A mi (kis)városunk - Ócsa

Ilyen város nincs még egy!
Itt minden máshogy történik, és általában az is rosszul. Ha egyszer lesz itt vezetőváltás, ez a blog lesz a vádirat.
(De kisvárosunkat mi így is szeretjük ... - Ámbár, megvan a saját véleményünk.)

2012. február 20., hétfő

Nyílt levél Ócsa Polgármesterének!

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi sorokat azért írom Önnek, mert Ön a testületi ülések levezető elnöke, Ön a felelős azért, hogy a nyilvános ülések valóban nyilvánosak legyenek a polgárok számára, illetve Ön az egyik beterjesztője a 2012. évi költségvetési rendeletnek. Azért választottam a nyílt levelet, mert a 2012.02.13.-i képviselő-testületi ülés kihirdetése (helyesebben ki nem hirdetése a honlapon, stb.) kapcsán sérült a testületi ülések nyilvánosságának feltétele, s így az érdeklődők nem szereztek tudomást az ülésről!

A 2012.02.13.-i képviselő-testületi ülést megelőző gazdasági és pénzügyi bizottsági ülésen a  képviselői jogaimtól vezérelve, bátorkodtam kérdéseket feltenni, észrevételeket és megjegyzéseket tenni Ócsa város 2012. évi költségvetésével kapcsolatosan. Mindezeket azért tettem a bizottsági ülésen, hogy a testületi ülést és döntést ne zavarjam, ne hátráltassam fölöslegesen! Kérdéseimre adott válaszában az alpolgármester úr kioktatóan jelezte, hogy a kérdéseimet ne a bizottsági ülésen tegyem meg, hanem a testületin. Úgy tudom, hogy a testület döntéseit a bizottságok készítik elő (lásd Ötv., Sz.M.Sz.)!?

Észrevételeim kimondottan építő, jobbító szándékúak voltak. Jeleztem, hogy a táblázatok némelyikénél az egységek (ezer forint) fel vannak cserélve, illetve hiányoznak. Jeleztem azt is, hogy a preambulumban felsorolt dokumentumok közül nem kaptuk meg a pénzügyi bizottság írásos véleményét, azt még akkor nem tudtam, hogy az nem is létezik! Továbbá jeleztem azt is, hogy véleményem szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei közé kellene sorolni a tervezett beruházásokat és fejlesztéseket ( bölcsődeépítés, óvodabővítés, közösségi tér kialakítása, stb.) is, hiszen ezek is növelik a tárgyévi összes fizetési kötelezettségeket, illetve az adósságot.     Mindezek azt bizonyítják, hogy igenis mindent megtettem annak érdekében, hogy megismerjem, megértsem és javítsam a 2012-es költségvetést. Az más kérdés, hogy a felkészülési idő rövidsége (péntek délben kaptuk meg a végleges anyagot és hétfő délután volt az ülés, tehát 3 napot kaptunk, egy munkanapot és két pihenő napot, az öt munkanap helyett, és ráadásul a könyvvizsgálói jelentést is az ülés előtt kaptuk kézhez!) miatt kénytelen voltam kérdéseket is feltenni!

A költségvetéssel kapcsolatos aggodalmaimat a fentebb említett könyvvizsgálói jelentés is megerősíti, hiszen a független könyvvizsgáló nem 103 milliós költségvetési hiányról (mínuszos egyenleg) ír, hanem 153 millió forint hiányról, ezen kívül nem tartja megalapozottnak a 90 millió forintos saját működési többletbevételt, nem kellően alátámasztott a 71 millió forintos felhalmozás célú bevétel sem. A képviselő-testület által tervezett kiadások csak több éves hitellel finanszírozhatók. Tehát a könyvvizsgáló a további évekre is hiányt jelez!

Képviselőként jogom van ahhoz is, hogy kifogásoljam a költségvetés azon sorait amelyek (véleményem szerint) túl nagy összeg feletti döntési, illetve átcsoportosítási jogot, illetve lehetőséget biztosítanak a polgármesternek (15, illetve 8 millió Ft) és a pénzügyi bizottságnak (74, illetve 25 millió Ft.). Erre a mondatomra az alpolgármester úr kioktatóan és egyben megalázóan azt válaszolta, hogy erre az Sz.M.Sz. lehetőséget ad és jó volna, ha elolvasnám az ide vonatkozó sorokat. Nem is állította senki azt, hogy az Sz.M.Sz. nem ad erre lehetőséget!

Természetesen a költségvetést készítőinek is joga, sőt kötelessége is a képviselők által feltett kérdésekre tisztességesen válaszolni, a sok és nehéz munka árán összeállított, elkészített költségvetés mellett korrektül érvelni annak megvédése érdekében. Nem ezt tapasztaltam viszont az alpolgármester fent említett válaszában, melyben személyemre és képviselői mivoltomra nézve sértő, megalázó, a közönség előtt lejárató stílusban és nem utolsó sorban igazságot mellőző módon bírálta felkészülésemet.

Az aktuális 2011-es Sz.M.Sz.-ben amelyik nekem is a rendelkezésemre áll, illetve a honlapon is megtalálható többek között a következő bekezdések olvashatók:
1. melléklet
A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök jegyzéke
1.    A Képviselő-testület egyes állandó bizottságaira
1.1    Gazdasági Bizottságra
......................................
1.1.1    Dönt a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés keretein belül kötelezettség vállalásról 20.000.000,- Ft értékhatárig.
2.    A polgármesterre
……...
2.1.1    Intézkedik a Képviselő-testület által kizárólag az aktuális költségvetési rendeletben jóváhagyott működési kiadásokon belül a dologi (készletbeszerzés, szolgáltatások, különféle dologi kiadások, egyéb folyó kiadások) vagy a felhalmozási kiadások (szellemi termékek-, egyéb építmények-, ügyviteli és számítástechnikai gépek-, egyéb gépek-, járművek vásárlása, vagy ezek felújítása) előirányzatának felhasználásáról 2 millió forint értékhatárig.
Ezen sorok között nem találtam sem a 15, sem a 8, illetve sem a 74 és sem a 25 millió Ft.-os értékhatárokat, de olvasható a 2 milliós, illetve a 20 milliós értékhatár! Nem hiszem, tehát, hogy én lennék az aki nem olvassa az Sz.M.Sz.-t! Valószínűleg az alpolgármester úr keverte össze az egyszeri kötelezettség vállalást az összes kötelezettség vállalással, melynek összegét kifogásoltam felszólalásomban.
Ha már annak ellenére, hogy a költségvetés preambuluma nem tartalmazza hivatkozási dokumentumként az Sz.M.Sz.-t, hiszen nincs is sok közük egymáshoz, az alpolgármester viszont mégis szóba hozta, nézzük meg mit ír még elő e dokumentum!
A képviselő-testület működése
6.§
…..
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat székhelyén tartja üléseit, de az ülés más helyszínen is megtartható a nyilvánosság biztosítása mellett.
…..
5. Képviselő-testületi ülés összehívása
12.§
(1)    A rendes képviselő-testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt elektronikus úton úgy kell eljuttatni, hogy azt a képviselők és a meghívottak 5 munkanappal az ülés előtt megkapják.
13.§
…..
 (3)    A képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjeiről a lakosságot a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján keresztül kell értesíteni.
6. Az ülések nyilvánossága
14.§
(1)    A képviselő-testületi ülések nyilvánosak.
(2)    A nyilvános ülésen a részvételi lehetőség nem korlátozható.

Megjegyzések:

A  2012.02.13.-i rendkívüli testületi ülés nem volt meghirdetve a honlapon így nem volt biztosítva, illetve korlátozva volt nyilvánosság! Ezt az állampolgárok már jelezték is!

A képviselők meg kellett volna kapják a napirendhez fűződő írásos anyagokat legalább 5 nappal az ülés előtt! Annál is inkább, mert az egyik legfontosabb rendeletalkotásról volt szó! Amennyiben az előterjesztők, illetve az előkészítők ennek ellenére a képviselők türelmét kérik az írásos anyagok kiküldésében, elvárható, hogy nekik is legyen türelmük a felvetődő kérdésekkel, megjegyzésekkel, javaslatokkal kapcsolatosan!

Végezetül tisztelt Polgármester Úr ! Megkérem Önt, hogy úgy ahogy az én esetemben is megtette, úgy valamennyi képviselőt, beleértve az alpolgármestert is, utasítsa rendre amennyiben másokra nézve sértő módon viselkedik! Előre is köszönöm!

Ócsa, 2012-02-18                         

Inczeffy Szabolcs, képviselő
*

9 megjegyzés:

 1. Máskor is előfordult már, hogy nem hirdették meg a testület ülését. Nem szeretik a nyilvánosságot. Szeretnek suttyomban dönteni.

  VálaszTörlés
 2. Horváth pajtás szeret comboskodni.

  VálaszTörlés
 3. Egy korábbi testületi ülésen Dönti Karcsival volt bunkó a többek előtt.

  VálaszTörlés
 4. Tamásbá soha életében nem volt úriember.

  VálaszTörlés
 5. Ugyan, Szabolcs!
  Nem volt elég időd az elmúlt 25-30 évben megismerni ezt a beképzelt iszákos páviánt? Mit vártál, vársz tőle? Neki lételeme a hazugság és az arrogancia.

  Hogy, Karcsi utasítsa rendre? Ugye viccelsz? Ez a szerencsétlen gyerek ma is csipszes zacskókkal szaladgálna mint a mérgezett egér hogyha Horváth nem csinált volna belőle - havi 700 000-ért - polgármestert. Más úton próbálj érvényt szerezni igazadnak.

  VálaszTörlés
 6. Hát én mondjuk megnézném, hogy a polgármester mikor fogja rendre utasítani alpolgármesterét, hiszen eddig ez csak fordítva működött.

  VálaszTörlés
 7. Már a "tanarak" sem értik egymást...

  VálaszTörlés
 8. Mondjuk azért a Karcsinak úgy önmagában is elég rendreutasító a fellépése, és tiszteletet parancsoló a megjelenése.

  VálaszTörlés
 9. Melyik Karcsinak?

  VálaszTörlés