán enélkül is megrendült a lakosság az elmúlt másfél évben. Az eladó házak kimagasló arzenálja  ezek szerint tovább fog nőni, ahogy az elszegényedés és a kiszolgáltatottság is. Nem tett jót az elmúlt időszak a városnak. Az önkormányzat a választások óta eltelt időben rosszabbnál rosszabb húzásokkal heccelve terhelte a lakosságot. A laptop-ügy a kommunális adó kivetése, FÉG körüli huzavona, az elbocsájtok, aztán a Batta Ltd adóhátralékának elfeledése, az ó-falubeli rombolás, az alsópakonyi kiszolgáltatottság, a Kisbíró milliói, és most a helyi általános körül kialakult anomália olyan gócot képez, ami többek számára nem csak érthetetlen, hanem feldogozatlanul kezelhetetlen.

- Mi sajnos nem számítunk ezen a településen. Hiába élünk itt évek óta, hiába fizetjük ide az adónkat, mivel év vesztes a gyermekünk, csak jövőre szólhatnánk hozzá, de addigra mások már eldöntik helyettünk. - Értetlenkedik egy fórumozó.

- Egyet tehetsz, elviszed máshová...  Én is legszívesebben összekötném a ház négy sarkát és el innen, de sajnos nem lehet.  Ezért Bp-re járnak a gyerkőceim. - Panaszkodik egy másik ember.

- Én valószínűleg nem tudok maradni tovább – vetíti előre összegezve a történéseket az egyik lakos.

A végszót  majd az önkormányzat mondja ki, de csak az érintett tanárok állítólagos szavazása eredményeinek ismeretében. Hogy ez mi lesz, nem tudhatjuk. 

Csak az biztos, hogy Buza Ernő, Gallai Zoltán Kardos Zoltán úgy fog voksolni, ahogy a polgármester Bukodi Károly és alfele, Horváth Tamás teszi. Talán Bukodi Jánosné bizottsági elnök egy jelentéktelen tartózkodást be mer még vállalni.  Dönti Károly, Inczeffy Szabolcs és Török László szerintem nem fogja áldását adni az önkormányzati iskola - református egyház frigyhez. 

A további lét kérdése tehát a nevezett személyek nevesített szavazatán múlik. 
Most Ők döntenek. 
Közel két év múlva azonban rajtunk választókon a sor.
*

54 megjegyzés:

 1. Ha már meg lett szólítva az ócsai Jobbik, úgy érzem hosszú idő után erre reagálnom kell. Nos, jómagam minden kétséget kizáróan támogatnám az általános iskola egyházi fenntartásba való áthelyezését. Egy a bökkenő, itt nem szimplán erről van szó. Városunk képviselő testületében mindig fontos "szavazógépek" voltak a tanárok, vagy olyanok, akik bármilyen módon kötődtek vagy függtek a helyi vezetéstől. Ez az a dolog, ami a mai napig megvan, ami miatt félő, hogy amennyiben az ócsai református egyház átveszi az iskola fenntartását, abban az esetben az ég világon semmi nem változik ( ugye nem felejtettük el, hogy Hantos Úr polgármester jelölt majd önkormányzati képviselő volt az előző ciklusban- és azt sem, hogy melyik helyi vezetőt támogatta szavazataival). Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen több református vallású emberrel beszéltem a témáról és ők sincsenek meggyőződve arról, hogy ez bizony jó lesz-e így?

  És hogy miért nem tiltakozunk hangosan ellene, mint például Ajkán? Nos, lényeges a különbség a két eset között. Ajkán ugyanis a cionista szekta, a Hit Gyülekezete ellen tiltakozott a Jobbik, nem pedig a református egyház ellen. Hogyan értené meg egy ócsai református ember, aki minden vasárnap Hantos Pétert hallgatja templomban, hogy nem minden az, aminek látszik? Kénytelen-kelletlen, de azt kell mondanom, Ócsán az állami fenntartás célravezetőbb és hasznosabb lehet a városunk jövőjének szempontjából. Amennyiben nem ez utóbbi valósul meg, akkor tömegesen hordják majd az ócsai szülök például Alsónémedire a gyermekeiket (már így sem kevesen mentek át). Minimum elvárásnak tartom a városvezetők részéről, hogy hívjanak össze lakossági fórumot, ha kell kezdeményezzenek népszavazást a kérdésben, ne essenek abba a hibába, mint például a kommunális adó esetében. Ezt a gombócot nehezebben nyeli majd le a lakosság...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Péter!

   Szomorúan szemlélem ami városunkban történik, és még szomorúbb vagyok mert a Jobbik nem foglalkozik a témával. Nem értem miért nem hívtak össze lakossági fórumot, nagygyűlést? Az emberek nem buták, értik miről van itt szó, csak félnek. Meg vannak félemlítve. Ellehetett volna magyarázni, hogy nem a Református Egyházzal van gond, hanem néhány pénztől, és hatalomtól (is) megrészegült emberrel, meg egy harsány törtető túlmozgásos lelkésszel.
   A reformátusoktól nem kell félnie. Amint írja, több református vallású emberrel is beszélt akik nincsenek meggyőződve arról, hogy ez így jó. Sokan elégedetlenek vagyunk a lelkész úr tevékenységével, stílusával, és politikai mozgolódásával.
   Reformátusként láttam meg a napvilágot én is, még sem tartom tiszteségesnek felekezetem ebbéli térnyerését Ócsán. Ha másért nem is, a más vallásúak iránti tiszteletből egyetlen iskolánknak szabadnak, függetlennek, azaz államinak kellene maradnia.

   Bűnösök közt cinkos aki néma.

   Ne hagyja, hogy csalódjak a Jobbikban. Ne adjanak rá okot, hogy elforduljak Önöktől.

   Törlés
  2. Olvastam már itt egy párszor, hogy Ócsán emberek félnek, mert meg vannak félemlítve.
   Én, csak egy pesti gyütment vagyok, ezért segítsetek már nekem, hogy kitől kellene itt tartanom?
   Még nem vagyok begyökeresedve, és nem ismerem a helyi viszonyokat.
   Meg, még azt szeretném megkérdezni, hogy a vasárnapi mise marad a templomban, vagy akkor most átkerül e az iskola tornatermébe?

   Törlés
  3. Saját magad is azt igazolod, a leírtakkal, hogy Ócsán félnek az emberek, mert nem merted vállalni a saját neved.

   Törlés
  4. Kedves Péter!

   Ön rossz úton halad, mert a most iskolába járó gyerekek szülei kevesek a döntéshez. Téveszme azt hinni, hogy egy Jobbik által összehívandó fórumnak nincs értelme, mert ezzel csupán az önkormányzat hasonló érveit erősíti. Talán ezért nem hívnak össze ott sem egy fórumot, mert a testületben tisztséget betöltők sem tudnának mást mondani. Ez egy borzasztóan hibás szemlélet. Amolyan 22-es csapdája. Ráadásul önmaga történéseivel nem érvelünk, főleg nem feltételezések alapján. Ennél sokkal józanabb és épkézláb gondolatokat vártam volna Öntől.
   Kénytelen vagyok most közbeszólva javítani mondatát erre: Most elsősorban az Ócsa lakosságán a hangsúly.
   Önnek erre kellett volna felhívnia a figyelmet, mint helyi pártvezér, hiszen a jövőnk záloga itt kint, az emberekben van és nem az iskola zárt kis közösségén belül. Itt a városban 8000 ember él még, azon az 500 általános iskolában járón túl, akik közül csak fél száz szülői tagot kérdeztek, azt is szűk körben. Ebből is csupán 20 szavazott, a többi lelépett. Akkor miről beszélünk? Hol kell dönteni, az iskolában? Képtelenség!
   Az én gyerekeimmel, az unokáimmal, a szomszédban élőkkel, az utcánkban lakókkal és a város többi érintettjével ki foglalkozik, Péter? Ismer Ön egyetlen olyan szervezetet, embert, képviselőt, aki ezekről beszámol? Akit érdekel a sorsunk? Hol vannak most? Miért közömbösek?

   Törlés
  5. Mialatt az óvodákban sok-sok kisgyermek élvezi majd a hétvégi gyermeknapi rendezvényt, addig a szülők között kimondatlanul ott lebeg a kérdés, hogy vajon hogyan fognak hétfőn dönteni a többiek az ő gyermekeik sorsáról is?

   Mert ők akik nem vállaltak „időben” gyereket nem szólhatnak bele, ebbe a nagy horderejű döntésbe. Akiknek pedig döntést kell hozni, azok félinformációk alapján teszik ezt, nem is érezvén a felelősség súlyát, hogy jelen felállás szerint nem csak saját gyermekük sorsáról döntenek, és ez hosszú ideig nyomhatja vállukat.

   Törlés
  6. Nem. Minden marad a helyén. A mise a templomban, a tivornyák a tornateremben, a pénz H.T. zsebében.

   Törlés
 2. Az írásban említett szórólap 1. része:

  TISZTELT ÓCSAIAK!
  Az Ócsai Református Egyház Presbitériuma a 10/2012-es határozata szerint 2012. szeptember 1-i hatállyal határozatlan ideig át kívánja venni az ócsai Halászy Károly Általános Iskola fenntartói jogait.
  Ehhez Ócsa Város Képviselőtestülete 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elvi hozzájárulását adta 2012. április 19-én.

  ÖNÖK TUDTAK ERRŐL?

  A véleménynyilvánításhoz mindenkinek információkra van szüksége.
  Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani!
  Mit mond a törvény?
  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
  VII. cikk
  (1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.
  IX. cikk
  (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
  XVI. cikk
  (2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.
  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn:
  a) a pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása során világnézeti és hitéleti szempontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő,
  d) pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő ismereteket…
  f) SZMSZ-ében és házirendjében a fenntartó egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, köte-lességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő,
  g) az f) pont szerint meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, tanuló és a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható,
  A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa és Bölcskei Gusztáv püspök óva inti – moratóriumban is – a gyülekezete-ket attól, hogy előzetes hozzájárulás és alapos vizsgálódás nélkül oktatási intézményeket vegyenek át.
  A gyülekezetek jelentős része nincs abban a helyzetben, hogy fenntartói, finanszírozási felelősséget vállaljon.
  Ha a református egyházé lesz az iskola, akkor valóban helyben kerül sor a döntésekre, de ezeket a végső döntéseket a re-formátus egyház és a helyi presbitérium hozná meg. A tervezett igazgatótanács csak javaslatokat tehet majd.
  Hogy milyen kérdésekben? Lássuk:
  - az iskola vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett lehet, azaz református;
  - az iskola belső szabályzatait nem az ott dolgozók, hanem a presbitérium – az egyház legfelsőbb helyi döntéshozó szerve – határozhatja meg.
  - Azaz előírhatja, hogy milyen tankönyvekből, melyik tanterv alapján szabad tanítani. A tananyagot milyen vallási, világnézeti elkötelezettséggel adhatja át a pedagógus,
  - ha akarja, csak azt a munkavállalót alkalmazza, akinek elégedett a világnézetével és aki eleget tesz a hitéleti el-várásoknak (hívő, templomba járó …),
  - előírhat viselkedési- és megjelenési szabályokat (öltözködés, köszönés, megszólítás, ima, templomba járás …)
  - ha bárki ezeket az előírásokat megszegi (gyermek, tanuló, pedagógus, dolgozó), ellene fegyelmi eljárás indítható.

  ÖNÖK EZT AKARJÁK?

  VálaszTörlés
 3. Az írásban említett szórólap 2. része:


  ÖSSZEFOGLALVA

  Ha a tervezett fenntartóváltás bekövetkezik, Ócsa egyetlen általános iskolájával kapcsolatos minden döntés a református egyház vezetőinek kezébe kerül.
  Nincs garancia arra, hogy az előző oldalon felsorolt lehetőségekkel ne élnének.
  Nincs garancia arra, hogy szükség esetén ne vonnának össze osztályokat, ne küldenének el pedagógusokat, hiszen mindez elsősorban az anyagiak függvénye.
  Nincs garancia arra, hogy az ingatlan tulajdonjoga nem kerül át a református egyházhoz.
  Nincs garancia arra, hogy gyermekeink, unokáink az iskolában élhessenek a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságot biztosító alkotmányos jogukkal.
  Nincs garancia arra, hogy az önkormányzat jobb anyagi helyzetbe kerül azáltal, hogy átadja az iskolát.
  Nincs garancia arra, hogy azokra a szülőkre, akik nem akarják vallási, világnézetileg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket, aránytalan teher ne hárulna. (Aránytalan teher, ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest lényegesen nehezebbek vagy jelentős költségnövekedést okoznak. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 74. §)

  MI NEM EZT,
  HANEM EGY FELEKEZETI IRÁNYÍTÁSTÓL MENTES
  HALÁSZY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁT SZERETNÉNK!

  ÉS ÖNÖK?

  Jöjjenek el május 21-én az iskolába és szavazzanak belátásuk szerint!

  Gyermekeink szabad jövőjéért aggódók

  VálaszTörlés
 4. A még hatályos törvényből:


  1993. évi LXXIX. törvény
  a közoktatásról
  A jogszabály mai napon (2012.V.17.) hatályos állapota
  88. §
  (6)633 A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szü-lőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a Kormány általános hatáskörű területi állam-igazgatási szerve, a főváros esetén fővárosi önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi ön-kormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleménye-zése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megol-dás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő to-vábbi ellátását. A szakértő véleményét a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, a főváros esetén a fővárosi önkormányzat részére, - a szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A független közoktatási szakértő személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közok-tatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.

  (8)635 Ha a helyi önkormányzat a fővárosi, megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményében fog-laltakkal ellentétesen közoktatási intézményét meg kívánja szüntetni, illetve a nevelési-oktatási intézmény tulajdoni vagy fenntartói jogát nem állami szerv vagy nem helyi önkormányzati fenntartó részére részben vagy egészben át kívánja engedni, a döntéshez a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15. §-ának (2) bekezdésében szabályozott minősített többségre van szükség. Az ily módon hozott döntésnél is figyelembe kell venni a (6)-(7) bekezdésben foglaltakat.
  102. §
  (3)870 A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt be-szerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi nemzetiségi önkormányzat, illetőleg ennek hiá-nyában az adott nemzetiség helyi egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meg-hozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

  VálaszTörlés
 5. 10:44

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Egy általunk összehívott lakossági fórumon ugyanezt tudnám elmondani, amit le is írtam. Ettől a helyzet mit sem változna, a döntéshozók nem vennék figyelembe és nem lenne rájuk hatással. Itt most a polgármesternek kellene összehívnia a lakosságot és kikérnie a véleményüket.
  Azt gondolom meg kell várnunk a jövőheti iskolai szavazást, hiszen elviekben minden szülő kapott értesítést róla és leadhatja szavazatát, egyet ért-e a tervezett átadással? Amennyiben jelentős mennyiségű szavazat leadásra kerül és ebben a szülők támogatják a református egyház fenntartása alá kerülést, akkor nehéz helyzetben leszünk a további lépéseket illetően. Ha azonban szintén jelentős mennyiségű leadott szavazat esetén egyértelmű az elutasítás, akkor azt a városunk vezetőinek tiszteletben kell tartaniuk! Amennyiben mindezek ellenére tovább erőltetik a református egyház fenntartása alá vonást, akkor megtesszük a szükséges lépéseket és aláírásgyűjtéssel kezdeményezzük a népszavazást a kérdésben. Most elsősorban a szülőkön a hangsúly. Mindenkit buzdítok arra, adja le a voksát, véleményét a dologról.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Péter!

   Milyen további lépésekről beszél? Az igazság az, hogy a Jobbik ócsai alapszervezete egy lépést sem tett ebben az ügyben, a Horváth vezette helyi Fidesz legnagyobb örömére. A Jobbik hagyta kiénekelni a sajtot a szájából.
   Nem utólag kellene lépéseket tenni és aláírást gyűjteni, hanem időben, megfelelően reagálni az aktuális eseményekre.

   A lakossági fórumot igenis összehívhatták volna még mielőtt bárhol bármilyen szavaztatás, eredmény született volna. Így talán gondolkodhatott volna a képviselő is (6 igen, 2 nem, 1 tart.) a tanár is (34 igen, 31 nem) meg a szülői munkaközösség is (15 igen, 5 nem) hogy hogyan szavazon. Már csak a szülők szavaztatása maradt hátra, e hó 21-én.

   Sajnálom, hogy ezt kell írnom, de a helyi Jobbik iskola témában elégtelenre vizsgázott. Tartok tőle, hogy pótvizsgára nem kerülhet sor.

   Törlés
  2. Kedves Péter!

   Ön rossz úton halad, mert a most iskolába járó gyerekek szülei kevesek a döntéshez. Téveszme azt hinni, hogy egy Jobbik által összehívandó fórumnak nincs értelme, mert ezzel csupán az önkormányzat hasonló érveit erősíti. Talán ezért nem hívnak össze ott sem egy fórumot, mert a testületben tisztséget betöltők sem tudnának mást mondani. Ez egy borzasztóan hibás szemlélet. Amolyan 22-es csapdája. Ráadásul önmaga történéseivel nem érvelünk, főleg nem feltételezések alapján. Ennél sokkal józanabb és épkézláb gondolatokat vártam volna Öntől.
   Kénytelen vagyok most közbeszólva javítani mondatát erre: Most elsősorban az Ócsa lakosságán a hangsúly.
   Önnek erre kellett volna felhívnia a figyelmet, mint helyi pártvezér, hiszen a jövőnk záloga itt kint, az emberekben van és nem az iskola zárt kis közösségén belül. Itt a városban 8000 ember él még, azon az 500 általános iskolában járón túl, akik közül csak fél száz szülői tagot kérdeztek, azt is szűk körben. Ebből is csupán 20 szavazott, a többi lelépett. Akkor miről beszélünk? Hol kell dönteni, az iskolában? Képtelenség!
   Az én gyerekeimmel, az unokáimmal, a szomszédban élőkkel, az utcánkban lakókkal és a város többi érintettjével ki foglalkozik, Péter? Ismer Ön egyetlen olyan szervezetet, embert, képviselőt, aki ezekről beszámol? Akit érdekel a sorsunk? Hol vannak most? Miért közömbösek?

   Törlés
  3. Elnöknek lenni bizony nagy felelősség. A Jobbik elnökének lenni még helyi szinten is kiemelt fontossággal jelentkező felelősségteljesség. Ezt komolyan kell venni. Ehhez megfelelőn érettnek kell lenni. Az ebbéli pártos feladathoz, a helybéli érdekek érvényesítéséhez, vezényletéhez fel kell nőni. Ebből a szempontból valóban alul maradt a mozgalom elnöke. Ahogy az előttem szóló írja, bukásra vizsgázott. Ebből a szempontból a városvezetés sokkal merészebb, vállalkozóbb és bátrabb kiállású, a nagyobb felelősség súlyát jobban felvállaló. Őket nem fogja vissza semmi. Nem hátrálnak meg a kihívásoktól sem. Képesek az egész várossal szembehelyezkedni, míg a Jobbik mellé sem képes állni. Itt nincs más jelentős mozgalom mozgalom. Nincs más társulás, csak a függőség. Az eddigi bátor szembehelyezkedés, a kiállás mindig szimpátiát keltett. Ez a semmittevés azonban kiábrándító. Még akkor is, ha a jobb a kapcsolatuk a Református Egyházközösséggel,mint a kormányzópárttal. Ócsán viszont a kormánypártot kihasználó hajhászok élősködnek. A élén állók visszaélnek az emberek bizalmával. Sajátos érdekeik mentén haszonleséből cselekszenek. E célból az egész várost bealtatták. Most beszólva felébredt. Hiba volt késlekedni. Ez alól az sem mentesíti, hogy a város élén egy pénzéhes pojáca, egy cinikusan aljas, harácsolva törtető, és egy minden hájjal megkent, alattomos jegyzetelő, továbbá számos kisstílű bólogató asszisztens áll. Az ő elárult tisztességük és pártpolitikai szerepvállalásuk soha nem ért egy fabatkát sem. A Jobbik viszont igen. A tisztán magyar indentitása, célja, a helyi indinditatása, emberközelsége, a gárdamozgalom, a humanitáriussága mind olyan érv volt, ami szimpátiát keltett. Most ez veszett tova. A bénultság, a tétlenség nem tesz jót egyetlen mozgalomnak sem. A helybéliek sem erre vágynak. Ahol nincs kurázsi, ott nincs élet. Az ócsai jobbik vegetál. Az utóbbi magyarázkodás pedig nem hogy enyhítette, hanem hevítette ezt a fájó érzést.

   Törlés
  4. Tisztelt Hölgyem/Uram!

   Nem értünk egyet, de ez nem baj. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy önmagában az egyházi fenntartás alá helyezés nem rossz ötlet és maximálisan támogatnám, ha nem ismerném az ócsai református vezetés és a városvezetésünk kapcsolatát, kötődését egymáshoz. Csínján kell bánnom a szavakkal és nem mehetek fejjel a falnak egy ilyen horderejű kérdésben. Én továbbra is tartom magam a leírtakhoz, mégpedig ahhoz, hogy most a szülőkön a hangsúly! Ők mehetnek be hétfőn és adhatják le a szavazatukat. Biztos vagyok benne, hogy ezt sokan megteszik és kinyilvánítják nemtetszésüket az ügyben.

   Azzal sem értek egyet, hogy nem tettünk semmi lépést eddig, hiszen taggyűlésen tárgyaltuk az esetet( nyilván nem részletezném milyen döntést és milyen lépéseket terveztünk, tervezünk) cikket jelentettünk meg a honlapunkon, felhívva az ócsaiak figyelmét. Azt gondolom egyelőre nem született döntés az ügyben, tehát semmi nincs veszve. Azt pedig nem is értem, hogyan változtassam meg egy képviselő véleményét? Ócsa város lakossága megválasztott egy képviselő testületet és egy polgármestert. Mindenki tudta, hogy kik azok az emberek, akik eddig is a testület tagjai voltak, és milyen munkát végeztek. A város szavazásra jogosultjai mégis hajszál híján ugyanazt a testületet és embereket választották. Ők hol vannak most? Miért nem mennek oda a képviselőhöz, aki elkérte az ajánlószelvényüket, hogy ezt te is megszavaztad? Vagy miért nem mennek oda a polgármesterhez és kérdezik meg tőle, hogy Karcsi, ez mire jó?

   Elhiheti, hogy én is aggódom az iskola miatt, én sem szeretném, ha megvalósulna a ócsai református egyház részére történő átadás. De ismételtem mondom, nem született semmilyen döntés az ügyben, csak egy elvi hozzájárulás.

   Egyébként nem csak az iskolás gyermekek szülei, de az óvodásoké is kaptak szavazó lapot. Tehát azt gondolom a nagy többség, akinek iskolás vagy óvodás korú gyermeke van, az dönthet, így az érintettek elég nagy százaléka mondhat véleményt a kérdésben.

   Tartom magam ahhoz, hogy az ócsai Jobbik a helyén kezeli az ügyet, amennyiben szükség van, megtesszük a további (ehhez is tartom magam!) lépéseket, mindent a maga idejében. Felesleges feszültséget és ellenségeskedést nem szítunk, hiszen jelenleg nincs miért.

   Törlés
  5. csalogány szerint ráadásul ebbe is beleütöttük az orrunkat. Uszításról beszél, holott az előtte szóló éppen azt sérelmezi, hogy nem tettünk semmit. Ki érti ezt? Mondjuk kíváncsi lennék, hogy mivel uszítottunk a témában... ja meg névtelenül...

   Törlés
  6. Magyar Péter!
   Szánalmas ez a mosakodás! Vona Gábor ezt nem türné, értesülni fog róla!

   Törlés
 6. Nem értem, a vitaindító fo-lak miért mossa össze - megtévesztve olvasóit - Hajdúsámsont Ócsával?! Ajkáról és a hitgyüliről nem is beszélve! A Hajdúsámsoni "fideszesek azt sérelmezik, hogy a SZÜLŐK többségének véleményét nem kérdezték meg..." bezzeg "Ócsán sincs ez másként... nem fordulnak a LAKOSSÁGHOZ és nem igyekeznek NÉPI kezdeményezésbe/sic!/...". Ezzel ellentétben Ócsán, bár a törvény nem írja elő megkérdezték az összes szülőt, sőt a többi felekezetet is és természetesen a törvény által előirtaknak megfelelően a tantestületet, a szülői munkaközösséget és a diákönkormányzatot is! Ócsán sajnos van egy csoport - beleértve a jobbikot is - akik szokásuk szerint mindenben a város vezetői ellen uszítanak névtelen blogbejegyzéseikben. Ők azok akiket igazából nem érdekel az iskola, a város sorsa, csak azt lesik mibe köthessenek bele. Remélem, mint eddig eredménytelenül!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Csak annyit mondok: unlak!

   Törlés
  2. Már áll a bál. A hangok a messzire hallatszanak az éj leple alatt. A szolgálatos és a posztos figyeli a rendet. Eközben az alkalmat és a vígságot kihasználva, a homályban Horváth Tamás csendesen az ötödik felügyelőbizottsági tagságát kezdi meg. A jussát az a Bukodi Károly biztosítja, aki a kisded egyesületében halmozza a milliókat, de azért a magánvagyonát is rendesen gyarapítja. Hantos Péter most tör előre, maga előtt tolva Kovácsi Beátát. Az előbbi keresztet, az utóbbi cigánykereket vet. Ehhez Bukodiné Ibolya tartja a fátylat, nehogy megbotoljanak, miközben Kardos Zoltán, Buza Ernő és Gallai Zoltán csapatban muzsikál alájuk. A háttérben Icsó Zsuzsanna dallamra táncikál, Barka Ági persze mindezt könyveli. Az egész brancsbeli kulturális programot Jarábik Klárika bonyolítja, hozzá a csarnokot Spák József, a számítógépes hátteret Kecskés Zsolt adja, a fény és látványtechnikát meg Gönci György szolgáltatja. És aki az egészet jegyzi, nem más mint Fo-lak. Kész röhej, ez az Ócsa.
   Ja és erre jön a madárvártából tollas háttal felcicomázva a hamisan daloló csalogány. Hess madár.

   Törlés
 7. Ez hazugság, csalogány! Én is szülő vagyok, még sem kérdeztek meg! Hol az értesítés, a hír, ahol a városi hivatal, megkeresi az embereket? Sehol! Az ócsai Kisbíró most megjelent száma és az azt megelőző egy sort nem publikál az iskola átadásáról. Csak csupa érdektelen "szines" beszámoló, amolyan boldogság érzet, mint a nagy szovjet propaganda idején, a mi adóforintjainkból. Ehelyett ezt inkább az utakra, a vasúti átjáróra költenék. Az eddig elherdál milliók ott legalább értelmet nyernének és nyomott hagynának. Így csupán a zsebünknek fáj ez a hírbiznisz. Közben az iskolát kiárulják, az őslakosságot elárulják. Hamis vagy ahogy az amarna, csalogány!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. És Ócsára jár a gyereked? Az álltalánosba? Vagy talán már kimardt? Ettől persze szülő lehetsz. Csak valami nem stimmel!

   Törlés
 8. Csalogánynak!

  "1993. évi LXXIX. törvény
  a közoktatásról
  102. §
  (3)870 A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt be-szerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi nemzetiségi önkormányzat, illetőleg ennek hiá-nyában az adott nemzetiség helyi egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meg-hozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére."

  És megkérdezték az összes szülőt?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sajnálom, hogy értelmezési problémáid vannak. Olvasd el még egyszer a fennti bejegyzésemet! Mellesleg az egyházi átadásra vonatkozó passzust kéne idézni. Mert van! És nem 1993-as! Javasolom, frissíts!

   Törlés
  2. Kedves Csalogány!
   Minden közoktatással foglalkozónak illik tudnia, hogy jelen pillanatban az 1993-as törvény a hatályos.
   Elég sokat idéztek már a 2011-esből is.
   Megosztanád velünk, tudatlanokkal az általad említett "passzust"? (Ctrl-C - Ctrl-V)
   Köszönjük!

   Törlés
 9. Tudtátok, hogy a reform lelkész az igazgatónővel kavar az iskolában, és közös prédikációkat tart az ott összehívottaknak? Vagy hogy a buksi is részt vesz ebben a hívőtoborzásban?

  VálaszTörlés
 10. Senki sem uszít a város vezetői ellen, de a városi állapotokért ők a felelősek.
  Ők felelnek a város vagyonáért a befizetett adóforintjainkért és az iskolánkért, ezért engedtessék már meg, hogy véleményt formáljunk a tevékenykedésükkel kapcsolatosan.
  Lehet, hogy ez csalogánynak nem tetszik, mint ahogy a városban élő adófizetőknek sem tetszik a laptop vásárlás, vagy az indokolatlan költekezés, a magas illetmények kifizetése stb.
  Ha a kritikus megszólítással járó terheket vezetőink nem tudják feldolgozni, alkalmatlanok a jelenlegi feladatuk ellátására.
  Ami pedig az eredményességet illeti, ne legyenek kétségeid.
  Az arrogancia és a magabiztosság nem kifizetődő hosszútávon.
  Al Caponét sem maffia tevékenysége okán fogták meg.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Bunkócskám! Véleménye annak legyen, kritikát az gyakoroljon, aki legalább leérettségizett, aki veszi a fáradságot és utánanéz az általa kritizáltaknak, aki nem a blikken nő fel, aki dolgozik, és becsületesen adózik utána, aki tudja ki volt Shakespeare, akinek nem az ellentétek szítása a fontos, aki tényleg tenni akar szűkebb közösségéért.... nem folytatom. Te nem felelsz meg!

   Törlés
  2. Miből gondolod, hogy ha valaki nem a ti véleményeteken van, az hivatali ember? Ez a véleményed egyértelműen azt bizonyítja, hogy ez az egész blog a "hivatali" emberek ellen szól. Csak azért is! Primitív egy szemlélet!

   Törlés
  3. Ne essél már kétségbe. Azért még nem tartunk ott, hogy a zemberek húzzák ki a polgármesterek alól a hivatalt.

   Ha jól értelmezem akkor a polémia abból fakad, hogy a hivatallal visszaélők húzzák ki a zemberek alól az állami oktatást.

   Törlés
  4. 21.14
   Még jó hogy legalább neked megvan az a bizonyos érettségi.
   Stílusod és az általad leírtak erre engednek következtetni.

   Törlés
 11. Na látom, megint előkerültek a hivatali emberek.
  Kár, hogy itt és ily módon nyilvánulnak meg, és nem ott és oly módon, ahol azt az ember elvárná tőlük.
  Na de ezen már meg sem lepődöm.

  VálaszTörlés
 12. Tisztelt Polgármester úr!
  Kérem, olvasson klasszikusokat, hogy tudjon néha jót cselekedni.
  „Aki el akarja nyomni a kritikát: annak vagy becstelen szándékai vannak, vagy érzi a maga szellemi silányságát.”
  Szabó Dezső.

  VálaszTörlés
 13. Tisztelt Uram!

  Szeretnék reagálni arra a bejegyzésre miszerint van aki fogná a háza négy sarkát és elmenne innen .
  Először is, menjünk csak ki a városka szélére és nézzük meg mi van oda kiírva akár rovásírással, akár simán. Ha jól látom "Ócsa " szerepel rajtuk. Nem "Kánaán" vagy "Éden " .
  Személyes véleményem, hogy bármikor nyugodtan lehet venni a cókmókunkat és költözni. Akár megkeresni azt a települést melynek határába fent említett táblák vannak kitéve, akár máshová.
  Ahol annyira rossz ott maradni NEM SZABAD ! És nem is kötelez rá minket senki!
  Aki pedig pár éve költözött ide annak nem okozhat gondot innen is továbbállani.
  Én ide költöztem. Választottam. Megszerettem ezt a helyet. Így nem is szólom le. Engem még úgy tanítottak, a tányéromba nem kakálok.
  Másik amiről konkrét véleményem van : manapság éppen az a baj, hogy gyermekeinknek nincs kapaszkodó az életükben. Ez már a mi generációnk idejében elkezdődött, mára csak rosszabbodott.
  Miben hisznek a mai fiatalok? Van visszatartó erő valamitől is? Van kapaszkodó az életükben ?
  Nincs.
  Régen erre ott volt a HIT (mondom ezt úgy, hogy nem vagyok templomjáró). Nem hiszem, hogy gyermekeinknek bárki is rosszat akarna !
  Köszönöm, hogy elolvasta !
  Tisztelettel
  Hajdúné

  VálaszTörlés
 14. Ha valaki véleményt mond, akár rosszat is, az még nem feltétlenül tányérba csinálás. (A stílus maga az ember.)

  Egy gyermek-ember életében a kapaszkodó a család, a tanító, a környezet, a kultúra, a példa és a hit. (Csak a legfontosabbakat említettem.)

  Figyelemmel kísérve az iskola körüli vitát, nem vettem észre, hogy bárki is rosszat akarna a gyermekeknek - szülő, tanár, egyház, állam...
  Amiről szó van, az a SZABADSÁG és a DEMOKRÁCIA.
  Ja igen, ezek is kapaszkodók.

  VálaszTörlés
 15. Tisztelt Hajdúné!

  Senki sem vár Ócsától kánaánt, vagy paradicsomi állapotokat. Amit elvárunk, és talán joggal várunk, az egy tisztességes városvezetés, gazdálkodás, és a választópolgár nem semmibevétele. Nincs rendjén az, hogy egy erkölcsileg romlott tanár és (bűn)társai orránál fogva vezessék a várost.
  Az én családom is betelepülő, közel húsz éve élünk Ócsán. Látva Alsónémedi, Bugyi, vagy akár Inárcs-Kakucs szépülését, fejlődését, néha mi is elvágyunk innen. Csak, tudja kedves Hajdúné, az ember nem költözőmadár és nem költözik minden évben. Így mi is maradunk, és bízunk abban, hogy a következő választásokon Ócsa szorgos lakói bölcsebbek lesznek, és olyan vezetőket választanak maguknak akik nem saját érdekeiket és mérhetetlen gyrapodásukat tartják szem előtt, hanem a városét.

  Igaza van, a hit senkinek sem akar rosszat. Csakhogy a mi iskolánk esetében a Református Egyházat használnák fel alantas céljaik megvalósítására és a hatalom megtartására, nem törődve azzal mennyi kárt, és békétlenséget okoznak döntésükkel Ócsa lakóinak.

  A kakiról:
  A bélsárnak, ürüléknek, székletnek, salakanyagnak, fekéliának, szarnak, trágyának, ganénak és egyebeknek becézett képződmény sajnos az ócsaiak tányerába került. Még ha szimbólikusan is. De van akiknek tányerába szarvasgomba, őzhús áfonyával, fürjtojás és kaviár kerül, de nem virtuálisan. Ez az a vékony réteg aki maximális illetményt és költségtérítést visz haza havonta. Az élelmesebbje három munkahelyet tud magáénak, és 3-4 felügyelőbizotsági tagságot.

  Az új francia elnök 30%-al csökkentette saját és kormánya fizetését.

  Üdvözlettel: Nagyné

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Bennem is erős a hit.
   Hiszem, hogy ez a banda leváltásra kerül, és akkor isten irgalmazzon bűnös és kapzsi lelküknek.

   Törlés
  2. Na jó, de hol van egy francia elnök a mi derék vezetésünktől?

   Törlés
  3. Kedves Nagyné!

   Bár nem tudom mire alapozza véleményét, egy dolgot ne felejtsen el! Az "erkölcsileg romlott tanárt és /bűn/ társait" megnyugtató többséggel választotta Ócsa lakossága idestova másodszor! Azt, hogy a korábbi vezetés semmit nem csinált, ezek meg felkavarták az állóvizet lehet szeretni és nem szeretni! Vitatkozom Önnel az említett települések fejlődése és Ócsa lemaradásában is. Ön vagy nem járt arra és csak hallomásból hablatyol - ha tetszik pletykál - mindenfélét, vagy egyszerűen azok táborát erősíti, akiknek mindegy mit, de szídni kell! Ezt erősíti meg az a kijelentése is amely szerint az "egyházat használnák fel alantas céljaik megvalósítására". Milyen alantas célokról beszél?! Milyen hatalommegtartásról, károkozásról stb. károg kedves Nagyné? Sorolja legyenszíves az eddigi vétkeket!
   Ami a kakiról szóló magasröptű eszmefuttatását illeti választ ad számomra az Ön személyiségére: Kicsinyes, a büdös dolgokhoz titokban vonzódó szar alak!

   Üdvözlettel: Kisné

   Törlés
  4. Kisné, bár magam is kételkedem a nevében és igazában, de kénytelen vagyok így megszólítani, ha már ide piszkított.
   És ha már itt tartok, akkor azzal kezdeném, amivel Ön zárta a értekezését, vagyis hogy egy szar alak. Én viszont ezt Önnel ellentétben meg indokolom. Azt hazudja, hogy Ócsa nincs lemaradva, miközben mindenben hátrányt szenvedünk a környékhez képest. Ezt annak a dilettáns és rosszindulatú vezetésnek köszönhetjük, akit a többség birka mód megválasztott, gondolom köztük maga is. Sajnos kénytelen vagyok átjárni és tapasztalni azt a fejlődést a környéken, ami nálunk hiányzik. Dabas, Bugyi, Alsónémedi, mind jobban és előrébb állnak. Ha messzebb megyünk akkor is ezt tapasztaljuk Örkényben, Inárcson, és még sorolhatnám. Ön azok táborát erősíti, akik a mostani lelketlen és korrupt vezetőinket érdekből támogatja. Ezért alantas és büdös, a hozzászólása akár a hátrahagyott nyoma. Két főkolompos eddigi károkozása több százmillióban mérhető. Nagyon gyenge elméjűnek kell lennie annak, aki ezt nem akarja tudomásul venni. Ha jól értem, maga ide tartozik.
   És ha már a végivel kezdtem, akkor zárjam az elejivel. A Horváth valóban egy rossz erkölcsi példa a diákság és a ma emberének egyaránt. Mind politikusként, közszereplőként mind városi elöljáróként és tanárként is leszerepelt. Hazug, jellemtelen alak. Ha ennek részletei érdeklik, akkor azt elektropostán átküldöm a cím megadása után, hogy ne keljen itt kiteregetnek viselt bűneit. Ami pedig az említett korábbi időszakot illeti, akkor is a Horváth és Bukodi irányított, ha nem emlékszik. Az egyik bizottsági elnökként, a másik alpolgármesterként uralta a szavazati többséget. Az előző időszak semmittevései is hozzájárultak ahhoz, hogy a sok akkori támogatójuk mára a süllyesztőbe került. Remélem a jövő a jelenlegi visszaélőket is megfelelőn elhelyezi, önnel együtt.

   Törlés
  5. Kedves névtelen!
   Én ugyan nem kételkedem a nevében /névtelen/, sőt nem érzem úgy, hogy amit leírt az idepiszkítás, azonban szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy mocskolódáson, vádaskodáson kívül semmi konkrétumot nem ír. Ezeket pedig sajnos hasonló hangvételben, hasonló formában eleget olvashatjuk itt! "Elektropostám" címe: kisneanna03@gmail.com Várom meggyőző érveit.

   Törlés
 16. Tisztelt Hajdúné, és a kamu nevű Kisné! Én igen is Kánaánt vártam, mert Bukdoiék azt ígértek. Ezért én is a Fideszre szavaztam. Csak időközben kiderült, hogy ezek a fickók és az a tanárnő, aki bekerült a testületbe, elárulták a választóikat. Bukodi volt annyira gerinctelen, hogy jellemhibás Gallai doktorral alpolgármesterré emeljen egy kétes, kocsmázó alakot. Ezzel a pénzsóvár álpedagógussal kiforgatták Ócsát. A történetük jól ismert. A város adósságállományát tovább növelték, a közpénzeket a javaikra fordították, míg a választási ígéreteiket nem tartották. Folyamatosan pénzzel tömik a haveri kört és magukat. Horváth Tamásnak egymás után szavazzák meg a az FB tagságot, a hozzá járó illetménnyel. A Bukodi a hiába képtelen egy normális angol mondat összeállítására, mégis havi ötezret markol ki a kasszából, mintha a paraszttal csak így értene szót. De nem finnyás egyikük sem az illetményük vonatkozásában, mert a maximálisan elszámolható gázsit szavazták meg maguknak. Horváth a saját alpolgármesteri fizetésemelését is maga szavazta. Nem egy tartózkodó típus. Ráadásul már a két laptopot vásároltatott magának a többiekkel együtt. Ez alól csak egy kivétel van. A kommunális adót meg azért vezették be, hogy többet oszthassanak és jobban éljenek. A választások alkalmából nem erről volt szó. Ez valóban nem Kánaán a számunkra. Az viszont az Ő számukra. Nézze meg, az akadálymentesítéssel és a sok idétlen számítógépes oldalformázással úgy kitömték a Computerfutárt pénzzel, hogy a Zsolti gyerek egy 7,5 milliós S Yetit bírt venni a szolgáltatásokért nyújtott összegből. Ne higgye, hogy ezeket az összegeket nem lehetett volna a köz céljáéra okosan elkölteni. Na persze nem más tulajdonára, mint a MÁV esetében.
  Ami pedig az undort illeti, az jól látzsik abból, hogy mennyien árulják a házukat. Ez nem volt korábban. Ők mind mennének. És ha mennek, akkor viszik az adóforintjaikat is, amire azért számítana a hivatal. Szóval ennyit a megvetéséről. Ráadásul, aki azt írta, hogy legszívesebben fogná a ház négy sarkát, az nem férfi, hanem hölgy volt. Szóval sok a melléfogása az asszonyságnak.
  A hiba nem a véleményezőkben, hanem a városvezetőkben találtatik. Nem az itt élő szarik a tányérba, hanem a helyi Fidesz a népre. Így van ez az iskola esetében is. Magyar Péter már leírta a frankót. Olvasgasson, tanuljon, mert magát is becsapták, vagy lefizették.

  VálaszTörlés
 17. Na, hajdúnéval megkezdődött a falazás.
  Amarna meg kisnére váltott. Nem tudják hogyan rombolni ezt a hírcsatornát, ezért mindent kitalálnak. Nem értem miért kapnak egyáltalán teret ezek az alpári szövegek, a beépített rombolók!

  VálaszTörlés
 18. A megnyugtató többséget (1000 valahány szavazat :)), ne reklámozd egy 9000 lélekszámú városban, mert kiröhögnek.
  Az állóvíz felkavarása alatt gondolom a laptoplenyúlást értetted.
  Azoknak a tábora pedig, akik szerinted mindegy mit, csak szídjanak valamit egyre nagyobb.
  De ezt majd úgy is tapasztalni fogod.
  És végül, ami a szar alakot illeti.
  Nos ő egy beteg ember, akinek már csak attól áll fel, hogy játssza a nagy embert és számolgatja mennyit harácsolt már össze közpénzből.
  Üdv!
  Nagyné

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Névtelen!

   Embertársként szánlak ezért a megnyilvánulásért, és kérem Istent bocsátsa meg primitív bunkóságodat!
   Üdvözlettel: Kisné

   Törlés
  2. "kedves kisné"
   Úgy néz ki ez érintettként fájt neked.
   Sebaj, lesz még rosszabb is.

   Törlés
 19. Kedves Kisné!

  Örömmel konstatálom, hogy egyre több Nagyné fejti ki véleményét, kritikáját a helyi ,,elit munkásságával" kapcsolatban. Megnyilvánulásából ítélve Ön valószínűleg a helyi rezsim szekértolója, lakája, vagy a helyi önkormányzat (egyik) bajszos fosztogatója.
  A környező településektől való lemaradást csak a vak, vagy egy fideszes nem látja. Ajánlom látogassanak Bugyira, vagy Dabasra.

  Amit a megnyugtató többségről ír, nevetséges. Az embereknek annyira elege volt Gyurcsányból és bandájábó, hogy ha a Fidesz egy rühes kutyát, vagy Jézus Urunk szamarát indította volna a választásokon az enberek azt is megszavazták volna.

  Az iskolával kapcsolatban felesleges a tagadás. Mindenki tudja, hogy trójai falóként használják a Református Egyházat, hasában Beával, Bukodival, Horváthal (a ló legbecsesebb szerve), és még néhány hasonszőrű jómadárral.

  Ami a kakit illeti sejtettem, hogy kellő képpen izgalomba kerül, és ráharap. Meg nem lepődtem, hiszen karaktere alapján, Ön egy szimpla gané, pontosabban ganaj.

  Még valami: A napokban láttam egy nyolcvanas években készült rendőrségi jegyzőkönyvet. Szereplői, és témája meglepő volt: Fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélés, pederaszta hajlam, és magatartás. A bíróság nem bűncselekmény hiánya miatt mentette fel a köztiszteletben állót, hanem bizonyitottság hiányában.
  "Kisné"! Perverziójáról nincs kedve írni néhány szót?

  Üdvözlettel: Nagyné

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves névtelen!
   Ennek a blognak a legnagyobb szégyene, hogy ha valaki ellentmond, más véleményt fogalmaz meg az vagy nem jelenik meg, vagy pár "ember" azonnal a város vezetőit véli a bejegyzés mödött! Megnyugtatom, nem vagyok semminek a vezetője egyszerűen csak van véleményem, mint önnek, amit kérek tiszteletben tartani!
   Ami az utolsó aljasságát illeti: ha már ennyire bennfentes, a rendőrségi jegyzőkönyvet megjelentetve bizonyára hiteles adat kerülne a nyilvánosság elé, ami elvezethetne oda, hogy megtisztuljon Ócsa! Amíg ezt nem hozza nyilvánosságra, addig őn egy mocskos gyáva, névtelen rágalmazó a szememben!
   Üdvözlettel: Kisné

   Törlés
  2. Tisztelt Ismeretlen!
   Nem tudom mi oka gyalázkodásának, de ez legyen a sajátja. Ami a városvezetést illeti, az pedig maradjon közös ügyünk. Szóval azért ne adozztasság meg plusz a lakosságot, hogy Ők többet markolhassanak. Azért ne vegyenek több millióért laptopokat, mert a tavalyiakat 20 ezerért felvásárolták. Azért az kétségtelen, hogy mindig másra fordítják a városi kassza tartalmát, mint ahogy a lakosság szeretné. Ezért nem fejlődik a város. Ellenben saját magukkal. Ez kiolvasható a blogból. Na már most, ha ide értünk, akkor azt is látnia kell, hogy itt a dolgok sokkal nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint bárhol. Sőt Itt az is olvasható, ami sehol máshol. Ilyen a mostani iskolaügy. A városháza erről sehol nem beszél. Persze, hogy az itt ezzel szembesülők kiborulnak és felháborodottan elmondják a véleményüket. Erre jön maga és olvassa, hogy a kedvencét, a bajszost Tamást, vagy a chipsárusból feltört Károlykát lehordják, és erre női mivoltát meghazudtolón kivetkőzik. Elkezd blogolni, trágárkodni és lehúzni mindenki mást. Holott ezt sehol másutt nem teszi. Nem tiltakozik a felesleges adóztatás ellen, az értelmetlen pénzköltéssel szemben, vagy a mások értékeinek kiárusítása ellen. Az sem érdekli, hogy a közpénzből fenntartott hírcsatornákon semmiről nem értesül. Egyetlen problémája, hogy itt kiütközik az álláspontja.
   Ki nem szarja le.
   Menjen, lapátoljon a lenyúlós vezetésnek, gründoljon az reformátusoknak, vagy tegyen amit jónak lát. Mi itt kiállunk a fórumért, az igazunkért és a városét, ha tetszik, ha nem.

   Törlés
  3. Kisnének.
   Nehogymár az itt hozzászólókkal legyen baj, mert a városatyák nem foglalkoznak néppel, vagy mert rosszul sáfárkodnak a rájuk bízottal. Mi van akkor, ha nem csak szóban, hanem valóságosan is megvonják a bizalmat? Ha számon kérik őket, Akkor majd oda áll a nép és a választott képviselők közé előadni a fenti sorait? Kétlem. Lássa be, hogy rossz lóra tett. A városunk adósságban úszik. Az irányítók meg jólétben fürdenek. Ez az aránytalanság feszültségeket okoz. Talán ha azon munkálkodna, hogy ez megváltozzon, akkor vélhetőleg a feszültség is enyhülni fog. Ha ez esetben nem tud mit tenni, akkor legalább ne szítsa a tüzet.

   Törlés
  4. kisné, csak károg, de konkrétumot még nem sikerült előadni a sublótból.
   Rágalmak, és mocskolódás.
   Konkrétan, mire gondol drága?

   Törlés
 20. A szamárral kapcsolatos megjegyzésed teljesen helyénvaló.
  Annyi a különbség, hogy ő nem Jézus urunké, hanem egy magát hamisan istennek valló, amarna nevezetű alaké.
  A végeredményt ügye ismerjük.
  Na és persze a megnyugtató többséget is.

  VálaszTörlés
 21. Józan ésszel fel nem foghatom, ki lehet az a Kisné, aki maga és a hely ellen beszél. Nem is tudok másra gondolni, mint arra, hogy csakis egy jellemtelen fideszes képviselő az álnévvel.

  VálaszTörlés
 22. Isten mentse meg az országok ezektől a jobbik-féléktől.
  Érdekes, hogy egyeseket csak az bántja, hogy nem ő-féle
  egyház kap iskolát hanem a másik.

  Papoknak az iskola közelébe sem szabadna menniük, ahogy
  a politikusoknak sem.

  Remélem elöbb-utóbb robbanni fog a sok fidesznyikek
  által elnyomott ember indulata.

  VálaszTörlés