A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. május 20., vasárnap

A Halászy Károly Általános Iskola egyháziasítása ( - kivonatolt tájékoztató)

Tájékoztató az önkormányzati intézmények egyházi átvételéről 

Valamennyi egyházkerülethez és egyházmegyéhez eljutott az önkormányzati oktatási és szociális intézmények átvételének kérdéseivel kapcsolatos általános tájékoztató. A Zsinati Tanács februárban határozatban kérte a gyülekezeteket, hogy tartózkodjanak a bajba jutott önkormányzatok intézményeinek átvételétől, a tájékoztató kiküldése is ennek a határozatnak a része. A tájékoztatót a Zsinati Hivatal illetékes osztályai állították össze és az Elnökségi Tanács fogadta el.

Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, az MRE Zsinati Tanácsa február 23-án határozatban kérte a gyülekezeteket, hogy tartózkodjanak az önkormányzati szociális és oktatási intézmények átvételétől.
 A testület jogkörénél fogva nem tiltást rendelt el, fel akarta hívni a közvetlenül felettes egyházi hatóságok, az egyházkerületek figyelmét az intézményátadásokkal kapcsolatos kockázatokra. Az önkormányzatok ugyanis nagy számban keresik meg a gyülekezeteket az átadás szándékával, ám fenntartói tapasztalatok, valamint pénzügyi és jogszabályi ismeretek hiányában az intézmények fenntartása jelentős kockázatot hordozhat.

A testület határozata felhívta a figyelmet arra, hogy a hatályos egyházi jogszabályok értelmében az átvételekről egyeztetni kell a fokozatos felettes egyházi testületekkel. A tanács döntése emlékeztet arra is, hogy az intézményfenntartók felelős testületei erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak az átvett intézmények működtetéséért.

A Zsinati Tanács határozata nem tiltást tartalmaz. A testület csupán fel akarja hívni a döntéshozók figyelmét az intézményátvételekben rejlő veszélyekre. A Zsinati Tanács az egyházi törvények értelmében nem rendelkezik közvetlen ellenőrzési jogosultsággal az egyházi intézmények fenntartói felett, azonban, mint a költségvetési ügyekben illetékes egyházi testület, irányt mutathat, ajánlással élhet, megszabhatja a gazdálkodás általános rendjét a Magyarországi Református Egyházban. Az intézményátvételeknek ugyanis akár a közegyházra is kiható következményeik lehetnek.

A döntés joga a felettes egyházszervezetek (egyházkerületek és az egyházmegyék) kezében van. 

A Református Egyház, városi közpénzből megtámogatott, Ócsa Ady E. utcai épülete  ( - sóherság)
 
ÚTMUTATÓ nem csak az
EGYHÁZI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSÁHOZ
 
Az államnak az Alkotmányban is rögzített feladata a művelődéshez való jog, a szabad vallásgyakorlat és a szabad iskolaválasztás biztosítása. Az alapfokú oktatás megszervezése kötelező állami feladat és az minden állampolgár számára ingyenes és kötelező. Az állam a polgárok igényei szerint közép- és felsőfokú oktatási intézményeket hoz létre, tart fenn ill. támogat. Ezeknek mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenni. A művelődéshez és az oktatáshoz, a szabad intézményválasztáshoz való jog deklarálása még nem jelenti a jog érvényesíthetőségét és érvényesülését. Szükség van az alkotmányos jog kifejtésére, a szervezeti és az anyagi garanciák megjelenítésére. Ezt a részletes szabályozást a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény [a továbbiakban: Kt.] fejti ki, így a Kt. garantálja az intézményalapítás szabadságát: „Közoktatási intézményt az állam, a helyi önkormányzat, a települési, területi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és más jogi személy, továbbá természetes személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak szerint - megszerezte.” [3.§ (2) bekezdés].
 

TÁJÉKOZTATÓ az ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÁTVÉTELÉHEZ 
 Nem csak a Magyarországi Református Egyház gyülekezetei számára

A Zsinati Tanács értesülve az intézményfinanszírozási szabályozások várható változása miatt önkormányzatok részéről történő intézményátadási törekvéséről, 2011. február 23. napján tartott ülésén az önkormányzati intézmények átvételének szabályozása tárgyában az alábbi Zs.T. -92/2011.02.23 számú határozatot hozta:

1. A Zsinati Tanács elismerve és támogatva az egyházi jogi személyek intézményalapító szándékát, ám figyelemmel az elmúlt időszakban jelentkező egyoldalú intézmény felajánlásokra, a közoktatásban, illetve a szociális ellátásban várható alapvető szabályozási és finanszírozási változásokra tekintettel kéri, hogy addig, amíg a két nevezett területen az új koncepció és a finanszírozás lépései nem nyernek végleges formát, addig egyházközségeink és fokozatos egyházi testületeink tartózkodjanak az önkormányzati intézmények átvételétől.

2. A Zsinati Tanács felhívja az egyházközségek és egyházmegyék figyelmét arra, hogy önkormányzati intézmény átvétel-felajánlások esetén döntésük meghozatala előtt a szükséges szakmai és stratégiai vizsgálatokat végezzék el.

3. A Zsinati Tanács felhívja az egyházközségeket, hogy intézmény átvételek lehetősége esetén a hatályos jogszabályok szerinti fokozatos felettes egyházi testületekkel egyeztetni kötelesek. [MRE Közokt. tv. 4. §, MRE Szeretetszolgálati tv. 3. § (4), 4. § (2) és 5. § (2)]

4. A Zsinati Tanács emlékeztet rá, hogy az intézményfenntartó testülete (presbitériuma) anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az intézmény működéséért.

5. A Zsinati Tanács megbízza az Elnökséget, hogy a Zsinati Hivatal illetékes osztályainak, irodáinak bevonásával az önkormányzati oktatási és szociális intézmények átvételeinek kérdéseivel kapcsolatos tájékoztatót készítse el, és juttassa el az egyházközségekhez.

A Zsinati Tanács fenti határozatával összhangban az oktatási intézmények tekintetében a Zsinati Hivatal Oktatásügyi Iroda, a szociális intézmények tekintetében pedig a Szeretetszolgálati Iroda vezetői elkészítettél azt a tájékoztatót, amely az esetleges intézményátvétel esetére nyújthat a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nyugvó gyakorlati segítséget.
Hivatkozott Zsinati Tanácsi rendelet 5. pontja értelmében, a Zsinat Elnöksége megbízásából adjuk közre ezen tájékoztatót. 

A gyülekezet missziói, diakóniai látása és felkészültsége:
Akkor érdemes az intézményátvétel mellett dönteni, ha a gyülekezet missziói látásába, diakóniai szolgálatába jól illeszkedik az adott tevékenység. Fontos szempont továbbá, hogy a gyülekezet házatáján vannak-e olyan személyek, akik mind lelkiségükben és szakmai felkészültségben alkalmasak erre a szolgálatra. Az óvatosság indokolt, mert intézmény-fenntartói tapasztalat, pénzügyi és a jogszabályi ismeretek hiányában az intézmények fenntartása jelentős kockázatot hordoz magában. Érdemes azt is végiggondolnia a gyülekezetnek, hogy az átvenni kívánt intézményt hogyan tudja élő református intézménnyé tenni.  A táblacsere önmagában nem garantálja a szellemiségváltást.  

Az átvételről a hatályos egyházi jogszabályok értelmében mindenképpen egyeztetni kell a fokozatos felettes egyházi testületekkel.
*

11 megjegyzés:

 1. Ezek szerint azok hazudnak, akik azt mondják, hogy a váltással nem történik érdemi változás.

  VálaszTörlés
 2. A saját épületük is rogyadozik, hogyan akarnak akkor egy iskolát fenntartani?

  VálaszTörlés
 3. El kéne azon is gondolkodni, hogy ha ilyen ínséges időket él az ócsai református egyház, hogy az önkormányzattól kér pénzt ahhoz, hogy az épületét meg támogassa gerendákkal, akkor lehet, hogy az egyházhoz tartozó gyülekezettel akarja majd megfizettetni az iskola működését is. Majd megoldja, és egyházi adókat kivetve, beszedve működteti az iskolát.

  VálaszTörlés
 4. Egyre inkább úgy néz ki, hogy ebből az iskolaügyből is csak egy lehúzás lesz.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nemhiába kell az igazgatótanácsi hellyel járó több százezer a tagoknak.
   Ők pedig előreláthatólag a következők:
   Önkormányzat - Horváth Tamás
   Református rész - Hantos Péter (volt szociálpolitikai bizottság)
   Iskola oldal - Kovácsi Beáta
   SzMK részről - még kiadó
   + egy fő megvásárolandó

   Gratulála a rájuk szavazó birkáknak és a harácsoló nyerteseknek.
   Sajnálat a több száz érintettnek.

   Törlés
  2. Már látom a jövőt, amint első lépésben vesznek maguknak egy-egy laptopot, egymillió körül a Computerfutár Zsoltitól.
   Az ócsai négyek bandája.

   Törlés
 5. hantos petya +támasztja az iskolát is a valamijével.

  VálaszTörlés
 6. Ezek szerint teljes átalakuláson fog átesni az általános. Más lesz a pedagógiai módszertan, az elvárás és az irányelv. Ez tisztán látszik a leírtakból. Nincs miről beszélni.
  Szerintem minden tisztességes ócsai embernek aláírt tiltakozást kéne küldenie a hivatali kiötlőknek, hogy az iskola és az oda járó nebuló nem lehet politikai, anyagi, vagy éppenséggel vallási játékszer.

  VálaszTörlés
 7. Az a baj, hogy egyesek csak a laptopokat emlegetik mindig, mint pazarlást, de nem emlegetik a focira szánt minimum 13 milliót, az óvi focira 8,5 millió, a tanácsadóknak, építésznek kifizetett 10 milliók, a Városgazdálkodásnál elfolyt szintén sok-sok 10 millió.
  Talán ezeket is együtt kéne emlegetni a laptopokkal, mint pazarlást.

  VálaszTörlés
 8. erre most biztosan tudnának kontrázni, hogy ez rágalom, és lejáratás folyik ellenük

  VálaszTörlés
 9. Az a baj, hogy ezt MI fizettük ki ! A város lakói ! Sajnos ! :(

  VálaszTörlés