A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. április 21., szombat

Cunamiriadó az ülést megelőzően, véleményzuhatag azt követően ( - összefoglaló)

13.-án, amikor a Polgármesteri Hivatal kirakatta a városi honlapra a rendkívüli ülés meghívóját, aminek egyetlen napirendi pontja az elvi hozzájárulás volt, hogy az általánost egyházi kezelésbe adhassák, hatalmas felháborodást, mondhatni lavinát indított útjára a városvezetés.

A választásokat követően a Bukodi Károly nevével jelzett városvezetés eddig már számos jelentős döntést hozott úgy, hogy ahhoz nem kérte a város, vagy a képviselők elvi hozzájárulását. Ha másként akarunk fogalmazni, akkor úgy mondanánk, hogy kevés olyan döntés született, amihez elvi hozzájárulást kért volna a vezetőség. Én most nem is emlékszem ilyenre. Talán az alsópakonyi betelepítés volt az (egyetlen) amihez kikérték ezt. 

Az Alsópakonyon létesítendő új falu azonban egy kényszerpálya szüleménye, míg a Halászy iskola odaadása egy hatalmi pocizó, egy helyzet fenntartására történő irányultság vezérelte elképzelés szüleménye. Nem társadalmi érdek.

A két eset teljesen más, csupán egy dologban hasonlítható. Mégpedig abban, hogy miként kovácsolható ebből egyéni előny, némi haszonszerzés.  Az érintett többség viszont mindkét ügy vonatkozásában egységesen kizárásra került. 

Viszont most is ugyanazt tapasztaljuk, mint korábban. A népet, a lakosságot, az érintetteket már az események zuhatagába állítva, a kész tervekkel szinte tényként szembesítik.  A sajátos elképzelések szűk  körben osztódnak.

Ezt a mostani egészet ismét úgy tárgyalta le, vezényelte le a két városvezető, hogy abból még a testületet is kihagyta. Ez persze nem első esetben fordult már elő, de ennek sorába most nem kezdek, mert nagyon eltávolodnánk az aktuális tárgytól.  Most megint az történt ami már lassan megszokottá kezd válni; - miszerint az egyik polgármester kigondol egy koncepciót, azt nem osztja meg a választóival, de még a testület tagjaival sem, hanem valami önvezérlésként el kezdi letárgyalni érdemi felhatalmazás nélkül a dolgot. Ennek eredményeként létrejön egy háttérmegállapodás és felvázolásra, részbeni kidolgozásra kerülnek a kivitelezés valamint a végrehajtás részletei is. Mindez felhatalmazás nélkül. Így volt ez az alsópakonyi elképzeléssel és most a reformátusi iskola gondolatával is. A trükk az volt, hogy a az egyház forduljon az önkormányzathoz felkéréssel.. Ezt azonban már a belső körben, egymásközt elrendezték, ugyanúgy ahogy korábban, most is mire összehívásra került a testület, már szinte nem volt miről tárgyalni, mert az alpolgármester és a polgármester csupán egyoldalúan a majdhogy nem kész tényként adja közre (úgy), mintha egy jól kiforrott, körbejárt dolgot vezetnének be, az ötletet, a változást, amihez csak a hűségbeli igeneket kell adni.
Közben mint a jelen esetben is kiderült, ismét egy kiforratlan, silány dolgot akarnak elvileg rákényszeríteni a döntéshozói testületre, amire az már közel sem annyira elfogadó és vevő, mint volt korábban. A képviselők mintha egyre frusztráltabban és nyűgösebben statisztálnak a színjátékhoz. Persze a kézben tartott félősek még mindig többségben vannak. A számos megvezetés, a becsapás okozta csalódás azonban meghozni látszik gyümölcsét. A közönség, a városi emberek már nem olyan bárgyúak, hogy mindent kész pénzként vegyenek, vagy befogadjanak. Már nem dőlnek be annak, amit milliókért propagálnak számukra. A félig sem kész abszurd elgondolás, már nem annyira levezethető.  Többségiben látják, tapasztalják a helybéliek azt a semmit, amit ígértek és máig nem teljesítettek.  A dolgok menetközben is egyre csak változnak. Így volt és van ez Alsopaoknyt illetően és az iskolát érintően. Amit akkor mondtak és írtak az ottaniakat illetően, mára már nem igaz. Nincs és nem lesz ez másként az alapfokú oktatást végző általános iskolát érintően sem. Amihez most kértek és kaptak felhatalmazást, azt nem abban formában és ígéretben fogják beteljesíteni, mint ahogy azt a nagytiszteletű urak előadták. A lakosság ebből többségiben persze mit sem tud.

Egyet viszont igen. Ők már nem akartnak újabb értelmetlen áldozatot hozni. Nem akarnak ismét kiszolgáltatottként, alantas beleszólás nélküli teherviselőként elfogadni minden felülről jövő suta kezdeményezést. A korábbi választópolgár, a helyi ember élni szeretne a demokrácia adta jogával. Tudni akar az eseményekről a történésekről. Ehhez helyt kér. Véleményt akar kifejezni, , bele akar szólni az őt érintő dolgokba, alkotni akar, nem pedig sodródni. Ezt látszik bizonyítani az a tiltakozás- és felháborodáshullám, amit a polgármesteri hirdetmény megjelenése után keletkezett.

Bukodi Károly polgármester nem is értette a rendkívüli ülésen. Ott akkor elmondta, hogy meglepte ez a dolog, és ahogy kikerült az emberekhez. No meg az olvasható reagálások. Még a saját képviselőtársait is megvádolta ezért. Egyszerűen elképesztő volt az a véleménye, hogy ez "innen" került ki, miközben a Computerfutár  13 órai kezdettel már hirdette az ülést pénteken. Lehet, hogy azt gondolták erre nem figyel oda senki? Vagy lehet, hogy ezt titokban akarták tartani? Elképzelhető, hogy arra gondolt a város első embere, hogy a képviselő mint valami titokgazda nem szólhat az őt bejuttató honpolgárnak, hogy nyilvános testületi ülés lesz? Ugye nem így gondolta és nem így van. De akkor mire célzott, hogy ez az iskolaátadási ügy innen az önkormányzatból került ki címszóval? Csak nem a meghívó megjelenítésre, vagy a bensőséges gyülekezet előtti igehirdetésre gondolt?

Érdekes ez az egész történet.
Mindenesetre sikerült kihúzni az emberekből a hajszálrugót.
Most meg azon munkálkodnak, hogy miként lapátolják vissza a lóba a kihullott, s gőzölgő citromot.

A felkorbácsolt hullámokat azonban semmi érdemivel nem sikerült még elsimítani. Az érintetek, az itt élő jelenlegi és jövőbeni szülők mind érintettek és érdekeltek. Sokan mondják, nem ezért jöttek ide, nem erről volt szó, amikor itt letelepedve egy-két gyerekkel, vagy azt, esetleg a harmadikat várva az iskolai ellátottságot tekintve fogtak családalapításba, gyarapodásba. Ők becsapva, kijátszva érzik magukat és tegyük hozzá nem jogalap nélkül. Ugyanis ők a város letéteményesei, a jövőnk birtokosai. Tehát nem mindegy miként bánunk velük, kezeljük le őket. A gyüttmentezéssel, a visszaparasztozással nem fognak előbbre menni a dolgok. Az idegengyűlölet, az ellenszenv nem vezet jóra. Így Alsópakonyba embereket transzportálni, befogadni nem lehet. A város nem fog soha konszolidálódni és fejlődésnek indulni, ha az indulatokat maga a Városházából generálják. Ennek a generációnak már nincs erre a megmondó kiosztásra, a távirányítóra szüksége. 

A mai városlakóknak nincs szüksége arra, hogy Ócsa és annak önkormányzata legyen a rossz döntések tárháza. A döntések mögött ugyanis mindig ott az egyén, az ember, a teherviselő lakosság, aki szintén sajátos, és egyéni érzelmekből álló ember, egy élő, gondolkodó közösség. A városatyáknak értük és nem magukért, vagy éppenséggel ellenük kell dönteniük. Az az érv, amit Horváth Tamás a rendkívüli ülésen előadott, miszerint megválasztásával hatalmi pozícióba juttatták, és hogy ennek az a következménye, hogy döntést kell hoznia, aminek felvállalását a választóknak viselniük kell. Most pedig dönteni szükséges. Ő ezek után a szavazáskor igent mond. És az egyház javára döntött.  (Gondolom, ha az elképzelése esetleg megvalósul, a létrejövő Igazgatótanácsban a helye kirobbanthatatlanul biztosítva lesz.)

*

A 19.-n módosultan16 órára helyezett ülést megelőzően, már  cunamiként megérkeztek az első vélemények, amik azóta folyamatosan áradnak.
Ócsa népe a napok forgatagában blogot olvas.

Katolikus létemre teljes mértékben ellenzem, hogy az egyetlen iskolánk a református egyház befolyása alá kerüljön! Népszavazást a kérdésben!
*
Véleményen szerint aki átadja az egyháznak az iskolát, arról teljes nyugalommal állíthatjuk, hogy elárulta Ócsa lakosságát.
Elgondolkozott valaki azon, hogy szétvernek egy működő iskolát, és vajon mennyi idő múlva lehet helyre hozni, de akkor még nem beszéltünk a legfontosabbakról, a GYERMEKEINK elrontott és tönkre tett éveiről?
Fel kéne ébredni már végre, hogy ez a történet nem arról szól, hogy ha valaki a Fideszre szavazott, de még sem tetszik a politikája, akkor elárulta volna Orbán Viktort.
Ez a történet keményen rólunk szól, és az álságos egyháziakról. Csodálkozva jegyzem meg, hogy az egyház most kért az önkormányzattól 150.000 Ft-ot, és kapott is, állagmegóvásra, és ezek után, hogy van bátorsága jelentkezni iskola működtetésre?
Vajon, hogyan gondolta a vezetést, talán a presbitérium tagjaiból állna az igazgatótanács?
Bizony érdekes lenne?
 *
Teljes mértékben egyetértek, fel kellene végre ébredni, hogy két- három ember egy egész város lakosságát hülyének nézze!

*

A vélemények sorra jöttek ezek után.
A lényegretörőkből lehet szemezgetni.

*

1 megjegyzés:

 1. Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
  Úgy mondjak neked IGEN-t, vagy NEM-et!
  Úgy nyújtsanak feléd majd segítő kezet.
  Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled !

  ...

  Ostobaság szülte rút gonosz tettedet
  A végítéletkor bocsássák meg neked!
  De míg e földön élsz – csak hogy el ne feledd -
  Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

  VálaszTörlés