A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. május 11., péntek

Ócsán is alakul az iskolabotrány? ( - mi jöhet még)

Az egyik álláspont szerint a fideszes vezetésű önkormányzat a tanárok és a szülők jelentős többségének véleményét figyelmen kívül hagyva a "saját emberét" akarja ráerőltetni egy általános iskolára; - olvasható egy újabb városi iskolaügy kapcsán.

Ugye ismerősen cseng a történet?!
Ha azt mondom, hogy Szigetszentmiklós, akkor már többen azonosítják a storyt. De a séma nem ismeretlen más fideszes körökben sem.
Óbudán (Budapest III. kerülete) botrányos helyzet kezd kialakulni. Többek szerint annyiban hasonlít a helyzet a szigetszentmiklósira, hogy itt is az önkormányzat által protezsált szakszervezeti vezető szeretne az iskolára erőltetni egy szakmailag alkalmatlan vezetőt.
Hasonlatosan nincs ez nagyon másként Ócsán sem. Itt csupán az egyik egyházat szeretnék vezetőként ráerőltetni az iskolán keresztül az emberekre. Ócsán úgyszint az önkormányzat van a háttérben, akár másutt, mert nálunk is az itteni városvezetők mozgatják a szálakat, kölcsönösen együttműködve az egyik egyház helyi képviselőjével. A háttérben titokban már végiggondolták és egymás közt letárgyalták a folyamatot. Csupán az érintetteket, az ócsaiakat hagyták ki ebből. A helyi református lelkész szinte kész tényként beszélt erről a hétvégi gyülekezet előtt. Ő annyira beleélte magát a dologba, hogy erről már több heti prédikációt is tartott, kicsit megelőzve és kibeszélve, majd jól összekuszálva az egész történést és az eseményeket. 
Az így keletkező zavarosba kezdett halászatba a helyi iskola igazgatója, aki jó kapcsolatot ápol az igehirdetővel, és bennfentes a városházán is. Tudniillik önkormányzati körökben is érdekképviselete van, így lekötelezettséggel és viszonzással van mindkét, az elvi egyezségben érintett fél, vagyis a főszereplők felé. 
Tehát a Református Egyház bizonyos köreihez kötődő igazgatónő az önkormányzathoz is köthető, hiszen oda is hálával tartozik, mert a kinevezését ott intézték, s pályafutását így hozták össze. Ez a két kötelék megfelelő bizalmat valamint hitet ad a városvezetésnek arra, hogy az egyházi fenntartásba adást követően az iskolai életre, az ott dolgozókra továbbra is elegendő ráhatása lesz. Ez azért fontos, mert az ottani szavazóbázist reményeik szerint kézben tudják tartani, ami számukra a továbbvitelhez szükségeltetik. Egyházi síkon pedig azt prognosztizálják, hogy a bizalmat élvező igazgató megtartásával megfelelő képviselthez jutnak az intézményben, ahol a református elveket és irányvonalat véghez tudják vinni. Az iskolán át pedig szinte a város egészét és a jövőt is lefedik. A későbbiekben ugyanis nem lesz más helybeli iskolaválasztás. A református tanítási elvek fognak uralkodni.

Egyéni álláspontok szerint a fideszes vezetésű önkormányzat a tanárok és a szülők jelentős többségének véleményét figyelmen kívül hagyva a "saját emberét, és akaratát" akarja ráerőltetni a kisvárosunk egyetlen általános iskolájára azzal, hogy  a Református Egyház kezelésére bízva gyakorlatilag tálcán kívánja azt átadja.

Az ebbéli közös törekvésekben érdekelt a sokak szerint nem csak egyházi alapon elkötelezett igazgató. Ő az a "sajátosan" köztes személy, aki az elképzelt egyházi átvétellel kapcsolatosan a városlakó szülők és pedagógusok közé feszített éket tovább feszíti.  Számos kezdeményezése visszás fogadtatást kelt.
A képviselők előtt sem ismeretlen lakossági vélemények ezt sorra visszaigazolják. 
De a helyi pedagógustársadalom eddigi csendes, vagy néma megosztottsága is kezd felszínre kerülni. Egyre többen vállalják fel a véleményalkotást és önmagukat. Kezdenek kialakulni az álláspontok és egységet ölteni a nevesített vélemények.  
Maholnap már olyan konkrét állásfoglalás fog kialakulni, ami nyilvánosságot kell, hogy kapjon. Ezzel a nyilvánvaló véleményalkotással az állampolgári beleszólást és az össznépi ébresztőt kívánják (s talán fogják is) elérni.  

Az önkormányzat-reformátusok alkotta "konzorciumot" a jelen vezetési elképzelések mellett nem elfogadható a városlakók többsége számára.  Az iskolán belüli megosztottság és a feszültségek erősödése nem hagy nyugvást az önkormányzati elképzeléseknek. A szülői vélemények és a helyi emberek feletti eltekintés, mint valami lenézés nehezedik az önkormányzati testület minden egyes tagjára. Ezt az újabb erkölcsi terhet nem vállalhatja már fel egyetlen tisztességelbíró képviselő sem. 

A tanárikar egy jelentős része nehezen tudja már elképzelni a további hallgatag együttműködést, az alantas hallgatást, az iskola vezetőjének abszurd elképzeléseit. Már az iskolatörténeti kiállítás kiebrudalása is fájó pont volt. A fokozatos változások, az egyházi előretörés és a sajátos érvényesülés már eddig  is gombócként helyezett nyomást a tanárok torkára. A várható változás az eddig volt iskola életében is megviselte az embereket, de a beharangozott  elkövetkezőt többségiben már nem viselik az ott dolgozók és az oda járók. Sőt ez a viselet kihat a későbbiekre a beiratkozottakra és a jövőben beiratkozókra is. 

A most elkövetkező májusi időszak lehet, hogy nyöszörgős lesz a tanév végéig, de ezen túl kell esni, különben bedarálják az érintett embereket. Az iskola egyházivá alakításában, a reformátusoknak való átadásban érdekelt felek röviden  akarják dűlőre vinni a dolgot. Őket nem érdekli a nyöszörgés, a diákság, vagy a lakosság. A növekvő feszültség és a csökkenő idő folytán mielőbb le akarják zavarni a dolgot, és lezárni az átadás körüli folyamatot. Ez egy időfutam az érdekérvényesítésekért és azokkal szemben. Nem mindegy tehát, hogy ki hogyan, és mikor lép elő. Az illetékesek hallgatásba burkolódzása ne tévesszen meg senkit. A háttérben komoly szervezkedés, "munka" és egymásnak feszülések folynak.  

A tantestület egy jelentős részének pedagógiai felfogása ütközik a református hitvilággal, de úgy látszik, hogy a fideszes többségű  önkormányzatban ez abszolút nem fontos. Azonban Szigetszentmiklós  azt példázza, hogy érdemes küzdeni. Ezt már az egyházi kezelést ellenző pedagógusok többsége is érzi.

A helyi érdek-képviseleti szervek, az ócsai egyesületek megkérdezhetnék az önkormányzatban, mi az oka annak, hogy nem támogatják a saját fideszes kormányuk felügyelte iskolai oktatást? 

Szerintem sokan kíváncsiak lennének Bukodi Károly polgármester és Horváth Tamás alpolgármester okfejtésére, írásba foglalt érveire hogy az egyetlen általánosunk állami fenntartásba kerülése miért nem szerencsés a számunkra? Illetve miért nem jó nekünk szülőknek és majd itt tanuló gyermekeknek hogy az állam gondoskodjon rólunk a tanultatást illetően? Erről a testület előtti polgármesteri és az alpolgármesteri előadás is elmaradt és a jegyzőkönyvekben foglaltak sem adnak magyarázatot arra, hogy az egyházi elkötelezettség miben lenne jobb a helyi (önkormányzati) függetlenítéstől? 
Ezzel a mismásolássas csupán azt sikerült elérniük a feleknek, hogy az indulatokat felkorbácsolják, az iskola falain belül valamint azon túl, és a város területén élők közt a megosztottságot fokozzák.

Ezzel a poszttal az ebben aktívan részvevőknek szeretnénk emléket állítani.

Ezért vég(e)zetül közzétesszük a stáblistát.

A kezdeményező (támogató) kör:
Református Egyház részéről:   Nt. Hantos Péter református lelkész
Az Önkormányzat részéről:     Bukodi Károly polgármester
                                                  Horváth Tamás alpolgármester
Az iskola részéről:                    Kovácsné Kovácsi Beáta iskolaigazgató

Igen szavazatokat adó, elvi hozzájárulásukkal az iskola egyházi átadását-átalakítását támogató önkormányzati képviselői kör:
Bukodi Károly
Bukodi Jánosné
Buza Ernő
Gallai Zoltán
Horváth Tamás
Kardos Zoltán  
 *

16 megjegyzés:

 1. Hantos lelkész úrra nem vonatkozik Bölcskei úr intelme, és kérése a megfontoltságról, valamint a moratórium?

  VálaszTörlés
 2. A bukodi valószínűleg éppen egyeztet a MÁV illetékeseivel a vasúti átjáróval kapcsolatosan, ezért nem tud érdemben nyilatkozni.
  De az is lehet, hogy az ócsai emberek még éretlenek a válaszára.

  VálaszTörlés
 3. Mi történik akkor, amennyiben Hantos Peti szól Szűcs Lajának, hogy hasson oda Horváth Tomikán keresztül Bukodi Karesznak, mert igénye lenne a katolikus templomra és kéri,segítsenek neki abban, hogy annak fenntartói jogát átvegye. A presbitérium és a zsinat már áldását adta az elgondoláshoz, tehát elvileg szabad a gazda. Ha képviselőktől is megkapná ezt az elvi hozzájárulást, akkor a beépített embere majd a misék alkalmával értesíti a hívőket az apró változásról.

  VálaszTörlés
 4. A mise végén meg közös imát mormognak el Tom és csapata lelki üdvéért.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tele vagyunk lelkes amatőrökkel,akik érdeklődnek.....
   De a lelkesedésen felül az ügy hátterét kellene jobban átlátni, aktívabban résztvenni a folyamatban, átérezni mindazt amit a sok szülő, az iskola diákjai, tanárai átéreznek. A belső félelemről és nem az élcelődésről beszélek. Ezek gátlástalanul mindenre képesek.

   Törlés
 5. Félek az empátiaérzékem kérdőjelezik meg majd, de leírom nagyon csőlátóan.... : fogalmad sincs mi történt városunkban az áprilisi testületin többségében igennel szavazás óta.
  Arról sincs fogalmam, hogy most aztán mi lesz az iskolánkkal, a diákokkal és az olyan hitetlenekkel, mint amilyen én vagyok.
  Én nem akarok református lelkészeket puszilgatni egyetlen ajtóban, vagy kijáraton sem. A gyermekemet sem akarom ilyen beállítottságúak közé engedni. Talán vannak még ilyenek és lesznek is olyanok a városunkban akik ezt megértik. Remélem a józangondolkodású (nem a Horváth)pedagógusok felébrednek Csipkerózsika álmukból és tevőlegesen felszólalnak, lépéseket tesznek egyetlen iskolánk állami kézbentartása és a reformátusoktól való megmentése érdekében.

  VálaszTörlés
 6. Az igazgató asszonyt nem ismerem, de valószínűleg megérdemli a dicsérő szavakat, elismert szakember lehet.

  VálaszTörlés
 7. Az igazgatónő túl sokat sertepeltélt a Hantos körül. Ne az iskolában jöjjenek már össze azáltal, hogy az egyházit beköltözteti oda.
  Bukodi is jobban tenné, ha oda figyelne a környezetére ahelyett, hogy a fiatalabb nőket patronálja az intézmények élén.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Na őtőle aztán igazán ne várj sokat.

   Törlés
  2. Mármint melyik ő tőle?

   Törlés
 8. Azért ne feledkezzünk meg Puskáné Ilona ig.h. sem. Egy kicsit érdemes jobban figyeli rá, mert a férje által, aki lelkes presbiter, komoly kapocs az egyház és az iskola között.
  Ő szemmel tudja tartani azokat az embereket akik nem támogatják az egyetlen iskola átadását az egyház számára.
  Remélem nem tisztességtelenül zajlik a vélemények összegyűjtése, mert hírek másról beszélnek.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Be vannak épülve ezek már rendesen az iskolai életbe. Igazán rá férne erre a helyi oktatásra egy purgatórium. Ezért félnek a kormányzati kézbe kerüléstől, mint ördög a tömjéntől.

   Törlés
 9. A hírek szerint egyes tanárok, mert szerintem akik törvénytelenül járnak el, azok nem nevezhetők nevelőknek, ők maguk szedik össze személyesen a cetliket, amin a válaszok vannak, már pedig, ha ez igaz lenne, akkor az csalás, és ezért bizony felelni kell.
  Egyes emberek miért nem veszik tudomásul, hogy csak ez az egy iskola van, és azt egyik egyház sem veheti el, sem időlegesen sem sehogyan.

  VálaszTörlés
 10. Már bocsánat, de meg is érdemli, aki ezt hagyja.
  De úgy is írhatnám, hogy csak azzal lehet ilyet megtenni, aki ezt hagyja.
  Ebben a városban következmények nélkül garázdálkodhat egy maréknyi ember, és beleröhöghet több ezer választója szemébe.
  De ti választottátok őket, megérdemlitek.
  Ők szépen tollasodnak, a városotok meg pusztul.
  Le merem már most előre fogadni, hogy lesz az a birka, aki újra megszavazza őket két év múlva.

  VálaszTörlés
 11. Bizony, már én is hallom a bégetést.
  Nem csak tollasodnak, és gőgösen pöffeszkednek, de klientúrát is építenek. Csak néhány ,,ilusztris" nevet had említsek: Gönci, Barizs, a ritka tehetséges Klárika művésznő, sarki Ági, Bea, Hantos, Computerfutár Zsoltika, a gazdasági élet ,,prominensei", és lehetne még sorolni hosszasan a neveket.
  Ócsa, csak ilyen vezetőket érdemel. Semmi mellett, vagy ellen nem mertek kiállni.
  Ma az iskolátokat veszik el, holnap a gyerekeitek jövőjét! Hol vagytok baptisták, katolikusok, és többiek?!

  VálaszTörlés
 12. Na akkor adózzanak nekik ezek a személyek, és támogassák ők a laptopvásárlást és az egyéb lenyúlást.
  Sőt!
  Iskolát is építhetnek a tominak, hogy legyen mit elherdálnia.

  VálaszTörlés