A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. április 26., csütörtök

Érvek az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola állami fenntartása mellett


Tisztelt Képviselő-Testület!

         Az Ócsai Református Egyházközség Presbitériuma 10/2012 számú határozatával igényt nyújtott be a helyi általános iskola fenntartói jogának átvételére. A Képviselő-testület 2012. április 19.-i rendkívüli ülésén elvi hozzájárulását adta annak, hogy a Polgármester Úr elkezdje az egyeztetéseket az egyházakkal, a nevelőtestülettel és a lakossággal, illetve annak, hogy készüljenek el azok a gazdasági, pénzügyi számítások, összehasonlítások amelyek az egyházi, vagy állami fenntartás melletti döntést megalapozzák.
         Alulírottak az alábbiakban érveket sorolunk fel az állami fenntartás mellett:
                             
a)A nevelő munkában csak és kizárólag állami fenntartás és ellenőrzés mellett biztosítható a világnézeti és vallási semlegesség!

Valamennyi diák alkotmányos joga, hogy világnézetileg és vallásilag semleges iskolába járjon! Ezt az új alaptörvény is biztosítja számukra! Az ócsai iskolába legalább három történelmi egyházhoz tartozó diákok járnak és rajtuk kívül jelentős ateista, illetve a vallását nem, vagy csak kevésbé gyakorló diák. A köznevelési törvény az állami iskolákban is lehetővé teszi a diákoknak a hittan, vagy az erkölcstan tanulását. A tanórákon kívüli tevékenységek (ünnepségek, kirándulások, stb.) világnézeti és vallási semlegessége csak akkor biztosítható, ha az iskola nem tartozik egyik egyház fenntartása, illetve felügyelete alá sem, vagyis ha állami fenntartású marad!
Mivel Ócsán egy általános iskola működik, amennyiben ez egyházi fenntartásúvá válna, az ateista, illetve a vallását nem, vagy csak kevésbé gyakorló diákok esetében megszűnne az a lehetőség, hogy világnézetileg semleges iskolába járjanak, tehát sérülne ezen alkotmányos joguk!

b) Az iskola széleskörű demokratikus működtetése és ellenőrzése csak akkor biztosítható, ha az iskola állami fenntartású!

Egy adott egyház általi fenntartás esetén, a fenntartói döntés az adott egyház képviselőinek kizárólagos joga! Ezt a tényt az sem teszi demokratikusabbá, hogy az iskolában esetleg igazgatói tanács működik,  melynek tagjai közé a többi egyház, illetve az önkormányzat képviselőit is  beválasztják. Az igazgatói tanácsnak csak javaslattevő joga van, döntési nincs!
Az iskola igazgatóját is a fenntartó egyház nevezi ki és neki tartozik be, illetve elszámolással. A lakosság nagyobb része így ki van zárva a döntésekből, illetve azok befolyásolásából, hiszen a döntéshozókat nem a lakosság választja meg, illetve delegálja és a helyi egyház nem a lakosságnak tartozik beszámolással, hanem az adott egyház országos vezetésének. Ez utóbbit az is alátámasztja, hogy a mai napig sem ismerjük azokat a szempontokat amelyeket a MRE Zsinati Tanácsa megfogalmazott és amelyeket a Presbitérium maradéktalanul érvényesíteni szándékozik az önkormányzattal való tárgyalások során!
         Állami fenntartás esetén ezek az anomáliák megszűnnek, hiszen a demokratikus választás, illetve képviselet által biztosítható a helyi érdekek érvényesítése még akkor is, ha a döntést hozó állami szerv nem a helyi önkormányzat, hanem a járási hivatal!

         c) Az iskola működtetésének finanszírozása akkor  átlátható, ha az iskola kizárólag állami fenntartású!

A jelenlegi kormányzati tervek szerint az állami (önkormányzati) iskolák finanszírozása két pillérű lesz: a tanárok bérét és az oktatási segédeszközöket az állam biztosítaná, az épület működtetését, karbantartását az önkormányzat végezné. Teljesen értelmetlen és gazdaságtalan lenne egy harmadik pillért ( az egyházat) is közbe beépíteni, hiszen a jogszabály, illetve a feladatalapú finanszírozás által biztosított keret, az egyházi iskolák kiegészítő támogatásával együtt sem lesz elég az ingatlan fenntartására, a bérleti díj fedezésére, a tanárok bérezésére és egyéb költségekre! Ráadásul az iskola tulajdonjoga az önkormányzaté marad, így a nagyobb volumenű felújítások, javítások is az önkormányzatot terhelik majd. A kiegészítő támogatás sem valószínű, hogy megmarad a jövőben. Elkerülhetetlen tehát az önkormányzati részvétel az iskola működtetésének finanszírozásában!

         d) A pedagógusok jogviszonya akkor marad stabil, ha közalkalmazottként végzik munkájukat, tehát állami fenntartású az iskola!

         Az egyházi fenntartás esetén a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonya megszűnne. A Munka Törvénykönyve hatálya alatti  munkavégzés vonatkozna rájuk és egyéni munkaszerződésekben határozná meg a munkáltató azokat a jogokat amelyeket a munkavállalónak biztosítana. Teljesen értelmetlen és érthetetlen a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyának és egyben jövőének feláldozása egy sem az elviekben, sem a gyakorlatban nem kellően alátámasztott  kísérlet kapcsán!
         Összegzésképpen, alulírók  nem értünk egyet a helyi általános iskola fenntartói jogának az Ócsai Református Egyházközség Presbitériuma részére történő átadásával! Az iskola jövőbeni működését akkor látjuk biztosítottnak, ha állami fenntartású marad!

Ócsa, 2012-04-26                                   
   Dönti Károly, Inczeffy Szabolcs 
*

22 megjegyzés:

 1. Gratulálunk Dönti Károly és Inczeffy Szabolcs képviselő uraknak, jól összegyűjtötték az érveket az iskola állami fenntartása mellett.
  Jó lenne, ha az Önkormányzat honlapján is megjelenne az írás, de szívesen olvasnánk azokat az érveket, ami elindította az képviselőtestület elvi döntését.
  Eddig úgy néz ki, hogy rólunk, gyermekeinkről akarnak dönteni - nélkülünk.

  VálaszTörlés
 2. Minden józan, mérlegelésre képes, értelmes, demokratikus elkötelezettségű ember hasonlóképpen gondolkodik.
  Ha kell, ezt aláírásunkkal is megerősítjük.
  Éppen eléggé bebetonozta magát a mai hatalom, nem kéne még egy lapáttal rátenni!
  Ha az egyház iskolát akar, alapítson magának!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. ,,...nem kéne még egy laptoppal rátenni!"

   Törlés
 3. Gratulálok a véleményekhez! Tudják mihez szóltak hozzá?!

  VálaszTörlés
 4. Ilyenkor hol van az önkormányzat oktatási bizottsága?
  Nem neki kéne elsősorban ezzel foglalkoznia?
  Az oktatásügy nem alája van rendelve?
  Most akkor mi van?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Egy biztos! Az itt beválasztottak egy része annyit sem ér mint az a bizonyos dolog amit a kutyám után felszedek és a kukába dobok!

   Törlés
 5. Végre, egy értelmes tájékoztatás! A lényeg ne adjuk az iskolát a református egyháznak!!!!!!! A Halászy a város egyetlen iskolája. Az ócsai lakosok közül akik valóban vallásos emberek és ehhez méltóan élnek már egyházi iskolába járatják gyerekeiket. Hittant az általános iskolában is lehet tanulni, de csak egy maroknyi gyerek él a lehetőséggel. Fel kell fogni Bukodi Károlynak, Horváth Tamásnak, Hantos Péternek, hogy nem kérünk református iskolát!!!!!!!!
  Jó lenne, ha erről az ócsai lakosok véleményét is kikérnék, nem csak a reformátusokét!!!

  VálaszTörlés
 6. Mára kérte fel az igazgató asszony a Halászyban Hantos urat, hogy tartson igehirdetést a tanároknak. Az összejövetel 13,30-ra van szervezve. Aki tud, menjen el.

  VálaszTörlés
 7. Állítólag már lefújták.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Pedig de jó lett volna, ha beszél a tisztességről, becsületről, kapzsiságról.
   Van ott egy tanár ember, aki már rég elfeledte, mi is a jelentése e szavaknak.

   Törlés
  2. Nem lefújták, hanem átsorolták más időpontra.

   Törlés
  3. Nem értem, hogyan képzeli azt a Hivatal, hogy ilyen ellenkezés mellett ránk erőltetve napirenden tarja az egyetlen alapfokú oktatási intézményünk kiforgatását.
   Nem értem, hogy a szülők miért nem lépnek fel erőteljesebben a reformáció ilyen erőszakos terjesztése ellen.

   Törlés
 8. Kedves illetékesek, ha a jogszabály és a népakarat ütközik, választottként, közhivatalnokként kinek is kell engedelmeskedni?

  VálaszTörlés
 9. A szülők elég lehetetlen helyzetbe szorultak. . Pontosan tudja ezt a levezénylő önkormányzat vezetője is. Aztán szép csendesen megfenyegetik majd a tiltakozókat. Remélem a jövőben is rajta tartja a szemét a blog az ügyön, mert itt csak a nyilvánosság ereje segíthet. Bár manapság, amikor a hatalommal rendelkezők lábbal tiporják a demokrácia alapvető szabályait, nehéz bízni az igazság győzelmében. Csak így tovább Fo-lak!

  VálaszTörlés
 10. Érdekes kérdést vet fel az egyház és az önkormányzat összefogása a kormány ellen, mivel az önkormányzat és az egyház igen keményen kötődik a kormányzó párthoz, a Fideszhez.
  Fontos tudni, hogy Hantos Péter, Szűcs Lajos egyházügyi tanácsadója a Pest Megyénél, (természetesen díjazás ellenében). Ugye azért ez is érdekes?
  Innentől kezdve nem is tudni, hogy Szűcs úr kit és mit képvisel, (valószínű legfőképpen magát)?
  Vajon miért nem számítanak a vezetőinknek az itt élő családok és gyermekek.
  Miért akar a református egyház rátelepedni erőszakkal (a reformációnak már vége) a más vallási közösséghez tartozókra és az egyik egyházhoz sem tartozó emberekre.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mennyit kap a Hantos, mert a temetésekért 10% a stólapénz, természetesen számlával igazolva.

   Törlés
 11. Legutóbbi információink szerint csütörtökön fél-4-től egy oktatási szakértő (református?) és Hantos Péter tart tájékoztatót; előre, írásban kérik a kérdéseket.
  De ez még mindig csak az egyik oldal tájékoztatója lesz. Remélhetően meghallgattatik majd (egyszer) a másik fél is!
  Pedagógusok, készüljetek!

  VálaszTörlés
 12. Nekem ne mondja senki, hogy az igazgatónő és a református lelkész elfogulatlanul mondja meg a frankót!
  Miért nem hívják meg a Fidesz, vagy az állam oktatási ügyekért felelősét, hogy Ők is elmondhassák a saját meglátásaikat.
  Én nem hiszek ennek a kompániának!
  Hazug, megtévesztő az egész indulás és ez az egyoldalú rábeszélősdi.

  VálaszTörlés
 13. Ki tudja ez a kérdezz, de nem felelek játék, hol lesz?

  VálaszTörlés
 14. Érdemes kicsit utána nézni, kérdezni, az iskola és egyház "eljegyzési" procedúrája hol tart, vagy csak vihar előtti csend van?
  A háttér szervezkedéshez ez a vezetés igen csak ért.

  VálaszTörlés
 15. Horváth elvtárs kezében van a karmesteri pálca. A szervezkedést és a mutyizást alaposan kitanulta, a város a bőrén érzi.

  VálaszTörlés
 16. Az algyői iskola váltás kapcsán idéznék egy szülői kérdést:
  "Szeretném ha a püspök úr jobban kifejtené arra a szülői kérdésre adott válaszát, hogy érheti-e hátrányos megkülönböztetés a vallást nem gyakorló, misére nem járó gyermeket (a válasz ez volt: "Valószínű nem".)
  Hát ez bizony szomorú jövőkép.
  Azt egyszerűen nem tudom megérteni, hogy a Fideszes helyi vezetésnek, miért nem jó a Fidesz kormány?
  Lehet, hogy ők többet tudnak, és azt bizony igen megfogjuk szenvedni, vagy csak a tudatlan emberfő kell nekik?

  VálaszTörlés